Villanueva de Castellón pone en marcha una aplicación gratuita de información al ciudadano

1
387

Villanueva de Castellón, presenta “Línia Verda”, una aplicació gratuita informàtica d’informació, per als ciutadans

 

Ahir vesprada, del 07.08.2014, l’Ajuntament de Villanueva de Castellón, a través de la Regidoria de Noves Tecnologies, va donar un pas endavant, en la millora de servicis als ciutadans, apostant fort per l’aplicació de noves tecnologies, al presentar “Línia Verda”, una potent intranet per mitjà de la qual l’Ajuntament gestiona les incidències del seu municipi, portant així un control de l’estat i resolució de les mateixes. La ferramenta proporciona estadístiques, informes, alertes i missatgeria interna, facilitant el control de les companyies de servicis.

La presentació realitzada en el Saló de Plens, va estar a càrrec de José Lopez Vidal, regidor de Noves Tecnologies, acompanyat per Ariel Cabrera i Rubén Díez, dos becaris del poble, que han estat treballant en el projecte.

Es trobava present Salvador Álvarez, alcalde Villanueva de Castellón,  la regidora de Seguretat  Ciutadana, Vicenta Caerol, i el Cap de la Policia Local, Jaume Soler.

¿Què es “Línia Verda”?

José Lopez, ha explicat en qué consisteix, esta nova aplicació, que dins de poc, es donarà a conèixer als ciutadans del poble, i que es podran beneficiar de:

a.- Consultes Mediambientals

podrà plantejar les seues consultes mediambientals que seran resoltes per especialistes i experts Al Mig Ambient, en un termini de 24 hores. Les consultes es poden realitzar a través de: formulari en el portal web, línia telefònica directa, i a través de qualsevol dispositiu mòbil per mitjà d’una app disponible per a tablets i smartphones (dispositius android, iphone, ipad i pròximament blackberry)

b.- Comunicació d’incidències en l’equipament

El ciutadà pot comunicar qualsevol incidència o desperfecte en la seua ciutat per a millorar el seu municipi, tant a través de la web com de l’aplicació mòbil.

Amb este servici intel·ligent s’estableix un nexe de comunicació directa amb l’Administració local.

c.- Intranet Municipal

Línia verda inclou una potent intranet per mitjà de la qual l’Ajuntament gestiona les incidències del seu municipi, portant així un control de l’estat i resolució de les mateixes. La ferramenta proporciona estadístiques, informes, alertes i missatgeria interna, facilitant el control de les companyies de servicis.

Una de les aplicacions que mes pot ajudar a les diferents regidories, inclòs a la Policia Local, en benefici del ciutadà, amb la seua col·laboració, es el apartat b. Encara que totes en si, tenen la seua importància.

Apartat b.-

.- ¿Quin tipus d’incidències es poden comunicar?

*El tipus d’incidències comunicades van a variar en funció de les categories que l’Ajuntament establirà, en funció de les necessitats, sent les incidències mes habituals:

“Fems – Parcs i Jardins – Neteja Viària – Mobiliari Urbà – Arreplegada de mobles i efectes – Enllumenat – Senyalització – Arbratge viari – Plagues de rosegadors – Vehicles mal aparcats – Alteracions de l’orde públic – Maltractament domèstic – etc.”

.- ¿Com es comunica una incidència o desperfecte?

*A través de la web del teu ajuntament

*A través de l’app Línia Verda en el teu mòbil. Descàrregues para Android i IOS

.- Es Fàcil i Ràpid

Quatre passos per a comunicar una incidència:

1er.- Seleccionar la tipologia de la incidència.

2on.- El sistema detecta automàticament la ubicació.

3er.- Fer una foto, per a que per mitjà de la GEO-localització, situe on està situada la incidència.

4rt,- Incloure un comentari opcional

*L’ajuntament rep instantàniament la notificació per a poder gestionar-la eficaçment

.- Intranet Municipal per a l’Ajuntament – Una potent ferramenta de gestió

El servici Línia Verda inclou una Intranet per a l’ajuntament, a través de la qual es podran gestionar les incidències comunicades pels ciutadans.

*Per mitjà de la Intranet l’Administració Local pot fer:

*Gestió dels desperfectes localitzats pels ciutadans

*Extraure estadístiques i informes de les gestions

*Alertes

*Servici de missatgeria interna amb els responsables dels servicis de la ciutat

La descarrega de l’aplicació será totalment gratuïta, segons ens comenta Jose Lopez, i va dirigida en primer lloc, a tots aquells ciutadans del poble que utilitzen aplicacions semblants en el móvil. No obstant quan es done a conèixer l’aplicació al poble, explicarem amb detalls, el seu funcionament.

