L’alcalde «oculta» que la llei prohibeix construir el mercat segons Més Algemesí

0
412

Després d’estar uns quants mesos fent un seguiment del tema MÉS ALGEMÉSI ha pogut constatar que l’equip de govern oculta a la ciutadania que, d’acord amb la normativa urbanística vigent a hores d’ara a Algemesí a dia de hui, la llei no permet la construcció de l’edifici del Mercat, donat que és d’aplicació una normativa transitòria que ho impedeix. La plaça del Mercat s’hi troba inclosa dintre del “Nucli Històric Tradicional” (NHT), el qual, segons el PGOU actual, es considerat tot ell –i heus ací la clau- “Bé de Rellevància Local” (BRL), el que li atorga la màxima protecció possible. La norma sobre els BRL impedeix la modificació de la trama urbanística i les noves construccions que no hi siguen d’acord amb les característiques de la zona.

La llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià en el seu article 39 indica sobre la protecció dels conjunts històrics que “Es mantindrà l’estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística. No es permetran modificacions d’alineacions, alteracions d’edificabilitat, parcel·lacions…

Per si el tema no quedava prou clar, el decret 62/2011 sobre els BRL en el seu article 8 sobre el règim de protecció dels nuclis històrics tradicionals amb categoria de BRL indica que cal “Regular que les noves edificacions i substitucions s’adapten a l’ambient i als referents tipològics tradicionals, que s’hauran de determinar a este efecte.” I exactament això és el que no passa en el cas de l’actual projecte del Mercat que no respecta la tipologia tipus del NHT i és una alteració de les característiques generals de l’ambient. A hores d’ara cap tècnic urbanístic municipal pot atorgar la llicència de construcció. I de fet, l’informe del tècnic municipal de data 27 de març de 2014 deixa ben clar que “La normativa transitòria no confereix cobertura per atorgar llicència d’edificació de nova planta en la plaça del Mercat”. No ho diu MÉS ALGEMESÍ sinó els tècnics municipals.

És cert que en l’actualitat s’està tramitant el Catàleg de Béns i Espais Protegits, que està pendent de l’informe per part de la Direcció General de Patrimoni. El Catàleg delimita molt més la zona BRL que ja no coincideix amb el NHT i ja no inclourà, quan s’aprove, la plaça del Mercat. Sols en el moment en que la Conselleria de Territori aprove el catàleg, cosa que no sembla provable en un futur immediat, cabria la possibilitat de poder construir-lo. No obstant això cap també la possibilitat que Patrimoni emeta, abans de l’aprovació, un informe favorable, cosa que tampoc sembla molt probable. Per això l’informe del tècnic municipal abans esmentat afegeix  que “NO es pot atorgar o aprovar-se dit projecte mentrestant la Direcció General de Patrimoni Cultural no emeta informe favorable al projecte”. Aquest informe s’ha sol·licitat, però Patrimoni no ha contestat ni se sap si ho farà ni quan.

El que crida l’atenció de tot açò és que l’equip de govern ha ocultat en tot moment aquesta situació, tot i tenir un informe de març de 2014. De fet està actuant com si no existirà cap impediment per a la seua construcció. És més ha ocultat aquest problema als mercaders als que utilitza políticament. Una vegada més oculta a la ciutadania la realitat que li es desfavorable. MÉS ALGEMESÍ considera que mentre no es compte amb tots els permisos per construir el mercat començar el procés d’adjudicació –que és el que pretén l’ajuntament de manera imminent- és una temeritat i una irresponsabilitat. Una vegada adjudicat el projecte l’empresa podria demanar indemnització si no es fera. Cal fer per tant les coses pel seu ordre. i primer caldrà assegurar-se que és possible construir-ho. Fer-ho al revés, amb el perill que això comporta, implica una irresponsabilitat política i qui sap si d’algun altre tipus.

MÉS ALGEMESÍ vetllarà per tal que els interessos electoral de l’equip de govern no perjudiquen els interessos generals de la ciutadania que és el que està ocorrent amb tanta precipitació sobre aquest tema.

 Josep Bermúdez

Portaveu del grup municipal

 MÉS ALGEMESÍ

Plaça del Mercat

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here