L’alcalde aconseguix sumar els vots suficients per aprovar el pressupost d’Alberic

0
377

Per 9 vots a favor, 7 en contra i una abstenció, ha sigut el resultat, per a que l’actual equip de govern, encapçalat per Antonio Carratalá, ha  sigut el resultat final per aprovar un presupost amb uns ingressos de 7.968.005,88 €, i unes despeses de 7.736.466,82 €, amb un superàvit de 221.539,06 €.

 Els 9 vots a favor, han sigut, 4 del PP de l’equip de govern, encapçalats per l’alcalde Antonio Carratalà, 4 de CV, i 1 de A:I:A.

En contra, 7 vots, els dos regidor2s del PP, Mª Dolors Palomares i Benjamin Nogués que deixaren els seus càrrecs en l’equip de govern, en el Ple del passat gener, 3 de EUPV, i 2 de PSOE.

1 abstenció, la de Faustino Sala, exalcalde d’Alberic, en el Grup de No Adscrits, i pertanyent al PP.

En el Ple Ordinari celebrat a les 22 h. del 13 de febrer del 2014, en el Saló de Sessions del Ajuntament d’Alberic,  amb un Ordre del Dia, compost per 14 punts a tractar, finalitzant amb   Precs i Preguntes, havien dos, que s’esperava haguera enfrontaments entre l’equip de govern i l’oposició.

El punt nº 5.- Recurs reposició interposat per la mercantil  Tecvasa, adjudicatària del subministrament de l’aigua a  la població d’Alberic, en contra de l’acord del Ple de 16 de gener del 2014.

(Aquest punt, ha sigut polèmic, i el tractarem en crònica apart)

Punt nº 12

Pressupost Municipal del 2014

A les 11,30 h., els mitjans de comunicacions, van rebre la informació dels pressupostos, en una roda de premsa celebrada en el Saló de Sesions, per part, de Estefania Sanz (CV), 2a Tinent d’Alcalde, regidora d’hisenda i pressupostos, acompanyada per L’Alcalde i Mª Angels Galdón, 1ª Tinent d’Alcalde.

En primer lloc s’ha referit al dèficit dels últims 4 anys:

2010: – 1.567.737,60 € / 2011:1. -743.109,23 € / 2012: -573.021,30 € / 2013: -221539,06 €

“El pressupost del 2014, s’ha tingut en compte l’evolució, que han tingut en exercicis anteiors. Ha destacat la baixada de l’Impost de Bens Immobiliaris (IBI), en més de 300.000 €, que repercutirà en els rebuts als ciutadans d’Alberic, i una reducció en la partida d’ingressos”

Distribució de Gastos (7.736.466,82 €)

Capítol de Personal; 3.318.629.61 €, el 42,90 %, de les despeses del pressupost. La partida mes forta, es la destinada al pagament de salaris, i seguretat social, dels funcionaris de l’Ajuntament., i ascendeix el 75,62% (2.509.547,70 €)

Gasto Corrent, 28,86% (2.232.939,58 €);  Interessos bancaris, 0,70% (131.318,70 €): Subvencions; 2,83% (218.947,54 €); Inversions, 2,23% (172.523,20 €); Amortitzacions Préstecs: 21,48% (1.661.793 €)

Ocupació d’Ocupació, 1.100.000 € aprox.

La desocupació, segons l’Ajuntament d’Alberic, es uns dels efectes mes negatius de la crisis que s’està vivint i de mes preocupació que provoca a la ciutadania, i en el pressupost del 2014, s’han inclòs recursos per a la realització directa de treballs amb una dotació de 326.437,32 €, que figura en el capítol 1 de Personal.

Dotació pressupostaria, per al Taller d’Ocupació, de 336.615,88 €

Subvenció Agrària, per a treballs agraris, de mes de 200.000 €, i 200.00 €, provinent de  diferents partides

Despeses corrents en béns i servicis.

Son les despeses previstes per a la realització dels servicis obligatoris que realitza l’Ajuntament,  o per part d’altres empreses.  Compren el 28,86%, dels despeses generals, per import de: 2.232.939,58 €, amb el següent desglossament:

Manteniment: 201.411,14 (9,03%); Despeses de Subministraments; 411.977,33 € (18,45%)

Servicis: 1.178.768,70 € (52,79%); Resta de Despeses corrents: 440.782,25€ (19,74%)

Subvencions –  218.947,54 €

59,04% (129.266,63€), destinats a despeses socials; Culturals; 27.806,34€  (12’70%): Esportives: 32.404,24€ (14,80%); Comerç: 3.196,64€ (1,46%); Mancomunitat: 26.273,70€ (12%).

Beques d’ajuda dels llibres escolars, per import de 75.000€, les ajudes individualitzades per import de 39.000€, i les beques de transport escolar de 3.850€, es continuaran donant.

Inversions

S’incorpora un Annex d’inversions, dotat amb 172.791, 82€, per a millores en infraestructures, carrers, i servicis públics.

Per a no cansar als nostres lectors, farem una crònica de tot el que va passar, entre els regidors de l’un i altra banda, on hi han “píndoles”, com el que li va dir Xaro Lázaro de PSPV, a Javier Cervelló, que la defensa que havia fet del pressupost, havia sigut, com si ell fora l’alcalde, i Miquel Pallarés, “casi totes les dies ens parlem i comentem coses, peró quan ens vas convidar a que integrarem les comissions, m’haguera agradat que fora el Sr. Alcalde, perquè tu, no eres l’alcalde”.

Eduardo Sala/Riberaexpress

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here