El futur Pla del Xúquer comença la tramitació amb «menys suport» que l’actual segons Xúquer Viu

0
377

 

Un pla continuista que no garanteix uns cabals suficients per al Xúquer i l’Albufera, que manté un transvasament des d’Alarcón cap Alacant i que nega una concessió d’aigua als abastiments de la Ribera

 

Si la votació sobre del Consell d’Aigua del Xúquer el passat 14 de març sobre el Pla del Xúquer comptà amb 56 vots favorables, 8 en contra i 15 abstencions; en aquesta ocasió l’Esquema de Temes Importants -pas previ al Pla Hidrològic del cicle 2015-2021 ha obtingut 42 vots favorables, 10 en contra i 19 abstencions. És a dir 29 representants d’un total de 71 no han votat a favor o s’han abstingut. Cal tindre en compte que una gran part dels components del Consell d’Aigua són representants de distintes administracions. Per exemple l’administració central té 27 representants de distints ministeris i organismes, mentre les organitzacions que defensen els interessos ambientals tan sols tenen 2 representants de quasi 90 membres del Consell.

 

En aquesta ocasió al vot contrari de les organitzacions ecologistes -entre elles la de Xúquer Viu, sindicals o agràries s’han unit també els representants dels regants tradicionals de la Ribera i el representant dels ajuntaments, que en l’anterior ocasió es van abstindre.

 

Aquest nou pla és una continuació de l’anterior -que es va entrar en vigor el 13 de juliol passat i contra el qual ja s’ha formalitzat un recurs al Tribunal Suprem i s’està treballant en distintes iniciatives europees entre elles una denúncia per incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua.

 

Es mantenen tots els components del pla que motivaren l’oposició social expressada a la Ribera del Xúquer i el de moltes organitzacions i col·lectius i que resumidament són els següents:

 

– Assigna uns cabals mínims exigus que impedeixen que els nostres rius tornen a la vida.

– No garanteix cabals en quantitat i qualitat suficient per recuperar la salut de l’Albufera.

– Assigna els estalvis generats per la modernització dels regadius de la Ribera al transvasament al Vinalopó, en lloc de dedicar-los a compensar la pèrdua d’aportacions al Xúquer i l’Albufera. 

– Obri la porta de par en par a un nou transvasament des d’Antella, Cortes de Pallàs o des d’Alarcón. Tot això per beneficiar l’especulació amb l’aigua a Alacant, mentre es nega una concessió d’aigua superficial per abastiment a les poblacions de la Ribera afectades per la contaminació de nitrats i pesticides.

– Manté la sobreexplotació de la Manxa Oriental i dels aqüífers del Vinalopó.

– Reserva aigua del Xúquer per substituir extraccions insostenibles i noves expansions de regadius a Castella La Manxa.

 

Del vot particular presentant pels grups ambientals destaquem els següents paràgrafs:

 

L’Esquema de Temes Importants sotmès a informe del Consell d’Aigua del Xúquer abunda en l’enfocament i contingut del Pla de Conca aprovat al juliol d’aquest any. El plantejament és fonamentalment continuista i per tant manté les mesures recollides en aquest Pla respecte a la determinació i implantació incompleta del règim de cabals ecològics, l’establiment d’uns cabals insuficients en termes de quantitat i qualitat per satisfer els requeriments hídrics de l’Albufera de València, per un excés de recursos -i conseqüentment, sobreexplotació- en les masses d’aigua subterrània a la Manxa Oriental i al Vinalopó, o la permuta de cabals entre els ajuntaments de la Ribera del Xúquer, afectats per la contaminació per nitrats i pesticides de les aigües subterrànies de les que proveïen, amb els regants. Respecte a aquestes mesures ja expressem el nostre desacord tant en les al·legacions a l’esborrany de Pla 2009-2015 com en el nostre vot particular al Consell d’Aigua del dia 14 de març.


Respecte a la petició que des de diferents sectors s’ha fet d’incorporar el transvasament Xúquer-Vinalopó com una nova fitxa en la que tracte de manera transparent la problemàtica vinculada a aquesta infraestructura, una volta més, s’ha descartat, donant preferència a les «reunions discretes » i opaques, al marge del procés de participació pública i del propi procés de planificació.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here