Indolència del govern suecà davant 3.000 aturats / Opinió: Josep Blay

0
189

Un de cada tres valencians, el 31,7% per a ser més exactes, viuen en situació d’exclusió social segons el darrer Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. L’estudi ve de la mà de Cáritas i la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada (Foessa), dos entitats a les quals difícilment se’ls pot etiquetar com a «alarmistes». Això vol dir que, estadísticament, quasi 9.000 suecanes i suecans, riberenques i riberencs, es troben apartats de la participació en la vida quotidiana, econòmica i cultural de la societat a la qual pertanyen.

Han perdut drets, o estan a mig pam de fer-ho, tan bàsics com l’accés al mercat laboral, a l’educació, a les tecnologies de la informació, als sistemes de salut i a la protecció social, tal com defineixen els tècnics en la matèria la situació en la qual es troben milers/milions de persones arreu del món. Pobresa, vulnerabilitat, marginació… I d’això, un dels factors responsables determinants és la manca d’un treball. Els aturats a Sueca són quasi 3.000!
D’acord amb l’informe, l’exclusió social ha passat de ser un sector minoritari entre nosaltres a una presència més que notable. Ja no es tracta de cercles relativament reduïts i ben concrets, no. D’això en saben els Serveis Socials municipals i ONG’s que difícilment donen l’abast, tot i que moltes persones prefereixen malviure en l’anonimat la seua situació de pobresa extrema en trobar-se sense treball, sense rebre prestació econòmica alguna, aturats i sense perspectives de trobar un treball digne. Un factor més, si no el determinant, per a caure en la marginació en una societat que presumeix de moderna i avançada.
En aquest sentit, encara que tota pedra fa paret, poc aportarà l’actual Govern de l’Ajuntament de Sueca que acollint-se al Pla d’Ocupació de la Diputació de València destinarà 90.000 euros per a contractar durant tres mesos, a jornada completa, a aturats menors de 25 anys i majors de 45 anys. Tan cert és que en aquest cas han triplicat el mínim de 30.000 euros que posarà l’organisme provincial, i altres tants la Generalitat, com tan poc transparent és el que es va fer, o com gastaren, si és que així es féu, els 300.000 euros previstos al Pressupost General de l’Ajuntament de l’any 2012 «per a realitzar contractacions temporals, sense definir els llocs de treballs/places concrets» segons s’exposava a l’Informe d’Intervenció. Aquell pressupost va ser prorrogat en 2013 i 2014. Enguany, el maquiavèl·lic ministre Cristóbal Montoro, i el seu Partit Popular, han impedit per llei que els ajuntaments impulsen plans de formació amb contractacions directes. Apel·lant a l’estabilitat pressupostaria de les administracions locals, al ministre li la repampimfla que milions de persones no tinguen per a menjar i/o pagar l’aigua, la llum i els medicaments. «Animal que mor, no passa gana», deu pensar.
I per què a Sueca no es contracta aturats de manera indirecta, a través de menudes empreses locals que puguen prestar serveis municipals extraordinari i urgent, i que també demanen aire? A saber. On està la voluntat? Els Tallers d’Ocupació, com es denominen actualment les Escoles Taller, per posar un exemple, van passar l’any passat per davant de la porta de l’Ajuntament de Sueca «como una vaca viendo pasar un tren», que diria el Dioni. Passar, passar i passar…
Des d’Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) de Sueca estimem que el municipi pot -i deu- destinar un mínim del 5% del seu pressupost a ocupació. Si això li sumem les aportacions de plans d’altres administracions públiques, ens situaria entre un i mig i dos milions d’euros anuals.
Però, on està el pressupost de 2015 en el qual es podria introduir eixa partida econòmica tan vital per a centenars de famílies suecanes? Pel que fa a l’article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, el Govern de Sueca, a hores d’ara, es troben en off-side, o fora de termini per a ser més esclaridor. Off-side, pròrroga, pròrroga… i ara només falten els penaltis. Onze per al sac, i el sac en terra! Poder se pot, però sense ganes… poc, o res, es pot fer.

Josep Blay

Candidat a l’Ajuntament de Sueca per EUPV

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here