L’alcalde perdona 1.500€ al Casino segons Més Algemesí

0
542

Revisant la documentació del Compte General de 2013 hem pogut descobrir una greu irregularitat comptable que fins ara no hem pogut conéixer.

El nou escàndol data de juliol de 2013, tot i que ara és quan hem tingut accés a la documentació al repassar el informes negatius dels tècnics als Comptes. MÉS ALGEMESÍ ha constatat l’existència d’un informe negatiu conjunt del Tresorer i de la Interventora relatiu a la condonació d’un recàrrec de constrenyiment per pagar fora de termini. L’empresa adjudicatària de restaurant del Casino no abonà quan pertocava en 2012 l’import de 5 mesos de les factures de la llum que ha de pagar a l’ajuntament. Com a conseqüència d’això l’ajuntament procedí a cobrar-ho d’ofici, i en maig de 2013 decidí compensar aquest deute amb unes factures que devia pagar l’ajuntament al restaurant.  A més de cobrar-se l’import de les factures (7.563’11€) es cobrà també el recàrrec de constrenyiment de 1.527’02€, tal i com fa amb tots els veïns i empreses que no paguen els seus deutes municipals en el període que correspon.

L’empresa concessionària interposà un recurs demanant que no se li cobrara el recàrrec al·ludint que l’ajuntament no li havia pagat algunes factures en el termini que marcava la llei i que, no obstant això, no havia demanat interessos de demora. Per a contestar al recurs Interventora i Tresorer emeteren un informe en que concloïen que “entenem que s’hauria de DESESTIMAR el recurs de reposició fet per l’interessat atés que no concorre cap dels motius d’oposició contra la providència de constrenyiment”. O el que és el mateix, indiquen que no es pot acceptar la condonació perquè la  llei sols indica sis motius per admetre-la i cap d’ells es dóna en aquest cas.

Incomprensiblement, al dia següent, el Sr Alcalde signà la resolució  1398/2013 en la que estimava el recurs i decidia “Aprovar la devolució de 1.527’02 €” a l’empresa. Paradoxalment prenia aquesta decisió “Atés l’informe d’Intervenció i de Tresoreria de l’Ajuntament, el qual consta en l’expedient”, informe que deia exactament el contrari: que no s’estimara el recurs. És a dir, tot i conéixer l’existència de l’informe menteix, no indicant que és negatiu i donant a entendre que perdona el deute atenent a l’informe.

MÉS ALGEMESÍ considera un escàndol de primera magnitud que, en contra de l’article 167.3 de la Llei 58/2003 el Sr Alcalde decidisca perdonar un deute de 1.500€ sabent que està prenent una resolució injusta i contrària a l’ordenament jurídic, una resolució que perjudica els interessos de tots i sols beneficia als interessos d’un particular. L’ajuntament cobra uns interessos o recàrrecs a tots aquells veïns o empreses que fraccionen els seus tributs, o als que els paguen fóra de determini. Moltes famílies que s’han quedat en l’atur i no poden acabar el mes veuen com se’ls imposen recàrrec i ningú no s’apiada d’ells, les mateixes famílies que ara contemplen amb estupor un claríssim tracte de favor cap a una empresa que té en l’ajuntament el seu principal client.

Considerem que aquest és un assumpte molt greu del qual se’n poden derivar responsabilitats de tot tipus i que demostra que el PP d’Algemesí està en el poder per servir a interessos particulars i no per defensar els interessos de tots i les arques públiques. En massa ocasions ja han aparegut presumptes irregularitats en el pagament o cobrament de factures i taxes.

No oblidem que qui ha de vetllar pels diners de tots ha perdonat 1.500€ que no són d’ell, sinó dels ciutadans, i ho ha fet arbitràriament, sense cap base legal i en contra del criteri tècnic, essent ben conscient del que estava fent. La màxima autoritat, no pot, sabent de la seua injustícia, dictar una resolució arbitrària contrària als interessos generals. Per això MÉS ALGEMESÍ demana la DIMISSIÓ immediat del Sr Alcalde i anuncia que per la seua banda prendrà les mesures oportunes per tant de recuperar per a les arques públiques els 1.527’02€, i per depurar responsabilitats administratives i/o d’altre tipus.

Josep Bermúdez

Portaveu del grup municipal

Casino Liberal

MÉS ALGEMESÍ

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here