El contribuent no ha pagat cap euro de la factura dels 28.100€ segons Més Algemesí

0
383

Després que fa quasi un any M+S ALGEMESÍ manifestara al Sr Alcalde i al 2n Tinent Alcalde que el pagament de la factura de 28.100€ a un despatx d’advocats vinculat a un membre de l’equip de govern resultava escandalós i penós per al contribuent, el tema s’ha tancat definitivament per la via administrativa favorablement a aquest.

En el seu moment ja férem públic que aquella despesa era injustificable, donat que l’Ajuntament ja pagava una assegurança jurídica per tal que un prestigiós equip d’advocat de València defensara els funcionaris en aquests casos. Dissortadament inicialment no es va fer servir aquella pòlissa, però fruït de la pressió de M+S ALGEMESÍ l’Ajuntament acabà negociant que almenys aquesta es fera càrrec de l’abonament de la minuta. L’asseguradora va accedir però en examinar la minuta va comprovar que el càlcul d’aquesta no estava fet d’acord amb el barem del Col·legi d’Advocats, tot i indicar que sí. És per això que procedí a calcular la minuta d’acord amb els criteri del Col·legi passant de ser una minuta de 28.100 a una de 9.915,42€ (8.194,56 + IVA). A hores d’ara l’assegurador ja ha liquidat el que li pertocava. La resta fins als 28.100€ restants devien de tornar-ho els socis del ja extint despatx jurídic (excepte la retenció d’IRPF que se’ls practica). Per això s’encetà un tràmit de “rectificació d’error material” per retornar la quantitat pagada de més, procediment amb el qual no estàvem massa d’acord perquè no entra en el fons de l’assumpte que plantejava l’informe d’Intervenció Municipal. Després que els socis del despatx hagen defensat els seus interessos presentant diversos escrits i al·legacions, el tema finalment s’ha resols satisfactòriament per al ciutadà.

M+S ALGEMESÍ ha pogut constatar en l’expedient administratiu que el passat 24 de juliol cadascun dels dos socis integrants ha reintegrat 8.333’70€ a la hisenda pública municipal. Aquest 16.666€ que retornen juntament amb els 9.000 euros llargs d l’asseguradora i els que es van retindré en concepte d’IRPF, fa que la defensa jurídica del funcionari no li haja costat al contribuent els 28.000 que tan alegrement pagà l’equip de govern.

Es tanca així un episodi lamentable en la història de la corporació municipal i que, a més, ha tingut derivacions tan desagradables i tan insospitades per tots conegudes. La via administrativa està ja definitivament tancada i l’expedient conclòs tal com deixa ben clar l’informe de Secretaria de data 22 de juliol. Òbviament els implicats poden recórrer, si volen, a la via contenciós-administrativa, però això és un altra qüestió. El ben cert és que gràcies a el M+S ALGEMESÍ els interessos municipals s’han vista salvaguardats i els 28.100€ es troben a les arques municipals. Tot i que continuem pensant que existeixen aspectes obscurs en el tema, com la suposada incompatibilitat o la manca d’expedient de contractació, i que es tindria que haver optat no per una rectificació d’error material, sinó per obrir un expedient de lesivitat, en la mesura que finalment aquests fets no han tingut repercussió econòmica directa per al contribuent M+S ALGEMESÍ dóna per tancat definitivament el tema i passa pàgina de la qüestió sempre que s’intente reobrir per part de l’equip de govern per un altra via.

Simplement lamentar dues coses. En primer lloc que l’equip de govern preferisca afavorir els interessos de les persones pròximes a ells i no pose per davant de tot els interessos municipals, tal i com aquest cas demostra, i, en segon lloc, lamentar el còmplice silenci de la resta de partits dels consistori que ni han investigat el tema, ni han fet cap tipus de declaració al respecte, tot i ser un tema que perjudicava els interessos econòmics de la ciutadania als quals ells també duen defendre. M+S ALGEMESÍ ha estat l’únic partit que, amb un cost personal elevat per als seus membres, i amb una pressió insuportable des de tots els fronts l’ha defensat. Cal recordar que tan culpable d’una acció és qui la comet com qui té el deure d’impedir-la i denunciar-la i es calla.

No obstant això M+S ALGEMESÍ, t

Josep Bermudez

al i com ha continuat fent en altres temes encara candents, continuarà en solitari defensant els interessos d’Algemesí que, ni l’equip de govern per interessos recòndits, ni la resta de partits per la manca de treball rigorós o per covardia, renuncien a defensar-los.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here