La sanitat, al servei dels ciudatadans o dels accionistes? / Opinió: Adelaida Pau

0
306

En el 2018 finalitza el termini de  la concessió administrativa que gestiona el departament de salut de la Ribera i, segons el contracte que signaren la Conselleria de Sanitat i l’empresa adjudicatària, el servei ha de revertir a l’Administració Pública. Però mentre arriba eixe moment, els ciutadans d’esta comarca hem d’exigir que l’empresa complisca amb el plec de condicions segons el qual Ribera Salut està obligada a oferir una cartera de serveis a canvi d’una prima per càpita anual per ciutadà (l’any 2003 era 379 € i ha anat augmentant fins prop dels 700 euros actuals).

Així, mentre la Conselleria està aplicant retalls pressupostaris en els departaments de gestió directa del Consell com pot ser Xàtiva o Gandia, en el de la Ribera no és així ja que ha de complir amb un contracte mercantil i en compte de disminuir ha hagut d’augmentar en el 2013 la prima per càpita.

És molt important tindre en compte aquesta situació peculiar del Departament de La Ribera -al què no afecten els retalls imposats per la Conselleria de Sanitat als departaments de gestió directa i  pública- per a que els ciutadans, més enllà d’estar contents per tindre un Hospital, ens preguntem per què  si la Conselleria esta pagant el que s’ha estipulat pel 100% dels serveis contractats com és que en l’empresa  Ribera Salut estan aplicant al departament els mateixos retalls que en Xàtiva o a Gandia. Inclús en alguns serveis  han arribat a més,  és una cosa que no s’entén i que fa que no  ens isquen els comptes.

Com pot ser que cobrant més cada any, han llevat personal d’urgències en els CSI de Sueca, Carlet, Alzira, Cullera, Benifaió; no han substituït les baixes ni les jubilacions deixant baix mínims molts serveis de l’hospital i primària, alhora que han reduït a la mínima expressió el personal de la  unitat d’atenció domiciliària sobrecarregant una primària ja minvada; sense oblidar que a l’estiu va ser el primer i l’únic departament durant anys a tancar a les vesprades el servei ordinari dels centres de salut, com també en idear el sistema per a dificultar  l’accés dels usuaris als especialistes on ja no depèn del metge de capçalera enviar-los si no d’un procediment que es dilata en el temps i que emmascara les llistes d’espera. Si a això sumem una falta d’inversions en els centres sanitaris i la derivació de malalts crònics a una planta d’una residència de la tercera edat fa que continuen sense eixir-nos els comptes, més quan a principis de 2013 l’empresa, al·legant unes possibles pèrdues, va forçar un acord amb els treballadors pel que no hi hauria un augment dels seus salaris.

Tot això ens fa tindre dubtes raonables d’aquest sistema de gestió privada de la sanitat. Sobre tot quan van passant els anys i no és ningun exemple de transparència basant-se en què és una empresa privada. Però és hora que demanem el respecte que aquesta empresa ha de tindre amb els ciutadans. I és pel que hem de dir prou i fer valdre els nostres drets exigint que l’empresa Ribera Salut done comptes davant d’un Consell de Salut del Departament ampliat a tots els grups polítics que tenen representació en la Ribera i  informe del pressupost per al 2014 i dels resultats econòmics del 2013 ja que, per molta independència que tinga com empresa privada, no podem oblidar que està donant un servei públic pel qual rep diners dels nostres impostos.

Per tant, i per a dir-ho clar i ras, ha de donar les explicacions pertinents als seus caps que som tots els ciutadans de la Ribera. I ens haurà de donar explicacions d’on han anat els diners que s’han estalviat en el 2013 aplicant els mateixos retalls que en altres departaments de salut sense haver tingut disminució en els seus ingressos. Cal preguntar el motiu dels retalls en personal i mitjans amb l’excusa que realitzen una gestió eficient dels recursos quan, a no ser que demostren el contrari, el principal motiu per a aplicar estos ajustos injustificats només té com a finalitat augmentar els beneficis que han d’entregar als seus accionistes a costa dels treballadors i dels ciutadans.

Quan el PP fa la defensa de la privatització de la sanitat es basava en assegurar que amb la gestió privada hi hauria un augment de l’eficàcia i eficiència amb el mateix pressupost o menor que un departament amb gestió publica. Però amb aquest principi no va tindre en compte que l’empresa pot prioritzar els beneficis dels accionistes al bé comú. És pel que cal exigir a la Conselleria de Sanitat que realitze una auditoria de la gestió privada de Ribera Salut dels últims anys per a valorar de manera objectiva els resultats de la mateixa. I no estem demanant res més que allò que ve arreplegat en el plec de condicions, on la Conselleria està obligada a fer una auditoria integral anual, els resultats de la qual els ciutadans tenim el dret a conèixer.

Adelaida Pau
Regidora Compromís per Alzira

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here