Bonig cedix a Carlet l’estació de ferrocarril perquè l’Ajuntament la rehabilite

0
231

La Consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig, i l’Alcaldessa de Carlet, Mª Ángeles Crespo han firmat el conveni pel qual Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cedix l’estació a l’Ajuntament de Carlet per un període de 25 anys. També ha signat Yolanda Duart, secretaria de l’Ajuntament de Carlet.

 A l’acte han assistit Eduardo Ovejero Adelantado, Diputat de les Corts Valencianes, en la Comissió d’Agricultura, ramaderia i pesca.

Pablo Cotino, gerent de FGV, els Regidors de l’Equip de Govern, Laura Saez (educación i comerç), Bernat Camisón (hisenda-inbdustria), Manuel a Redondo (benestar social), Pascual Casp, (agricultura).

Mª Angels Crespo, ha manifestat, que estem davant un dia històric per a la Ciutat de Carlet, perquè anem a recuperar l’estació que van fer els veins en el segle XVIV, i l’actual va ser obra de l’arquitecte Francisco Mora Berenguer, en 1925, d’estil eclèctic tardà, amb rangs modernistes, mesclats amb elements típics de l’època. i matisos mudèjars i gòtics combinats amb elements clàssics com la balustrada o els arcs de mig punt. Ressalta la mestria en l’ús de la rajola, de la ceràmica, de la construcció en general, així com el joc volumètric i els punts de color, on destaquen el disseny del rètol del nom de l’estació “CARLET”, en la part alta de la torre.

 «El President de la República, Primo de Rivera, va arribar a Carlet, i a la vista de l’estació, del col-legi que està darrere, per l’extensió de subministrament d’aigua potable, de clavegueram, dos teatres que tènia, li va proposar al Rei Alfons XXIII, que declarara a Carlet, com a Ciutat. «Y per ser un poble laboriós i cult», va concedir el titul de «Ciudad de Carlet»

FGV ha cedit a l’Ajuntament 181 m² de l’immoble (entre la planta baixa i la primera planta) i tots els espais i elements de jardineria, arbratge, tanca i mobiliaris annexos a l’estació. Esta concessió es realitza a títol de precari, és a dir, a cost zero.

 A continuat diguent l’alcaldessa, “que a pesar dels grups politics que están en l’oposició, on el PSOE, va votar en contra d’esta sesió, i el Bloc, es va abstindre, i hui emet un comunicat criticant aquest acte.

Davant eixa crítica, tot al contrari, m’orgullesc i m’alegre, perquè ja que algu diu que lluita pel barri del «Vidre», al final els habitants de Carlet, que viuen en la zona, la qual cosa volen, és tindre un pas a nivell com toca.

No done cap credibilitat a les crítiques del Bloc perquè no són congruents en el seu discurs, els pareix malament que cedisquen l’estació a l’Ajuntament però al mateix temps s’abstenen en l’aprovació d’este acord en el Ple

El pas a nivell del Ravalet, que no diuen res, però també entra, i quan miren des de les seues cases, veïns que viuen des de fa mes de 70 anus, veuran esta estació rehabilitada, recuperant el seu prestigi i orgull, junt amb l’ermita de Carlet, són els nostres dos referents en la Ciutat de Carlet.»

 .- Rehabilitació de l’estació per a ús cultural

En 2008, la Generalitat Valenciana va presentar un projecte de rehabilitació de l’actual estació de ferrocarril de Carlet i la construcció d’una nova per a cedir l’antiga a l’Ajuntament com a espai cultural. Quan en 2009 arriba la crisi econòmica es van truncar estes expectatives.

L’Ajuntament ha redactat un projecte de rehabilitació de l’edifici, i està previst que comencen les obres abans de final d’any. En esta primera actuació de recuperació es realitzaran treballs de retirada d’elements adossats a la fatxada, fitació de l’escala i primer forjat, reverència d’arcs, demolició de la distribució interior de la vivenda en la primera planta i l’escala interior, desmuntatge de la fusteria exterior, demolició dels falsos sostres en ambdós plantes, reforç de l’estructura en el primer forjat, reconstrucció de l’escala, recuperació de fatxades amb neteja de paraments, reposició de peces trencades o soltes, col·locació de nova fusteria exterior en alumini i execució de divisió interior entre dos usos en planta baixa.

