L’Alcúdia reclama ajuda per al caqui davant el vet de Rússia

0
432

La Comissió Europea va aprovar una sèrie d’ajudes econòmiques als productors de fruites i verdures afectats per la prohibició de Rússia d’importar cap tipus de fruites i hortalisses provinents de l’Unió Europea. Dins dels beneficiaris no estan ni els productors de cítrics ni els de caquis, la qual cosa perjudica enormement la comarca de La Ribera, i especialment el poble de l’Alcúdia, seu de la DO Kaki Ribera del Xúquer.

Per este motiu, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de l’Alcúdia s’ha reunit hui amb caràcter extraordinari per aprovar una proposta donat que, malgrat haver-ho demanat la Generalitat Valenciana, no s’ha inclòs aquesta mesura en l’ordre del dia de la Comissió d’Agricultura i de Desenvolupament Rural del Parlament Europeu i el Consell Extraordinari de Ministres, que se celebraran els proper dies 4 i 5 de setembre a Brussel·les, per aprovar el reglament de manera definitiva que regule les ajudes afectades per la mesura aprovada pel govern de Rússia.

Moció
Vist que la Comissió Europea aprovà el passat dia 29 d’agost el Reglament que ha establert, amb caràcter excepcional, mesures d’ajuda econòmica als productors de determinades fruites i verdures afectats per la prohibició, acordada pel govern de Rússia el passat 7 d’agost, de les importacions d’entre d’altres productes, de tot tipus de fruites i hortalisses procedents de països de la Unió Europea.

Atès que, no s’inclogué en l’esmentat reglament ni els cítrics ni els caquis dintre de la relació de productes beneficiaris de les ajudes esmentades, mentre que se que s’inclouen altres fruites de temporada, com les pomes, les peres, el raïm o el kiwi.

Atès que, segons les dades publicades per l’ICEX del govern espanyol el mes de novembre de l’any 2013, del document elaborat per l’Oficina Econòmica i Comercial de la Ambaixada d’Espanya en Moscou, les importacions russes de cítrics (taronges, mandarines i llimes) des d’Espanya, que ocupà el setè lloc mundial, suposaren l’any 2012 (segons dades provisional) un total de 61.933,21 Tones, amb un increment de prop del 200% des de l’any 2010, sent la major part d’eixa producció exportada des de la Comunitat Valenciana.

Atès que, segons eixes mateixes dades pu

Camp de caquis

blicades per l’ICEX les importacions russes de caquis des d’Espanya, que ocupà el segon lloc mundial (sols per darrere d’Azerbaiyan), suposaren l’any 2012 (segons dades provisional) un total de 15.504,86 Tones, amb un valor d’exportació de més de 15 milions d’€ durant eixe exercici, sent la pràctica totalitat d’eixa producció exportada des de la comarca de la Ribera en la Comunitat Valenciana, i amb molta especial incidència en el municipi de l’Alcúdia. Cal fer constar que, com posa de manifest eixe informe, la diferència de preus en eixe producte afecta especialment al producte valencià (caqui “persimón”) que pràcticament duplica el valor medi del producte àzeri.

Atès que, el tracte donat per la Unió Europea, a l’excloure la producció de caquis i cítrics de les ajudes referides, resulta especialment discriminatori quan es compara amb altres productes, com el raïm (que si que s’inclou en la relació dels productes beneficiaris), en el que el primer productor exportador dels països de la Unió a Rússia (Itàlia) sols exportà l’any 2011 prop de 14.663 Tones.

Atès que, el manteniment d’eixa mesura de prohibició d’exportació de fruites tindrà una incidència econòmica molt greu en els productors de caquis i cítrics, amb una molt especial repercussió econòmica negativa sobre els primers productors de caquis agrupats baix la Denominació d’Origen de “Caqui Ribera del Xúquer”, que inclou la producció d’eixa fruita que es cultiva, entre d’altres municipis de la comarca, en el municipi de l’Alcúdia, especialment quan, en poc més d’un mes, s’inicien les campanyes de recollida d’eixos productes i s’hauria de donar eixida a la campanya de venda de la producció als mercats receptors.

Atès que, malgrat la reclamació formulada pel govern valencià davant el govern espanyol perquè reivindique una urgent modificació del reglament esmentat, incloent els cítrics i caquis dintre de l’àmbit de cobertura dels productes agrícoles beneficiats per les ajudes, no s’ha inclòs aquesta mesura en l’ordre del dia de la Comissió d’Agricultura i de Desenvolupament Rural del Parlament Europeu i el consell extraordinari de ministres, que se celebraran els proper dies 4 i 5 de setembre a Brussel·les, per aprovar el reglament de manera definitiva que regule les ajudes afectades per la mesura aprovada pel govern de Rússia.

És per això que es proposen els següents acords:

PRIMER.- Demanar a la Generalitat que sol·licite al Govern espanyol una actuació efectiva de defensa dels interessos dels productors de caqui i cítrics davant els organismes competents de la Unió Europea, en el sentit d’incloure eixos productes dintre de l’àmbit del Reglament que ha aprovat mesures d’ajuda econòmica als productors de determinades fruites i verdures afectats per la prohibició, acordada pel govern de Rússia el passat 7 d’agost, de les importacions d’entre d’altres productes, de tot tipus de fruites i hortalisses procedents de països de la Unió Europea, i que, en tant es mantinga eixa situació, s’establisca una preferència europea en l’adquisició d’eixos productes per endavant d’altres països, que tenen acord preferencial amb la Unió Europea, mentre que col·laboraren amb Rússia i es beneficien de l’aplicació de les decisions referides, i es facen esforços addicionals per portar endavant polítiques destinades a la busca i obertura de nous mercats per a eixos productes que puguen assumir part de la producció agrícola que no arribarà als mercats russos.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la presidència de la Generalitat Valenciana i del Govern d’Espanya, així com a la Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. de l’Oreto de l’Alcúdia i a la D.O. Caqui Ribera del Xúquer.

L’ALCALDE

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here