No obstant s’habilitarà un servici d’incidències, per ajudar aquelles persones, que tinguen dificultats.

 

.- Opinions

Vicenta Caerol, regidora de Seguretat Ciutadana

“Crec que la gent del poble el posarà en pràctica, perquè beneficiarà a tot el poble. La gent deu de col·laborar, per a que es subsane la informació rebuda.”

Ariel Cabrera, becari que ha participat preparant l’aplicació

“Esta aplicació el que permet al poble de Villanueva de Castellón , és facilitar una comunicació entre l’ajuntament i els ciutadans del poble, per a comunicar les incidències , i fer mes fàcil e immediata, la seua solució.”

Rubén Díez, altre del becaris que ha intervingut preparant la aplicació,  en manifesta que pel temps, la gent anirà utilitzant-lo, en ajuda segurament, dels cursets que organitze l’ajuntament.

José Lopez, regidor de Noves Tecnologies, manifesta a Riberaexpress, que este curs, “ha sigut fruit de l’esforç de l’ajuntament per a intentar millorar el contacte, entre l’administració de l’ajuntament i els ciutadans, i se’ns va presentar esta oportunitat, i pensarem que era una bona ocasió per a implicar també els veïns en la gestió diària, que en part, creiem no està reclamant la ciutadania, l’involucrar-se mes en la vida pública.”

Salvador Álvarez, Alcalde de Villanueva de Castellón

¿En què beneficia esta aplicació, als ciutadans del poble?

“Tot el que es fa és pensant en el ciutadà , i la aplicació que estem presentant, és perquè la gent puga tindre una ferramenta en les seues mans, perquè qualsevol anomalia que detecta en el carrer, ens la comunique directament, i nosaltres podem esmenar-ho, com més prompte millor.”

Salvador, la majoria de la gent jove, coneix bé este tipus d’aplicacions, i no tindrà problemes, però,

¿No penses que hi haurà gent no tan experimentada, i podrà tindre problemes?

«crec que tota la gent que maneja un mòbil, ho podrà utilitzar, perquè és una aplicació molt senzilla, i la gent que tinga problemes, continuarà fent el mateix que fins ara, passarà per l’ajuntament a presentar la seua queixa, o cridarà per telèfon. Però, les aplicacions són fàcils, i no vegada entres en la pàgina «Línia Verda», punxes el tipus d’incidència, i et va guiant. Cal tindre en compte primer, que cal abaixar l’aplicació.»

¿quines millores s’estan portant en marxa?

 El que estem fent i pensem sempre, és a millorar el que són els servicis de la gent del poble. Tenim un bon servici en finestra única, servici de policia, servici de jardineria i de brigades , on la gent implicada es bolca fer el millor possible per al ciutadà. Estem millorant ara, les voreres, els carrers , millorarem els parcs públics , el poliesportiu i les piscines, millorant els accessos.

Tenim la satisfacció, de que tots el servicis que oferim a la gent, té gran acceptació, però com en tot, tindrem els nostres tindrem les nostres fallades, que intentarem millorar-los com més prompte millor, i continuar treballant per a millorar el poble, en tot el que tinguem al nostre abast.”

Per la demostració que ens han fet, es una bona ferramenta, per a fer arribar ràpidament a la policia local, per exemple, no sols el delicte que s’està produint, sinó també el

GEO-localitzador, senyalarà el lloc exacte on s’està produint el fet.

Eduardo Sala/Riberaexpress

1 Comentario

  1. Hola! soc una ciudadana del poble vics en el carrer socioleg joan lluch, denfront de la guarderia municipal i lo q vullc comunicar es q alli en ise carrer lo q es la part d la guarde no agrana ningu el carrer i es fa una muntona de pinoxa i cuant plou asi es un riu per que el alcantarillat se esbonsa en seguida

    una altra cosa volia dirlos q per desgrasia en la guarde niavien uns xops preciosos q els tingere q tallar per culpa d una enfermetat i jo vets q no sa repostat ningun abre q satallat i en el pati els xiquets apenes tenen algo de ombra.
    Espere q ma vatjeu escoltat. MOLTES GRACIES INMA

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here