La policia local fa tres detencions per agafar caragols a Alberic

2
396
Els caragols incautats

La Unitat Vigilància Rural de la Policia Local d’Alberic, pilla in fraganti a 3 persones d’origen búlgares, i residents en Borriana, amb 15 ks de caragols, en el camí de la zona del Molí Canyar, del terme d’Alberic.

 Normalment els caragols solen eixir al descobert, quan plou, pel que es fàcil de agarrar-los, però en aquest cas, i en el temps que fa, per trobar-los, causen molt de mal, perquè tenen que anar escarbant els marges i voreres de bancals i camins, així com desfent garbons de canyes, paletes de sèquies, buscant els amagatalls on els caragols tenen el seu hábitat.

El preu dels caragols, oscil·la entre 8/12€/kg., en el mercat.

 Els caragols están protegits, per la  Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural y de la Biodiversitat.

Que en el seu capítol I –

 “Conservació in situ de la biodiversitat autòctona silvestre”, ens diu:

1.- «Les Comunitats autònomes adoptaran les mesures necessàries per a garantir la conservació de la biodiversitat que viu en estat silvestre, atenent preferentment a la preservació dels seus hàbitats i establint règims específics de protecció per a aquelles espècies silvestres la situació de les quals així ho requerisca, incloent-les en alguna de les categories mencionades en els articles 53 i 55 d’esta Llei.

Igualment hauran d’adoptar les mesures que siguin pertinents perquè l’arreplega en la naturalesa d’espècimens de les espècies de fauna i flora silvestres d’interès comunitari, que s’enumeren en l’Annex VI, així com la gestió de la seua explotació siguin compatibles amb el manteniment de les mateixes en un estat de conservació favorable.»

Llorenç, llaurador d’Alberic, propietari de camps de tarongers i caquiers, ens comentava sobre la Unitat de Vigilància Rural, “que en general estaven  molt contents, per la seua presència i actuacions que estaven fent, i d’alguna manera es sentien protegits, però, no són suficients per a vigilar tot el terme d’Alberic, i tenen que fer vigilància els propis llauradors, quan fan plantacions, fins per la nit, que es quan els lladres, saben que la Unitat Rural, no està.

Avants, els furts eren molt menys, i les quantitats xicotetes, però ara, amb la crisis i la quantitat de gent sense treballar, han vist en el camp valencià, una “font d’ingressos” per a subsistir, a baix preu.

La traçabilitat del producte arreplegat i de l’origen dels arbres plantats, podrien ser una trava per als lladres i al mateix temps arribar als compradors d’aquests furts, que tant de mal fà a l’agricultura valenciana.”

Eduardo Sala/Riberaexpress

2 Comentarios

  1. Mare meua el que s’ha de llegir. I mig govern implicat en fraus milionaris i diners en B en la comptabilitat del PP i ahí estan…

  2. «Sr Eduardo: Vull comentar-li que la notícia no esta bé presentada. Esta mal informat ja que no es va produir cap detenció, tan sols es tracta d’una infracció administrativa, la qual cosa vulgarment s’anomena una denúncia. Primer cal informar-se i després publicar. Segons pareix vosté es troba en ratxa de publicacions mal presentades. Aplique’s un poc mas per favor.»

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here