La Malva convoca el XVII Concurs de narrativa infantil i juvenil «En serio o en Roma»

0
484

Un any més, amb la intenció de donar suport al treball exemplar del professorat en la tasca difícil de promoure la lectura i de fer millorar l’expressió escrita de l’alumnat, l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva ha considerat oportú convocar per dissetena vegada el concurs de narrativa infantil i juvenil adreçat als escolars d’Alzira.

Ens anima una intenció que té objectius molt diversos. D’una banda, pretenem que els escolars de la nostra ciutat escriguen i lligen més, sobretot en la nostra llengua. Aportem, d’aquesta manera, el nostre reclam per a avançar en la promoció i ús del valencià, ja que incitem a redactar contes i històries plenes de fantasia i d’emocions.

Per una altra, el concurs d’enguany vol fomentar, a més de la creativitat literària, el sentit de la crítica a través d’una visió humorística i satírica de la nostra societat. Per això, la proposta que fem consisteix, principalment, en redactar una narració d’humor en què es conten històries amb temes actuals –com ara la crisi, la vida als centres escolars amb les retallades, la relació entre els vells i els joves, els jocs, els enamoraments dels joves, etc.–, però, si és possible, amb un repte divertit: els personatges han de tindre noms semblants als dels romans de l’època antiga –com, per exemple, Antonius o Letícius–. És a dir, la característica principal és l’humor i, per això, no és necessari ser fidels a la història: els personatges, si fa falta, poden comunicar-se pel “mòbil·lus” o “l’internetus”.

Pensem que, amb l’excusa i la motivació del concurs, el professorat –a qui volem agrair per endavant la seua col·laboració– té l’oportunitat de treballar amb l’alumnat un gènere atractiu com el de l’humor i una temàtica interessant que motiva la crítica d’aquelles coses que cal millorar.

Per tant, una vegada més, volem afegir-nos a la planificació de les activitats de l’Agenda Educativa d’Alzira que, des de fa anys, es porta a cap impulsada per la regidoria d’Educació en col·laboració amb altres regidories i entitats socials i culturals de la nostra ciutat. A més, hem de remarcar que els treballs guardonats seran publicats en el pròxim llibre infantil de la Falla Plaça de la Malva 2015.

Esperem que la convocatòria aprofite per a descobrir inquietuds a futurs escriptors i escriptores, perquè, amb aquest concurs, oferim als escolars d’Alzira una plataforma de projecció pública i la satisfacció de participar en una activitat que disposa de la col·laboració d’altres entitats, d’institucions i de personalitats de l’àmbit cultural alzireny, les quals han fet possible, un any més, que el XVII Concurs de Narrativa siga una realitat.

BASES

1. Poden participar-hi tots els escolars d’instituts, escoles públiques, concertades i privades d’Alzira que durant el curs 2014-2015 estiguen en els nivells educatius en què es classifiquen les categories dels premis d’aquest concurs.
2. Els treballs han de ser escrits en valencià i en la modalitat de narrativa (conte o narració breu). El tema serà lliure, però les històries tindran com a condició essencial el caràcter humorístic de la trama i una ambientació, no necessàriament fidel, situada a l’època romana. Naturalment, el lloc on ocorreguem pot ser qualsevol, des d’Alzira, a València, la península o Roma. Es valorarà la creativitat i coherència dels escrits.
3. Els treballs s’han de presentar a la Casa de la Cultura d’Alzira (Centre d’Informació Juvenil), carrer de les Escoles Pies, 4, de dilluns a dijous de 17 a 19.30 h i de dilluns a divendres de 10 a 14 h, fins al dia 25 de novembre de 2014, amb un lema que els identifique i acompanyat d’un sobre tancat amb la butlleta amb les dades següents: nom, cognoms, curs, centre, adreça, telèfon i lema del treball.
4. L’extensió dels treballs ha de ser d’un mínim d’1 full i d’un màxim de 5 fulls, manuscrits o mecanografiats, escrits a una cara, i amb una presentació bona. Els fulls de la narració s’han de grapar amb un de presentació al davant, en què hi haja el títol de l’obra i el lema o pseudònim amb què es presenta el treball. A més, els treballs s’han de presentar per duplicat (original i còpia).
5. Es convoquen les categories següents:
1a. Per a alumnes de 1r i 2n d’ESO.
2a. Per a alumnes de 5é i de 6é de Primària.
3a. Per a alumnes de 3r i 4t de Primària.
6. Es concediran els premis següents per cadascuna de les categories:
1a categoria
PRIMER PREMI: 50 €, diploma, un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
SEGON PREMI: 25 €, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
2a categoria
PRIMER PREMI: 50 €, diploma i un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
SEGON PREMI: 25 €, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
3a categoria
PRIMER PREMI: 50 €, diploma i un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
SEGON PREMI: 25 €, diploma, i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
Premi especial: Un obsequi per gentilesa d’APP INFORMÁTICA.COM i LLIBRERIA TRENTACINC FORMIGUETES, a l’escola o l’institut amb el nombre proporcional de treballs presentats més gran. És a dir, es tindrà en compte el nombre d’alumnes inscrits oficialment al centre en relació amb el nombre de treballs que hi participen.
El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho requerira.
7. El veredicte del jurat i el lliurament dels premis es farà públic en un acte que tindrà lloc el dilluns dia 15 de desembre de 2014 a les 19,30 hores a la Casa de la Cultura.
8. Els treballs no premiats podran ser arreplegats a partir del dia 19 de gener de 2015 en el Departament d’Educació, carrer Rambla, s/n. Les obres no arreplegades en el termini d’un mes, quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Alzira.
9. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol discrepància o interpretació d’aquestes serà resolta pel jurat i la resolució que en faça serà inapel·lable.
10. Els treballs premiats passaran a ser propietat de la comissió organitzadora que els podrà editar en qualsevol publicació pròpia o gestionada amb una editorial.

Alzira, Octubre de 2014
ORGANITZA

Associació Cultural Falla Plaça de la Malva

PATROCINA

Ajuntament d’Alzira. Regidoria d’Educació

COL·LABOREN
Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
Centre d’Informació Juvenil d’Alzira
Centre d’Estudis Euler
APP Informática.com
Acadèmia Atenea – Alzira
Llibreria Trenta cinc Formiguetes

BUTLLETA DE DADES
(per a introduir en un sobre)

LEMA O PSEUDÒNIM: ……………………………………………………………………….
(repetiu el lema o pseudònim a fora del sobre)

NOM: ………………………………………………………………………………………………….

COGNOMS: ………………………………………………………………………………………..

CURS O NIVELL EDUCATIU: ……………………………………………………………

CENTRE: ……………………………………………………………………………………………

ADREÇA PARTICULAR: ……………………………………………………………………

TELÈFON: ………………………………………………………………………………………….

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here