El PP de Carcaixent utilitza fons destinats a renovar el sistema d’abastiment a arreglar tuberies en el mercat

0
496

L’alcaldessa de Carcaixent, per decret de 19 de desembre de 2014, ha acordat finançar la reforma de la instal·lació de l’aigua potable de l’interior del Mercat municipal amb càrrec a la tarifa transitòria, que es paga per comptador d’aigua, en el rebut trimestral que gira Aguas de Valencia pel servei d’aigua potable i clavegueram. Plantejat el tema en l’última Comissió Informativa d’Interior, els representants del PP optaren pel silenci, i es negaren a donar cap explicació.

D’esta manera el PP amaga els problemes de falta de finançament (la falta de recursos en el pressupost actual impedeix fer inversions via pressupost municipal), al temps que evita que l’obra es licite per concurs, en ser Aguas de Valencia l’adjudicatària directa de les obres, entitat que cobra i administra la tarifa transitòria.

El problema es remunta a fa mesos quan es detectaren pèrdues d’aigua a la xarxa interna del Mercat, en les canonades que abasteixen les diferents parades i serveis públics. Lluny de solventar el problema de manera ràpida, el PP l’ha deixat anar a més, fins l’extrem que com que les pèrdues són tan massives i el cost de reparar-les tan alt (les conduccions estan soterrades i caldria alçar tot el sòl del Mercat), l’equip tècnic municipal ha aconsellat substituir directament tota la xarxa interna de distribució de l’edifici per una nova en superfície, amb una inversió pròxima als 40.000 euros.

La tarifa transitòria és un sistema utilitzat per finançar les inversions realitzades en la xarxa pública coma ara reparacions de fuites, noves conduccions, pous de registre, estacions de rebombeig, clavegueram… Són les obres que es coneixen habitualment com “de comptador cap a fora”, i que el ciutadà sap que ha d’assumir l’administració.

Tal com diu la pròpia alcaldessa en el seu decret amb la tarifa transitòria “el concessionari podrà finançar … les obres d‘ampliació, reforma, renovació o nova instal·lació del sistema d’abastiment i sanejament”. Les obres a fer però, no són per actuar en el sistema d’abastiment de la població, sinó dins d’un edifici municipal, igual com podrien ser dins del poliesportiu o el propi edifici de l’Ajuntament. I no obstant això, el PP ha decidit que no siga l’Ajuntament qui assumisca directament el cost de les obres, i ha optat per traslladar a una part de la ciutadania (sols el titulars de comptadors) el cost de les mateixes, via tarifa transitòria en el rebut de l’aigua. En un moment en què la situació econòmica municipal no és tan satisfactòria com l’equip de govern tracta de vendre, este prefereix gastar-se els pocs recursos disponibles en altres coses més vistoses ara que s’acosta la campanya electoral.

Queda mentrestant per a un altre moment indeterminat la resolució dels problemes molt anterior, com els del clavegueram de la zona Vidal Canet-Escrivà Maseres, reclamat en diverses ocasions pel veïnat. Problemes que, en no ser visibles en superfície, el PP prefereix deixar per a un altre moment. Estes obres, contràriament a les del Mercat, sí que podrien executar-se amb càrrec a la tarifa transitòria.

Compromís per Carcaixent

Mercat municipal

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here