La Junta Local Fallera d’Alzira encara arrossega un deute superior als 20.000 €

0
391

Programa de la candidatura del faller Vicent Julio Muñoz i LLorca

Els motius que em porten a presentar de nou la meua candidatura per a l’Elecció a President de la JLF, són principalment el fet de poder continuar treballant per les falles d’Alzira, tasca que vaig començar el 2009, per tal de seguir engrandint la celebració de la nostra festa i donar-li el “ressò” i la “rellevància” que vertaderament mereixen les nostres falles.
La meua última legislatura, hi ha comprés dos exercicis fallers d’intensa activitat per a la JLF, donades les celebracions de dos aniversaris molt importants per a les nostres falles, com han sigut, el 125 Aniversari des que els alzirenys plantarem la primera falla en la ciutat i el 10 aniversari de la declaració de la nostra festa com “Festa d’Interés Turístic Nacional”, i que han comportat al voltant l’ organització de diferents actes i activitats, sent els més rellevants: l’acte central commemoratiu del 125 aniversari, en el que aconseguirem comptar amb la presència de 86 de les 120 Falleres Majors que han representat la nostra ciutat, la publicació del llibre que recull la història dels últims 25 anys de les nostres falles, el Homenatge a les Falleres Majors de la Comunitat Valenciana que per primera vegada es va celebrar en la nostra ciutat.

Altre fet històric ha sigut l’inauguració del nou Museu Faller que es troba ubicat en una de les principals avingudes de la nostra ciutat, i com no, la tramitació de l’expedient per a què les nostres falles siguen declarades “Patrimoni Cultural de la Humanitat”, havent aconseguit el primer pas amb la declaració pel Consell de les falles centenàries d’Alzira com a BIC (Bé d’Interés Cultural Immaterial).
Si resulte escollit per la majoria de les Falles d’Alzira, el meu propòsit és consolidar tot allò que hem desenvolupat al llarg dels últims 6 anys:
REALITZACIÓ I ORGANITZACIÓ D’ACTES FALLERS
– Finalitzar els actes oficials abans de les 22 hores.
– Aconseguir la màxima participació de les falles en el Ratlli Humorístic que se celebra durant les festes patronals (la primera edició va comptar amb la participació de 8 comissions i l’última edició ha comptat amb la participació de 24 comissions)
– Consolidar la Globotada (que ha estat fent-se durant 4 exercicis i que va començar amb 8000 bufes i que l’última edició de 2015 ha comptat amb 16.000 bufes).
– Consolidar també la festa Infantil fallera que per primera vegada s’ha celebrat en 2015.
– Continuar realitzant el Concurs Nacional de Mascletades, que portem realitzant dos exercicis.
– Continuar realitzant la Macrodespertada que també portem realitzant dos exercicis.
– Completar i posar en funcionament el recentment inaugurat ”Museu Faller”, per tal de què siga un vertader reflex de la qualitat dels nostres monuments.
– Continuar amb la línia de difondre les nostres falles al llarg de la Comunitat Valenciana i fora d’ella, amb l’assistència de les Falleres Majors d’Alzira a les Festes d’altres regions com Alacant, Múrcia, Elx, Borriana, Segorbe, Jumilla, etc.., amb l’única finalitat de difondre la nostra festa de les falles.
– Participar i assistir, respectant els actes de les comissions falleres, a quants actes i celebracions d’entitats, col.legis i altres col.lectius vulguen comptar amb la presència de la JLF i les màximes representants d’Alzira.

ECONOMIA
– Aconseguir liquidar o reduir al màxim la resta del deute que arrosega la JLF des de 2009, que en l’actualitat es de 20.000 € més interessos. (en 2009 el deute era de 98.000 € més interessos, i a dia de hui s’ha amortitzat la quantitat de 92.000 € inclosos els interessos).
– La planificació del deute que falta per amortitzar és la següent:
§ Gener 2016. S’amortitzaran 10.000 € més interessos
§ Gener 2017. S’amortitzaran els altres 10.000 € més interessos.
El compromís és que la liquidació del deute no influirà en el pressupost ordinari anual de la JLF.
– Continuar treballant (tal com s’ha fet en els anteriors exercicis), per aconseguir rebre ajudes d’entitats i empresses privades que durant el llarg dels últims 6 exercicis hi ha suposat una recaptació atípica de 256.000 euros i que han servit per amortitzar els 92.000 euros del deute, possibilitant per tant, el manteniment dels actes i la realització de mascletades; comptant el 2009 amb unes despeses de 160.000 euros el que ens va possibilitar fer tres mascletades i en 2015 amb unes despeses de 219.000 euros, hem aconseguit fer 6 mascletades.
– Crear noves partides en el pressupost de la JLF per tal d’ajudar a les comissions amb noves aportacions econòmiques per als concursos de teatre, llibret, ninots indultats etc… així com l’aportació d’una ajuda per l’assistència de la JLF a les presentacions falleres.

CULTURA I MONUMENTS

– Revisar els Reglaments de funcionament dels diferents concursos, sempre amb el consens de les comissions.
– Regular el tema de les incidències de jurats de monuments, amb el consens de les comissions.
– Proposarem de nou a l’Assemblea de Presidents, que els jurats qualifiquen els monuments la vesprada del 16 de març.
– Proposta de canvi en els premis de cavalcada, amb el consens de les comissions, que consistirà en atorgar tres premis a la millor disfressa, a la millor critica i a la millor carrossa, donant un premi absolut a la comissió que major puntuació sume en les tres categories.

FUNCIONAMENT DE LA JLF
– L’actualització de la web de JLF, procurant el seu manteniment diari i una gestió eficaç de la mateixa.
– Posar en funcionament el Programa informàtic de recompenses.
– Comunicació directa per correu electrònic de les comissions amb les diferents àrees de la JLF.
– Elaborar un “pla B”, consensuat en Assemblea General de Presidents, per si es donen circumstàncies climatològiques o adverses que impossibiliten o dificulten la celebració dels actes fallers, aplicant sempre el vigent Reglament faller.
– Reunir a l’Assemblea General de Presidents, l’últim dilluns de cada mes (excepció festius), per tal que els presidents tinguen la possibilitat de participar de forma activa en l’organització de cadascun dels actes fallers que siguen àmbit de les falles d’Alzira. Les reunions es realitzaran de forma ordinària a la seu de la JLF, sense perjudici que puga ser realitzada als casals de les comissions a proposta de les mateixes.
– L’equip de treball que formarà la Junta Directiva de la JLF no sofrirà grans canvis, encara que hi haurà noves incorporacions al mateix, reestructurant-se la sistemàtica de treball mitjançant àrees per tal d’agilitzar al màxim possible el funcionament de la Junta Local Fallera amb la finalitat de prestar el millor servei a totes les falles i els fallers d’Alzira.
– Continuar realçant la figura de les Falleres Majors d’Alzira i les seues corts d’honor, procurant que la seua experiència com a màximes representants de les nostres falles, siga totalment positiva, potenciant així la presentació de futures candidates.
Aquestes són les propostes de la meua candidatura a l’elecció de President de la JLF d’Alzira per als dos propers exercicis; i que continua amb l’estructura que vaig començar a l’ exercici 2009 amb el lema: “Per obtenir les metes propostes, sols hi ha un camí: treball i més treball i sobretot garantir-vos, serietat, realisme i una total transparència”.
I des del respecte anticipat a la vostra decisió, que de segur será la millor per a l’interés de les nostres Falles.
Atentament,

Vicent Julio Muñoz i Llorca
Candidat a President de JLF per als exercicis 2016 i 2017

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here