Convocada la IX edició del Premi Malva Alzira al millor poema satíric

0
338

La plataforma LLETRES FALLERES, i en el seu nom l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva, amb el patrocini de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alzira, i la col·laboració de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura i Escola Valenciana, convoquen la novena edició del PREMI MALVA ALZIRA al millor poema satíric publicat en un llibret de falla, de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu d’estimular el conreu d’un gènere poètic de llarga tradició històrica i popular entre els valencians, com ho testimonien els cançoners antics, els poemes burlescos, els raonaments i els col·loquis tan freqüents en la nostra literatura anterior al segle XIX, com també els nombrosos poemes de caràcter popular escrits des de la Renaixença, molts dels quals han sigut publicats als tradicionals llibrets de falla.

L’objectiu que ens mou no és altre que potenciar una major presència d’este tipus de poesia als llibres de les comissions falleres, ja que la ironia, la crítica i la sàtira són aspectes que han sigut sempre associats al món de les falles. Per tant, pretenem evitar la progressiva desaparició, en els últims anys, de les explicacions en vers del monument faller o d’aquells poemes solts que fan un repàs amb clau d’humor de totes aquelles notícies, successos i fets ocorreguts als nostres pobles o al món que ens envolta.

En conseqüència, els participants al PREMI MALVA ALZIRA de poesia satírica hauran d’acollir-se a les següents.

BASES

La temàtica dels poemes serà lliure, però haurà de tindre, necessàriament, una visió crítica, irònica i humorística que, no obstant això, siga, al mateix temps, respectuosa amb les idees i els conceptes de l’actual societat democràtica del segle XXI.

Els poemes hauran de ser originals i escrits en valencià, amb una extensió mínima de 14 versos i màxima de 50. S’admetran també explicacions en vers de monuments fallers o, en cas de superar-ne l’extensió, algun fragment sempre que tinga significació pròpia i es puga llegir de manera independent de la resta dels versos.

Els poemes que opten al premi acreditaran el compromís de la seua publicació en un llibre gran o infantil de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana durant l’exercici 2014-15. Per tant, adjuntaran al poema el certificat corresponent signat pel president de la falla, secretari o persona delegada de la publicació del llibre faller.

Hi haurà un únic premi dotat amb 300 euros, dividits en 150 euros per a la persona autora (o persones autores) del poema i 150 per a la comissió de la falla que el publica en el seu llibre, amb l’acompanyament d’un diploma acreditatiu i un estendard, respectivament. Així mateix, el jurat podrà proposar la concessió de fins a dos finalistes, que rebran un diploma acreditatiu. El lliurament efectiu de la dotació econòmica estarà supeditat a la presentació d’un exemplar del llibre de falla on es publique el poema premiat.

La participació en el premi es farà de comú acord entre la persona o persones a qui correspon l’autoria del text i la comissió de falla que el publica. Cada falla podrà presentar al premi tants poemes com vulga, siguen o no del mateix autor/a, i, igualment, ho podrà fer un mateix poeta amb textos publicats en llibres de distintes comissions falleres.

L’Associació Cultural Plaça Malva, així com les entitats patrocinadores i col·laboradores, es reserven el dret de reproduir el poema premiat en les seues publicacions respectives.

Els poemes que opten al premi es podran presentar per:

a) Per correu electrònic, a les adreces:

premimalvaalzira@lletresfalleres.info

info@fallamalva.com

b) S’ha d’enviar l’original en un arxiu electrònic, en Word, que incloga únicament el text, sense imatges.

c) Es farà constar, a més del títol del poema, el nom complet i el telèfon de l’autor o autora, i el nom i el telèfon de contacte de la comissió fallera que es compromet a la publicació del poema en el seu llibre.

Els organitzadors es comprometen a garantir l’anonimat dels participants davant dels membres del jurat.

El termini d’admissió de treballs finalitzarà a les 23.59 hores del dia 15 de febrer de 2015.

Les associacions i entitats implicades en el premi nomenaran un jurat format per persones de reconegut prestigi relacionades amb la cultura, la literatura i el món de la festa de les Falles. Un membre de l’Associació Cultural Falla Plaça Malva actuarà com a secretari del jurat, la composició del qual es farà pública després del termini del lliurament dels poemes.

La presentació dels poemes al premi comporta l’acceptació plena de les bases i l’incompliment d’estes serà motiu d’exclusió del concurs. A més, totes aquelles circumstàncies no previstes en les bases seran resoltes per majoria entre els membres del jurat amb l’assessorament de les associacions i entitats implicades.

El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la Festa de les Lletres Falleres, que serà passades les Falles i s’anunciarà amb antelació a tots els participants.

El veredicte del jurat es farà públic, en la pàgina de Lletres Falleres (http://www.lletresfalleres.info), en els mitjans de comunicació i a tots els participants directament al seu correu electrònic.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

El Premi Malva Alzira al millor poema satíric d’un llibret de falla de la Comunitat Valenciana, s’inclou en els Premis de les Lletres Falleres.

www.lletresfalleres.info
www.facebook.com/lletresfalleres
twitter.com/lletresfalleres
gplus.to/LletresFalleres

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here