EU acusa el PP de cometre «una greu irresponsabilitat alimentant el conflicte de l’aigua»

0
387
Fabra amb alcaldes de la Ribera en la Potabilitzadora

El portaveu adjunt d’EUPV en Les Corts, Lluís Torró, ha demanat al conseller José Císcar que comparega en Les Corts “per a que explique quina és la posició del Consell front al Pla de Demarcació de Xúquer i quines han estat les seues gestions. Aquest pla és una autèntica bogeria i no pot ser assumible, perquè encara que parteix del reconeixement que la conca del Xúquer pateix una severa sobreexplotació, no sols ajorna les insuficients mesures correctores per a un futur relativament indeterminat, sinó que agreuja eixa sobreexplotació. En compte d’implementar retalls efectius per corregir la situació n’incrementa les assignacions”, destaca.

Per a Esquerra Unida, aquest pla “sols acontenta els lobbies especuladors alacantí i manxec. En el primer cas, deixa la porta oberta a que el transvasament del Xúquer atenga demandes urbanes, la qual cosa les faria prioritàries, i permet una possible presa del transvasament aigües amunt de Tous”, explica Torró.

El parlamentari detalla que el pla “no contempla adequadament les funcions ecològiques del riu i condemna a mort l’Albufera. Els ecosistemes i els habitants de La Ribera -fins i tot els llauradors als qui se’ls han concedit unes compensacions insuficients- són els principals perjudicats per una política que substitueix la racionalitat en l’ús de l’aigua per la racionalitat dels beneficis econòmics d’uns pocs: especuladors i grans constructors d’obra pública”.

Torró afegeix: “Císcar ha de retre compte del paper de la Generalitat en aquest desficaci i ha de posicionar-se davant una decisió política que aprofundirà encara més l’enfrontament entre comarques valencianes. Sembla que el PP s’alimente del conflicte entre els valencians, quan no és per la llengua és per l’aigua. Però tots sabem que qui juga amb foc acaba cremant-se”.
València, 22 març de 2014

GABINET DE PREMSA EUPV

EU exige al Consell que se pronuncie “de una vez por todas” sobre el Plan de Demarcación del Júcar

Lluís Torró (EU): “El PP está cometiendo una grave irresponsabilidad alimentando el conflicto de la agua”

El portavoz adjunto de EUPV en Las Cortes, Lluís Torró, ha pedido al conseller José Císcar que comparezca en Las Cortes “para que explique cuál es la posición del Consell frente al Plan de Demarcación de Júcar y cuáles han sido sus gestiones. Este plan es una auténtica locura y no puede ser asumible, porque aunque parte del reconocimiento que la cuenca del Júcar sufre una severa sobreexplotación, no sólo aplaza las insuficientes medidas correctoras para un futuro relativamente indeterminado, sino que agrava esa sobreexplotación. En lugar de implementar recortes efectivos para corregir la situación incrementa las asignaciones”, destaca.

Para Esquerra Unida, este plan “sólo contenta a los lobbies especuladores alicantino y manchego. En el primer caso, deja la puerta abierta a que el trasvase del Júcar atienda demandas urbanas, lo cual las haría prioritarias, y permite una posible toma del trasvase aguas arriba de Tous”, explica Torró.

El parlamentario detalla que el plan “no contempla adecuadamente las funciones ecológicas del río y condena a muerte la Albufera. Los ecosistemas y los habitantes de La Ribera -incluso los agriultores a quienes se les han concedido unas compensaciones insuficientes- son los principales perjudicados por una política que sustituye la racionalidad en el uso del agua por la racionalidad de los beneficios económicos de unos pocos: especuladores y grandes constructores de obra pública”.

Torró añade: “Císcar tiene que rendir cuenta del papel de la Generalitat en este disparate y tiene que posicionarse ante una decisión política que profundizará todavía más el enfrentamiento entre comarcas valencianas. Parece que el PP se alimente del conflicto entre los valencianos, cuando no es por la lengua es por el agua. Pero todos sabemos que quien juega con fuego acaba quemándose”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here