El regidor Salmerón d’AIA vota a favor de l’equip de govern en Alberic

0
459

El darrer plenari d’Alberic va durar  quasi 4 hores, amb punts problemàtics, en el ue el govern i l’oposició s’intercanviaren un bon grapat d’acusacions.

Una de les variants que hi ha hagut és el lloc que ocupen els regidors en l’estrada, concretament el regidor per A.I.A., Emilio Salmerón, que estava al costat del regidor Faustino Sala, ara es troba situat al mig dels regidors d’UV, i els del PP, que formen l’equip de govern. Salmerón va votar a favor dels populars en un punt que va perdre l’equip de govern en l’anterior plenari, en el que el representant d’AIA no va assistir per problemes personals.

.- Punt 6 – “Concessió de Distintius i Condecoracions a la Policia Local”

Crida l’atenció el punt 6, sobre la “Concessió de Distintius i Condecoracions a la Policia Local”, aprovat l’any passat (2013), i segons l’alcalde, “per errors administratius de l’anterior Secretari, no es va tramitar”.

La regidora del PSOE,Cahro Lázaro li aconsellà a l’alcalde, “que mirara bé els calaixos, perquè al parèixer hi han moltes més coses, d’altres anys”.

*S’aprova per unanimitat

.- Punt 7.  Arrendament d’una parcel·la, propietat de l’ajuntament, classificat de us urbà i sol industrial, en el P.I. I-1 (Ctra. de Massalavés)

Proposta de la Comissió Urbanística per a iniciar el arrendament del lloc descrit, parcel·la 18C, per 9.108,61 €, IVA exclòs, anuals., per un termini de 10 anys.

Després de llegir el secretari, que tots els informes estan fets i son favorables, i que es publicarà en el BOP, l’alcalde, va dir, que, “l’empresa “Gas Natural”, està interessada en col·locar un depòsit de gas liquat, que subministraria als clients, que en un futur puguera captar esta empresa en la població, dins del seu pla d’expansió”.

Segons l’Alcalde, “es molt beneficiós i es tracta d’un gas molt segur, ja que estaria en forma líquida, sense ningun tipus de perill”.

*S’aprova per majoria simple.

.- Punt 8. Inici Expedient a LIC, per a exigir-li responsabilitats per vicis ocults en l’obra del Col·lector d’Aigües Pluvials, en  el carrer Ramón y Cajal, per valor de 73.218,65 €.

*S’aprova.

 .- Punt 9. Desafectació de les parcel·les síties en Av. Corts Valencianes, 24 i 26

Acord aprovat en l’anterior Plé, guanyat per l’oposició, i que es té que tornar a votar, perquè guanyaren per majoria simple, i per errada del secretari, al no informar que és necessitava majoria reforçada del total dels 17 regidors, i no dels presents que en aquell Ple, eren 16, pel que tindrien que haver sigut 8 + 1.

Estes finques son de titularitat municipal, i es volia canviar d’ús a proposta de l’alcalde,“quedarien qualificades com a bé patrimonial, sense tindre com a destí fins o serv

Un moment del plenari

icis d’interés general.”

Segon Miquel Pallarès (IXA), estes finques es volien permutar per altres en Joaquin Costa.

“no estaven d’acord, per les formes utilitzades per vosté, que ja habia parlat amb els propietaris de Joaquin Costa, per la permuta dels solar que vol desafectar.”

 “Éstes són les males formes que vostè utilitza, perque desafectar les parcel·les, perquè sí, per a què. Creguem que hi ha un interès”.

Segons l’alcalde, ja va explicar el perquè es vol fer aquest canvi, i es per a poder ampliar la Plaça Magenti.

Salta la primera espurna, quan Miquel Pallarès diu, després d’una intervenció de Javier Cervelló,  que,  “Salmerón fa falta, perquè si no arriba a vindre hui, açó no eixiria endavant, fan falta tots i Emilio Salmerón, també”

Salmerón a Pallarès, ¿s’està rient de mi?, li advertís que a mi no m’agraden eixes brometes.Se forma un rifi rafe entre els dos, que calma l’alcalde.

Segons Benjamin Nogués, explica, en l’anterior acta consta que es va aprovar, amb la següent votació: 8 vots a favor, 6 en contra, i dos abstencions.

Abans de tornar-se a votar, Javier Cervelló, ix en defensa de Salmerón, dient, “ ha vingut a tots els plens, llevat d’ú, per circumstncies personals, i ha tornat a vindre, Ì coincidit, que en aquell plenari, “necessitàvem el seu vot”, però no ha vingut hui aposta per a votar.”

Un quart d’hora de rèpliques, entre l’alcalde, Charo Lázaro, Cervelló i Salmerón, que vol implicar també a Dolors Palomares que no havia dit res d’este tema.*S’aprova amb el vot reforçat de la Corporació. 

.- MOCIONS D’Urgència .-

Presentada per la Regidoria d’Agricultura, sobre les pedregades del 7 i 21 de setembre,  patida en el terme d’Alberic, i que va afectar al voltant de 2.000 fanecades, que sumades als que van passar en maig i juny, podria dir-se que un 90 % del terme s’ha vist afectat, així com la tancada de la Cooperativa, que va  a suposar una gran quantitat de jornals.

Proposta del Consell Local Agrari

1er.- Ratificar la sol·licitud del Ple Municipal del 19.09.2014, a la Presidència de la Generalitat Valenciana, i a la Delegació del Govern.

2on.- Sol·licitar a la Direcció Provincial del Inem, subvencions per a jornals, per la m’erma dels mateixos, degut a la pedregada i al tancament de la Cooperativa Agrícola d’Alberic.

3er.- Notificar a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Delegació del Govern, i al INEM.

Salvador de la pàtria

Miquel Pallarès, recrimina una serie d’acords i treballs acordats en el Consell Local Agrari, que no s’ha fet, i que es tenen com un cero a l’esquerra, i sense tindre a compte de les seues peticions., i continua dient, “Sr. Carratalá, que vingués tu, a fer de salvador de la pàtria, en el tema de la cooperativa, que ens ningunexs d’eixa forma, no sols de forma política, però, que ningunexes els acords del Consell Agrari, d’esta forma tant flagrant, i que huí, tingues la barra de portar el refregit.

 Pepe Martínez, regidor d’Agricultura li contesta dient, que en el Consell Agrari, quedaren en fer una proposta, i l’enviarien ahir als portaveus, i que a ell li constava, que el dia anterior al Plenari, els la van enviar.

Entenia que no havia temps per a presentar noves propostes, però, que no era el definitiu, i que si tenien alguna proposta que poguera millorar el que s’ha fet, estan oberts a estudiar-les.

Faustino Sala, es queixa de que a ell no li ha arribat cap correu de l’ajuntament, segons van acordar en la reunió del Consell Local Agrari. Sumant-se a lo dit per Pallarés.

Després de les intervencions. *S’aprova, per majoria absoluta

Eduardo Sala/Riberaexpress

Foto: E. Sala

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here