L’impacte de la reforma local superarà els 2 milions d’euros segons Més Algemesí

0
342

La nova Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) modifica substancial i radicalment el sentit i funcionament dels ajuntaments, diputacions, mancomunitats… De facto, és un atac a la concepció de l’ajuntament com a administració propera al ciutadà i un desmuntatge clar del principi  constitucional d’“autonomia local”. Es tracta d’una llei recentralitzadora que sembla elaborada més en el segle XIX que en el XXI. Quan tothom apostava per una lenta deconstrucció de les Diputacions i una aposta per la comarcalització, el govern centralista de dretes s’inventa una llei que, amb l’excusa de l’estabilitat i l’equilibri pressupostari, serveix per perpetrar una nova agressió al ciutadà.

La nova llei impedeix que una part considerable dels serveis que l’ajuntament venia prestat als ciutadans es puguen continuar prestar-los. La LRSAL delimita clarament quines són les competències pròpies dels ajuntament. L’anterior llei de Bases Locals indicava que “els municipis poden realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres Administracions públiques”. Tal possibilitat ha estat eliminada amb al LRSAL i aquesta estableix que ha de realitzar les pròpies que ella indica. Existeix la possibilitat de realitzar unes quantes acotades per delegació de l’Autonomia, però en aquest cas l’Autonomia ha de posar els diners. No es poden finançar amb fons propis. En cas d’aquelles que no són ni pròpies ni delegables, si la situació econòmica de l’ajuntament ho permet, pot sol·licitar permís, sempre que no es duplique el servei. Podrà, doncs, prestar-les amb fons propis, però prèvia autorització i informes positius.

Això en la  pràctica significa que molts dels serveis que ha estat prestant l’Ajuntament  fins ara quedaran fóra de la seua competència. MÉS ALGEMESÍ ha realitzat una primera valoració de quines són les partides i el personal que es veurà afectat per l’aplicació de la LRSAL. Cal deixar ben clar que és un primer estudi no tècnic fet per nosaltres, a partir del que ha fet l’ajuntament de Saragossa que hem pres com a model. La llei s’ha de concretar molt i la Generalitat ha de dir, encara, quines competències vol delegar i finançar i quines no, però d’entrada quasi 2’2 milions d’euros del pressupost de l’ajuntament d’Algemesí es veuen afectats.

L’ajuntament d’Algemesí deu de deixar  de prestar el servei de les escoles infantils de primer cicle a partir de 2015 si Conselleria no delega la competència i la finança. Tampoc podrà mantenir el gabinet psicopedagògic ni el de salut escolar. Els conserges de les de les escoles públiques, que són funcionaris municipals, o la neteja i la llum dels centres públics de primària també deixa de ser competència seua. També es veu afectada l’OMIC, ja que la informació al consumidor deixa de ser competència municipal. L’Espai Jove (Casa de la Joventut) també deixa de ser competència seua. Pel que fa a serveis socials, tot el que no siga atenció primària, tal com l’ajuda a domicili o l’animador sociocultural del Raval també deixarà d’estar a càrrec de l’ajuntament a partir de 2016. Això són sols uns exemples de conforme afecta la LRSAL a Algemesí. Les subvencions als autònoms que aprovarem en genera amb un advertiment del Sr Secretari sobre que no eren competència municipal, o tot el relacionat amb l’agricultura deixen de ser competències municipals.

L’aplicació d’aquest desgavell de llei afecta possiblement en l’ajuntament d’Algemesí a 42 llocs de treball, entre directes i indirectes. En concreta afectaria a 22 funcionaris de carrera (d’educació i benestar sobretot) que caldria reubicar si s’apliqués la llei i no existiren delegacions, a 7 funcionaris interins que perdrien el seu lloc de treball i a 14 llocs de treballs (alguns parcials) de personal extern de les contractes municipals.

Però sobretot a qui afectaria és al ciutadà que veuria com l’ajuntament deixa de prestar uns serveis que per la situació econòmica de la Generalitat aquesta ni assumirà ni finançarà. Especialment patiran aquesta LRSAL les capes populars amb menys recursos que es quedaran sense ajudes socials, places d’infantil, programes de foment de l’ocupació…

Per això MÉS ALGEMESÍ, a més d’oposar-se a que l’ajuntament deixe de prestar cap servei que després no siga plenament assumit per la Generalitat,  presentarà una moció per crear un grup de treball sobre l’afectació de la LRSAL al nostre municipi i posarem damunt de la taula una proposta per tal que l’Ajuntament d’Algemesí plantege un conflicte de competències a l’Administració Central per haver envaït la competència municipal. Lamentem profundament que l’equip de govern no haja fet encara ni una cosa ni l’altra, no ens haja informat sobre com ens afecta. Diu molt poc en favor dels que ens governat que de l’únic que s’ha preocupat és de presentar-nos una proposta per al proper plenari per a mantenir el sou del Sr Alcalde –fins a juny de 2015- en 60.000 en lloc de rebaixar-los als 55.000 que marca la llei. Sembla ser que de tot el que planteja la LRSAL aquest és l’únic que l’importa al PP d’Algemesí. L’importa més assegurar-se els diners que van a cobrar que assegurar els serveis que presta.

Josep Bermúdez

Portaveu del grup municipal

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here