El govern d’Alberic rebutja una moció del PSPV contra la violència de génere

0
392

El Grup Socialista, de la corporació municipal d’Alberic, davant l’escalada de la violència de gènere que s’està patint, va presentar una Moció, en el Ple Municipal, celebrat el 13de novembre del 2014, que va ser rebutjat pels vots del, P.P., C.V. i (AIA. Emilio Salmerón).

La seua portaveu, Xaro Lázaro, va ser l’encarregada de presentar-ho, començant per fer una: .- Exposició de Motius

 .-“ El pròxim 28 de desembre es compliran deu anys de l’aprovació pel Ple del Congrés dels Diputats de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere. La popularment coneguda com a Llei Integral ha suposat un revulsiu respecte a la violència de gènere en tots els seus aspectes i s’ha consolidat com a model internacional.

 De fet, el passat 15 d’octubre, Espanya va rebre en Ginebra un dels esments d’honor del Premi de Polítiques de Futur (Future Policy Award 2014) que les institucions ONU Dones, World Future Council i la Unió Inter-parlamentaria concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que perseguisquen posar fi a la violència exercida contra les dones i les xiquetes.

Les tres institucions han considerat que la legislació espanyola, en concret la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, és una de les més importants i eficaces normes per a combatre i eradicar la violència sexista a tot el món. Una violència que qualifiquen com una de les formes més generalitzades d’abús contra els drets humans.

Els deu anys de marxa de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere han servit per a desmuntar totalment algun prejudici dels detractors d’aquesta lluita, com eren les anomenades “denúncies falses”. L’última Memòria de la Fiscalia General de l’Estat buida qualsevol dubte sobre aquest tema afirmant que “L’escàs percentatge de causes incoades cada any per delicte d’acusació o denúncia falsa… suposa un 0,018%, suficientment eloqüent per a rebatre les veus que s’alcen entorn de la prevalença de les “denúncies falses” en matèria de violència sobre la dona.”

.- Les dones continuen patint violència de gènere i el nombre d’assassinats, lluny de disminuir, augmenta.

.- La llei Integral està amenaçada pel Govern del PP i les seues contínues retallades pressupostàries en matèria d’igualtat en general (33% en aquesta legislatura) i de violència de gènere en particular (22% des de l’arribada al Govern del PP).

.- La Llei de Reforma Local, no consensuada amb els partits de l’oposició i imposada pel Govern del PP, ha qualificat com a impròpies les competències que els Ajuntaments i les Entitats Locals venien exercint en Igualtat i Violència de Gènere, allunyant d’aquesta manera els serveis públics de l’atenció de les dones i suprimint la labor de detecció, denúncia i suport específic, que realitzaven els serveis socials municipals.

.-La Llei Integral està amenaçada per la irresponsabilitat d’un govern central que ha fet desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polític i la violència de gènere de les seues prioritats.

.- El 17 de desembre de 1999, l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 25 de novembre com a Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les dones, l’ONU va convidar a governs, organitzacions internacionals i organitzacions no governamentals a realitzar activitats dirigides a sensibilitzar a la ciutadania respecte a la violència de gènere en aquest dia de celebració internacional. “

Finalitzada l’exposició de Motius, demanava, els següents, ACORDS

1.- Aquest Ajuntament dedica un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i expressa les seues condolences a les seues famílies i amistats.

2.- Així mateix, manifesta la seua repulsa a totes les manifestacions d’aquesta violència, redobla el seu compromís amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltracta-dors.

 

3.- Aquest Ajuntament es compromet a no reduir ni recursos, ni serveis, ni pressupostos per a combatre la Violència de Gènere així com a:

a) Impulsar des de l’àmbit local la sensibilització sobre la violència de gènere, la detecció i suport a les víctimes i els seus fills i filles menors.

b) Impulsar l’aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com a autonòmics i estatals.

c) Reclamar que els Ajuntaments i ens locals recuperen expressament les competències en Igualtat i Violència de gènere, amb la consegüent dotació pressupostària suficient, igual que la resta de les Administracions Públiques, en l’àmbit de les seues respectives competències, amb l’objecte d’aplicar en la seua integritat i de forma eficaç la Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

4.- Aquest Ajuntament exigeix al Govern estatal que:

 

a) Adopte totes les mesures que permeten l’aplicació efectiva i el desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

b) Repose els fons pressupostaris retallats

c) Desenvolupe el sistema de seguiment integral dels casos de violència de gènere.

d) Impulse la implantació dels mitjans telemàtics i avalue aqueixa implantació en col•laboració amb el Consell General del Poder Judicial.

i) Revise i avalue els protocols de coordinació actuals per a augmentar la seua eficiència i garantir la seua aplicació en tot el territori.

f) Impulse, juntament amb les Comunitats Autònomes, la finalització de la implantació de les unitats de valoració integral de violència de gènere en tot el territori.

g) Avanç en una major formació i especialització de tots els professionals que intervenen enfront d’aquesta violència i garantisca que qualsevol modificació que es duga a terme en les estructures desenvolupades per a perseguir aquesta violència no perda l’especialització.

h) Garantisca el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, conegut com el Conveni d’Istanbul.

i) Realitze les reformes en el Codi Penal, en la Llei Orgànica del Poder Judicial, en el Codi Civil, en la Llei d’Enjudiciament Civil i en la Llei d’Enjudiciament Criminal que, amb objectiu de fer més efectiva la protecció i la tutela penal de la seguretat dels fills i filles millors que pateixen la violència de gènere en el seu nucli familiar, asseguren el pronunciament exprés del Jutge respecte de la necessitat d’adoptar mesures específiques sobre el règim de custòdia, visites, cura i educació dels fills i filles, procurant la seua major seguretat i atenció, així com les mesures provisionals concretes, incloent altres mesures d’assistència i protecció social integral.

5. Remeta aquest acord a la Comissió d’Igualtat de les Corts Generals.

 

El resultat final de la votació, va ser de 8 vots a favor, PSPV_PSOE (2), IXA (3), Grup No Adscrits (3) Faustino Sala, Mª Dolors Palomares, Benjamin Nogués), 9 en contra.

 

Eduardo Sala/Riberaexpress

Foto: E.S.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here