Compromís veu «interessos ocults» en l’ampliació de sòl escolar en la parcel.la de l’Auditori municipal d’Alzira

0
292
Parcel.la prevista fins ara pe a l’Auditori

Compromís per Alzira presenta al·legacions a l’ampliació de sòl escolar en la parcel·la de l’Auditori en Tulell per la falta de justificació i possibles interessos ocults que hi poden haver

Diego Gómez: “Amagar en el expedient la existència de una parcel·la destinada a US ESCOLAR al costat del CP Tirant lo Blanc ens fa pensar que es pretén afavorir a un centre ja instal·lat en aquest sector”.

El passat dia 27 de maig va ser publicat al DOCV la modificació E del Pla Parcial del Sector Tulell que es va aprovar en el Ple del mes d’abril. Aquesta modificació consisteix en reduir la parcel·la del futur Auditori en 8.017 m2 per possibilitar la implantació de nous centres escolars (siguen escoles, instituts o universitats)

En aquell Ple ja dèiem que la reducció de 19.286 a 11.269 metres quadrats suposa una limitació a la possible edificació del dit Auditori i els seus edificis i instal·lacions auxiliars (per exemple, la reserva d’aparcament, plaça pública, Conservatori, etc…). Si bé estem passant una greu crisi econòmica, la mateixa no té per què ser de caràcter etern i per tant la construcció d’un centre cultural de primer ordre per a Alzira requereix d’un lloc o emplaçament adequat i suficient. La reducció que es proposa pot dificultar aquest objectiu.

Per tant, com també dèiem en aquell Ple, anem a presentar al·legacions a aquesta modificació amb la possibilitat que els alzirenys i alzirenyes que estiguen en contra d’aquest canvi també puguen signar-les. El termini per a presentar-les finalitza el dia 28 de juny.

El primer motiu és el que hem nomenat anteriorment sobre la necessitat de mantindre la parcel·la de 19.286 metres quadrats per a l’Auditori. I el segon, és que en l’expedient tramitat NO CONSTA la demanda existent que justifica este canvi; al no haver-hi cap petició o sol·licitud d’entitat pública o privada amb interès a instal·lar-se concretament en eixa parcel·la. I en el Ple, l’Alcaldessa tampoc va dir res al respecte.

A més, s’omet en el projecte elaborat pels tècnics que l’any 2005, junt al Col·legi Tirant lo Blanch, en l’aprovació definitiva del Pla Parcial de Tulell es va reservar expressament una parcel·la per a atendre possibles demandes de major sòl escolar de una superfície semblant. El lògic seria completar aquesta parcel·la reservada a tal finalitat o, en qualsevol altre cas, raonar en el projecte perquè no es considera adequada. Amagar informació al respecte ens fa pensar en la possible existència de contrapartides o que es pretén afavorir a un centre ja instal·lat en el dit sector.

Per últim, des de Compromís per Alzira sol·licitem que, amb caràcter previ a la seua aprovació pel Ple, se sotmeta aquesta proposta de canvi a l’opinió de les entitats associatives culturals i educatives d’Alzira en sentit ampli, incloses les associacions de veïns, perquè emeten el seu parer sobre el canvi que es proposa en aquesta parcel·la que és l’única d’aquestes dimensions que actualment disposa l’Ajuntament d’Alzira de caràcter públic.

Diego Gómez
Compromís per Alzira

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here