La confraria del Prendimiento i la Virgen de la Esperanza ha guanyat el Concurs de Dosers 2014 de la Setmana Santa d’Alzira en concedir el jurat un total de 87 punts. Li seguix la Soledat amb 78 punts i el Sepulcre amb 77.

Classificació

Doser del Prendimiento

1) Prendimiento 87 punts

2) Soledat 78 punts

3) Sepulcre 77 punts

4) La Dolorosa 68 p.

5) La Santa Cena 68 p.

6) El Nazareno 63 p.