Més Algemesí aconseguix «parar» l’aprovació de les contestacions al catàleg d’immobles

0
392

El dilluns 29 de setembre el Sr Alcalde convoca a les 13:37 hores la Comissió d’Urbanisme per contestar a les 79 al·legacions presentades al Catàleg de Béns Immobles i Espais Protegits, Comissió que s’havia de celebrar-se ahir dimarts a les 13:30 hores.

Tot i que la llei marca claríssimament que els regidors tenim dret a còpia de la documentació continguda en l’expedient, i malgrat la petició que se li facilitaria còpia de les al·legacions presentades i de les contestacions que anàvem a dictaminar, ahir mateix se li contestà que no a ambdues peticions. En primer cas a causa de l’obscurantisme polític de l’ajuntament i la manca de transparència total d’aquesta administració governada pels populars. Amb l’excusa que hi contenien dades personals no se li han facilitat les al·legacions quan l’Administració Local sap ben bé que la jurisprudència de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha avalat múltiples vegades que tenim dret a aconseguir eixa documentació i informació. Una vegada més el PP demostra que és al·lèrgic a la transparència. I en el segon cas perquè els informes tècnics de contestació que devíem votar en la Comissió no estaven redactats, ni tampoc el propi informe d’aprovació del Catàleg. Els dos textos a votar no formaven part de l’expedient.

És per això que ahir mateix, a través de l’Oficina Virtual, M+S ALGEMESÍ demanà oficialment que s’anul·lara oficialment la Comissió perquè de dictaminar-se, el dictamen s’aprovaria violant “les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats”, motiu que faria que fos nul de ple dret.

A les 12:50 hores el portaveu de M+S ALGEMESÍ ha tornat a consultar l’expedient i continuaven faltant novament la contestació a les al·legacions i l’informe d’aprovació del Catàleg. A les 13:28s’ha enviat per correu electrònic el complex informe de 7 pàgines que anava a votar-se dos minuts després. La Comissió ha començat sense que en l’expedient estigueren les contestacions que anàvem a votar.

Es per això que en el primer punt de l’ordre del dia, que era l’aprovació de la urgència, M+S ALGEMESÍ ha defensant novament en solitari els interessos dels ciutadans d’Algemesí, i ha estat l’únic partit que en la seua intervenció s’ha oposat a l’extorsió administrativa que es pensava consumar. L’altre partit de l’oposició allí present, tot i que finalment han votat que no a la urgència, no han manifestat cap reparo al tema i no ha donat suport al nostre portaveu en la tensa discussió que s’ha generat entre el Sr Alcalde i ell, discussió que quasi ha durat mitja hora. Finalment i després que sols els vots del PP han servit que aprovar una “urgència” que no era tal, s’ha pogut constatar clarament que les contestacions de les al·legacions no estarien elaborades per al plenari de hui, amb la qual cosa era impossible el poder votar-les. És per això que, donada la insistència del portaveu de M+S ALGEMESÍ, el Secretari municipal ha admès que d’aprovar-se el punt per despatx extraordinari l’Ajuntament s’arriscava a un recurs contenciós –que ja havíem anunciat- que segur que es perdria. Finalment, i en la mesura que al final de la Comissió els companys socialistes han donat també suport al plantejament que des de feia quasi una hora venia defensant M+S la Comissió s’ha suspès i s’ha ajornat per a quan estiga l’expedient complet.

Volem reconèixer la professionalitat dels tècnics implicats que no tenen la culpa de tenir un equip de govern dictatorial i tancat que els obliga a treballar a contrarellotge. L’interés que té l’equip de govern per desbloquejar el tema del Catàleg que està impedint la construcció del Mercat, fa que “sacrifiquen” la legalitat del procediment. El PP tracta desconsideradament als ciutadans quan pretén aprovar unes contestacions inexistents per tal de guanyar temps. Els nostres ciutadans es mereixen que els contestem de manera calmada i pausada i no arreu com pretenien. Tal procedir demostra que ens trobem davant un equip de govern que no està per sevir a la ciutadania, sinó que sols utilitza la institució en favor dels foscos interessos del partit. L’actuació de l’equip de govern ha estat lamentable i sols l’oposició ferma i contundent de M+S ALGEMESÍ ha aconseguit aturar-la, ja que al final no han tingut més remei que fer cas al nostre escrit d’ahir i ajornar el dictamen.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here