El despatx d’advocats facturà 26.500€ «de més» segons Més Algemesí

0
452

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Algemesí del passat dia 16 d’abril acordà desestimar les al·legacions del despatx d’advocats que s’encarregà de la defensa d’un funcionari municipal i en el qual participava un cònjuge d’una regidora i ha procedit a reclamar-li, tal i com ja avançava MÉS ALGEMESÍ, que retorne l’import indegudament facturat i cobrat. Se li reclamen, després de fetes les retencions oportunes, la quantitat de 16.667’40€, donat que l’import correcte a abonar-li per la factura seria el de 6.550’80 més IVA (7.926’47€). Gràcies a la denuncia pública d’aquest tema que ha fet MÉS ALGEMESÍ i al bon fer de tots els funcionaris, tenim la possibilitat de recuperar, d’entrada, no sols aquests 16.667’40€ que ha de retornar el bufet, sinó també a nivells pressupostari els 3.500€ abonats a Hisenda en concepte de IRPF  i que ara també podrem reclamar.

Crida poderosament l’atenció que mentre que la decisió oficial de la Junta de Govern, aclaparada per la contundència dels informes tècnics i jurídics tant intens com externs, és la d’acordar  que l’import correcte de la factura és de 7.926’47€, el PP d’Algemesí en un comunicat de data 8 de març, quan ja s’havia iniciat el procediment de reclamació, indique que “amb el barem màxim del Col·legi d’Advocats, la factura havia d’haver ascendit a 52.000 € + IVA.” Afortunadament ara sabem que precisament amb eixos barems l’import màxim és de 6550’8€ més IVA. Aquest comunicat deixa ben clar que, des del punt de vista polític el PP d’Algemesí juga a defensar els interessos privats i no els públics. Ara sabem que estava disposat a pagar 50.000€ més del que havera pertocat.

Però consultant l’expedient pensem que l’Ajuntament ha d’anar més lluny, ja que tal com ha informat l’empresari local codemandat per l’empresa Jardines de Algemesí SL, no ha quedat acreditat en cap moment l’existència d’una quantificació clara de la responsabilitat civil. Per resolució d’Alcaldia núm. 618/2014 es prengué testimoni a l’empresari local i a la pregunta número 7 sobre si l’empresa Jardines de Algemesí SL havia quantificat per escrit la responsabilitat civil, aquest contestat que “Les quantitats que Jardines de Algemesí reclamava eren variables i cada vegada deia una quantitat sense cap justificació”. A la pregunta número 8 sobre si estava legitimada a reclamar una responsabilitat civil de 1.680.616€ contesta que “aquesta quantitat no és correcta”. En un informe en el qual el tècnic municipal implica  aporta noves dades a l’expedient, aquest afirma que desconeix si s’ha xifrat la responsabilitat reclamada per no disposar de tota la documentació i que la quantitat d’1.680.616€ no ha estat mai acceptada per el ell.

Per la seua banda MÉS ALGEMESÍ s’entrevista el passat 17 de febrer amb el representant legal de Jardines de Algemesí que va presentar la demanda i aquest ens confirmà que en cap moment, donat que eren unes diligències prèvies i mínimes, Jardines va quantificar la responsabilitat civil. MÉS ALGEMESÍ considera que no ha quedat acreditada l’existència d’una quantificació de la responsabilitat civil, i que per tant fins i tot eixe import de 7.926’47€ és excessiu i no s’ajusta al barem del Col·legi, ja que s’està facturant per un concepte que no procediex. L’import que entenem que s’ha de pagar, una vegada quede clara la no quantificació de la responsabilitat civil és de 1.512’5€. Entenem que procedeix reclamar al bufet d’advocat que aporte proves documentals de la quantificació per part dels demandants d’una responsabilitat civil o que cal rebaixar la quantitat als 1.512’5€. És per això que entenem que, de no aportar-se aquestes proves cal anar més enllà i iniciar una declaració de lesivitat per tal de recuperar l’import adequat, ja que s’haurien facturat 26.500€ de més per un concepte pel qual no es tindria dret.

Tot i avantposar sempre la presumpció d’innocència de tots els implicats, per a MÉS ALGEMESÍ resulta molt greu que tenint l’Ajuntament documentació escrita que qüestiona la inexistència de la responsabilitat civil no investigue eixa qüestió. Una vegada més sembla que en aquest tema hi ha més interés en defensar els interessos privats que els públics. El passat 8 d’abril MÉS ALGEMESÍ presentà per registre d’entrada la petició de l’obertura de l’acte de lesivitat que no ha obtingut per ara resposta, la qual cosa demostra que no es vol aclarir totalment aquesta qüestió.

 Josep Bermúdez

Portaveu del grup municipal

 MÉS ALGEMESÍ

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here