La falla Plaça Malva convoca la VII edició del concurs de poesia infantil

0
417

L’Associació Cultural Falla Plaça Malva, amb el suport i el patrocini de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, dóna continuïtat al present concurs, el qual s’adequa a la llarga trajectòria d’activitats culturals que, des de fa anys, portem a cap amb una especial atenció al món infantil i educatiu de la nostra ciutat: la convocatòria de la setena edició del Premi Malva Alzira de Poesia Infantil.

Volem, tal com fem amb el nostre Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil, donar suport al treball exemplar del professorat en la tasca difícil de promoure la lectura i de millorar l’expressió escrita de l’alumnat. Però en aquesta ocasió amb l’objectiu de fomentar la lectura i l’escriptura del gènere poètic entre els escolars, tal com, en diverses ocasions ens ha estat sol·licitat per part d’alguns professors i professores.
Pretenem també que els escolars de la nostra ciutat escriguen i lligen més, sobretot en la nostra llengua. Aportem, d’aquesta manera, el nostre estímul per a avançar en la promoció i en l’ús del valencià, ja que incitem a redactar poemes que promoguen la riquesa i la creativitat del llenguatge.
Per tant, gràcies a la col·laboració i suport del departament d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, ens afegim a la planificació de les activitats de l’Agenda Educativa d’Alzira que, des de fa anys, es planifica per a cada curs escolar. A més, hem de remarcar que els treballs guardonats seran publicats en el llibre de la Falla Plaça de la Malva 2016.
Esperem també, amb il·lusió, que la convocatòria aprofite per a descobrir les inquietuds de futurs poetes, ja que, les entitats organitzadores, es comprometen a divulgar les produccions guardonades en aquest premi en què col·laboren altres entitats, institucions i personalitats de l’àmbit cultural alzireny.

Bases
Poden participar-hi tots els escolars de centres educatius públics, concertats i privats d’Alzira que durant el curs 2014-2015 estiguen en els nivells educatius en què es classifiquen les categories dels premis d’aquest concurs.
Els poemes que s’hi presenten han de ser escrits en valencià i la temàtica dels escrits versarà sobre el lema «Alzira: els seus paisatges». Per tant, els poemes faran referència als pensaments i els sentiments que, sovint, ens pot generar el fet de contemplar els racons més naturals del nostre entorn: el riu Xúquer –l’aigua que corre, la vegetació que hi ha a la vora, etc.–, els nostres jardins urbans, la Muntanyeta de Sant Salvador, les nostres muntanyes, la vall de la Murta o la d’Aigües Vives a la Barraca, etc. En conseqüència, el tema és suficientment obert com per a expressar idees i emocions, o bé fer-ne descripcions belles i també, per què no, crítiques sobre l’estat de conservació i contaminació dels nostres paisatges. I, com en convocatòries anteriors, sempre que siga possible, els poemes s’acompanyaran d’una fotografia il·lustrativa del text. La fotografia, per altra banda, no necessàriament ha de ser original, ja que, encara que es pot fer per a l’ocasió, es podran utilitzar també altres imatges disponibles lliurement en llibres, revistes o Internet.
Els treballs s’han de presentar a la Casa de la Cultura d’Alzira (Centre d’Informació Juvenil), carrer de les Escoles Pies, 4, de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 19.30 h (excepte divendres), fins al dia 26 de gener de 2015, amb el títol del poema escrit de manera destacada i el nom i els cognoms de l’autor o autora, el curs, el centre, l’adreça i el telèfon de contacte, tot fàcilment llegible.
L’extensió dels treballs ha de ser d’un full o, com a màxim, de dos –naturalment, grapats–, manuscrits o mecanografiats, escrits a una cara, i amb una presentació bona. Només s’ha de presentar l’original, no és necessari adjuntar cap còpia.
Cada autor o autora podrà presentar un màxim de cinc poemes.

Categories
Primera categoria per a l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.
Segona categoria per a l’alumnat de 5é i de 6é de Primària.
Tercera categoria per a l’alumnat de 3r i 4t de Primària.

Premis per categories
Primera categoria
Primer premi: 50 euros, diploma, un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
Segon premi: 25 euros, diploma i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual gratuïtament.

Segona categoria
Primer premi: 50 euros, diploma, un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
Segon premi: 25 euros, diploma i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Tercera categoria
Primer premi: 50 euros, diploma, un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament. Segon premi: 25 euros, diploma i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Premi especial: obsequis per gentilesa d’APP Informática.com i llibreria “Trenta-cinc formiguetes” a l’escola amb el nombre proporcional de treballs presentats més gran. És a dir, es tindrà en compte el nombre d’alumnes inscrits oficialment al centre en relació amb el nombre de treballs que hi participen.

El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es farà públic en un acte que tindrà lloc el divendres dia 6 de febrer de 2015 a les 19.30 hores a la Casa de la Cultura.
El jurat podrà atorgar, si ho estima convenient, com a màxim, dos accèssits, i es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho requerirà.
Els treballs no premiats podran ser arreplegats en el Departament d’Educació, carrer Rambla s/n a partir del 20 de febrer de 2014. Els treballs no arreplegats en el termini d’un mes quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Alzira.
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol discrepància o interpretació d’aquestes serà resolta pel jurat i la resolució que en faça serà inapel·lable.
Els poemes premiats passaran a ser propietat de la comissió organitzadora que els podrà editar en qualsevol publicació pròpia o gestionada amb una editorial.
Este concurs està organitzat per l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva i patrocinat per l’Ajuntament d’Alzira, regidoria d’Educació, l’Academia Atenea amb la col·laboració del Centre d’Informació Juvenil d’Alzira, Biblioteca Pública Municipal d’Alzira, Reclam Editorial, Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Centre d’Estudis Euler, APP Informàtica.com, llibreria “Trenta-cinc formiguetes” i Edicions Bromera.
Associació Cultural Falla Plaça Malva

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here