Parlem de sensibilitat social / Opinió: Paco Gimeno

0
260
Paco Gimeno

Sent regidor de l’Ajuntament d’Alzira, vaig tindre l’oportunitat de debatre en diverses ocasions amb l’actual equip de govern, i especialment amb la seua portantveu, sobre qüestions relacionades amb les polítiques socials.

Des de Compromís sempre hem criticat la manca d’iniciatives efectives en eixe àmbit, i totes les propostes que hem fet al consistori per incrementar els pressupostos de l’Ajuntament per millorar-les han comptat amb el vot contrari del Partit Popular en el govern de la nostra ciutat.

La seua portantveu, moltes vegades, fins i tot ens ha acusat de fer política aprofitant-nos del patiment alié amb l’única finalitat de rebre nous votants.

Una de les propostes que férem fa ara més d’un any, va ser demanar que l’Ajuntament no recaptara les plusvàlues de les víctimes de desnonaments. És a dir: Quan un ciutadà perd la seua vivenda habitual per impagament de la hipoteca, a efectes fiscals, la subhasta judicial compta com si fora una compravenda, sent el desnonat responsable de pagar les corresponents plusvàlues. Surrealista? Segur. Però així constava em la Llei que regulava les execucions hipotecaries.

Des de Compromís denunciarem aquesta injustícia flagrant, on les famílies perdien sa casa, que passava a ser propietat del banc, continuava amb un deute de per vida que li impedia refer la seua vida i, per acabar-ho d’adobar, hisenda i les administracions locals li reclamaven les plusvàlues pel “benefici” obtingut amb la compravenda.

Se’ns va dir que estudiarien la proposta, però el ben cert és que varen seguir amb el procediment habitual, fins i tot amenaçant els deutors amb embargaments si els quedava algun bé per embargar.

El passat juliol però, la situació ha canviat. Una de les poques reformes de l’actual situació que ha realitzat el Govern de l’estat va ser el RD 8/2014, publicat al BOE 163 del 5 de juliol, que en un dels seus articles eximeix de les plusvàlues als afectats per execucions hipotecaries.

El ben cert és que hisenda continua reclamant-les amb un evident menyspreu per la nova situació legal i, presumptament, prevaricant; mentre que l’Ajuntament d’Alzira ha deixat, val a dir que amb un cert retard també, de reclamar-les.

Des de Compromís preguntarem si l’Ajuntament d’Alzira, a més, pensava informar als afectats que ja havien pagat les plusvàlues, i tenien dret a que se’ls retornaren els diners cobrats indegudament (la Llei preveu un efecte retroactiu) trobant-nos, una vegada més, amb una resposta decebedora: No pensaven informar als ciutadans amb dret a devolució, del canvi legal que possibilita que recuperen els impostos indegudament pagats.

Doncs bé, seguirem fent política amb el patiment dels ciutadans; i ho farem per què tenim l’obligació ètica de fer-ho. Per què eixos patiments els han generat els governants amb les seues decisions polítiques, i per tant, tenim l’obligació de donar respostes també polítiques a tanta retallada i tanta insensibilitat.

De la mateixa manera que quan les institucions imposen una nova taxa, o incrementen alguna ja existent, i aleshores, sí que s’informa a la ciutadania sense reparar en mitjans; exigirem a l’Ajuntament que informe d’ofici dels canvis normatius que possibiliten als ciutadans recuperar un impost a tota llum injust, i a més cobrat indegudament, i de les formes en que han de reclamar-lo. Més encara quan poden perdre el dret a recuperar els seus diners, si no ho fan en uns terminis que també estan establerts en el Reial Decret esmentat.

Pot semblar solament una qüestió tècnica, però no deixa de ser una bona mostra de la poca sensibilitat davant el patiments dels ciutadans mostrada pels seus representants electes en l’Ajuntament. Així que si volen que ens ho tornen a dir; nosaltres continuarem oposant-nos i denunciant aquestes actituds tan sensibles amb els poderosos i tan poc amb els més necessitats.

Paco Gimeno
Coalició Compromís Alzira

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here