La primera fase serà finançada per una subvenció de la Diputació de València per import de més de 200.000 euros

Cuando finalice el proyecto de restauración, el Ayuntamiento dará al inmueble un contenido cultural con la habilitación de dos salas, al mismo tiempo que dinamizará y embellecerá la zona de la población adyacente, denominada ‘El Vidre’

.- Pas entre andanes, segons FGV

FGV, a banda del conveni, també escometrà el projecte denominat, «Obras de millora de les condicions de seguretat del pas entre andanes en l’estació de Carlet, costat Villanueva de Castellón, i millora de les condicions de seguretat i accebilidad del pas a nivell C-6», que suposarà una important millora del confort i la seguretat dels usuaris.

L’objectiu és que es licite el mes que ve, i realitzar les obres en dos mesos, amb la intenció de concloure les obres abans de fi d’any.

Els treballs a realitzar en el pas entre andanes, es concreten en la modificació dels dos refugis existents, adaptant-los a la normativa d’accessibilitat, disposant d’elements frontals i laterals per al guiat de la trajectòria de l’encreuament de vies. Sobre ells, o en la situació més adequada, es muntaran les corresponents senyalitzacions acusticolluminoses de pas a nivell de vianants.

 S’efectuaran les relacions que resulten necessàries amb l’enclavatge de l’estació de Carlet, per a un funcionament completament segur i automàtic. Addicionalment, es preveu el condicionament dels tancaments associats al pas a fi d’aconseguir, d’una banda, evitar un accés inadequat per la caixa de via als vianants i, d’un altre, obtindre una millora en la visibilitat del maquinista respecte de l’accés costat edifici per mitjà de la substitució del tanca existent per un altre més diàfan.

En el pas a nivell, a causa de les limitacions d’accessibilitat de l’actual pas de vianants, motivades per l’escassa amplària de les voreres que en ell confluïxen, es planteja la instal·lació d’un nou pas de vianants que connecte les voreres oposades, més àmplies, i que permeten el compliment dels requisits d’accessibilitat.

Es dotarà amb dos refugis, compostos per baranes metàl·liques galvanitzades i pintades, que disposaran d’elements frontals i laterals per al guiat de la trajectòria de l’encreuament de vies. En l’emplaçament més adequat, es muntaran les corresponents senyalitzacions acusticolluminoses.

A fi de condicionar adequadament el ferm, s’incorporarà una plataforma completa de formigó en la nova zona de pas de vianants definida i es realitzarà un completat de vorera i de paviment asfàltic.

 .- Viatgers de la Ribera

Els usuaris de Metrovalencia en la Comarca de la Ribera, van experimentar l’any pasao, un augment del 1,3%, passant de 455.903 viatgers en 2012, a 462.116 en 2013, és a dir, un total de 6.213 viatgers mes, aportant un apunt positiu en relació amb l mobilitat de la zona.

L’estació que mes desplaçaments va registrar el passat any, va ser Carlet, amb 132.612 viatgers, seguida d’Alginet, amb 97.382; L’Alcudia, amb 86.379; Alberic, amb 62.682; Villnueva de Castelló, amb 47.123;Benimodo, amb 17.415; Font Almaguer, amb 10.536; Massalavés, amb 4.222; Ausias March, amb 2.919, i Montortal, amb 846 passatgers.

La consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig, ha declarat hui que «Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) cedix a Carlet l’estació de Metrovalencia perquè el municipi revalore el seu patrimoni amb un edifici emblemàtic i després d’un acord que és un exemple de col·laboració i

Isabel Bonig i Mª Ángeles Crespo en l’estació

de treball conjunt entre administraciones».

 Eduardo Sala/Riberaexpress

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here