El Govern nega conèixer l’estafa patida per treballadors d’Algemesí i Alberic per una empresa de Qatar

0
424
Una panoràmica de Qatar

Els afectats informaren dels fets a Inspecció de Treball i a l’ambaixada de Qatar en Madrid i segueixen denunciant que continuen les contractacions il·legals

El diputat d’EUPV-Els Verds en el Congrés, Ricardo Sixto, ha rebut una resposta parlamentària a la bateria de preguntes que presentà el passat mes de novembre, en les què demanava conèixer si el Govern estava al corrent de la situació que havien patit diversos treballadors valencians d’Algemesí, Alberic i Torrella, estafats per una empresa en Qatar durant el passat estiu. Aquestos treballadors acudiren a Doha-Qatar amb enganys per col·locar peces de marbre en un edifici d’Al Jazeera Sport TV, i una vegada allí l’empresa no els regularitza els seus contractes. Malgrat les denúncies dels treballadors a la Inspecció de Treball i a l’ambaixada de Qatar en Madrid, el Govern no ha pres cap acció, i en la seua resposta a Esquerra Unida, nega que altra ambaixada, la d’Espanya en Doha, tinguera coneixement dels fets. “És increïble que inclús ens diguen que serà ara, a partir de la nostra pregunta, quan comencen a fer gestions”, lamenta Sixto.

Per al parlamentari d’esquerres, el Govern “ha estat creuat de braços davant aquestos fets que, recordem, tingueren lloc fa mesos. Resulta vergonyós que ara el Govern diga que són els propis afectats els que han de comunicar de nou els fets a l’ambaixada d’Espanya en Doha, quan tant Inspecció de Treball, com l’ambaixada de Qatar en Madrid ja són coneixedores d’aquestes contractacions il·legals”.

Sixto recorda, a més, que els treballadors “van ser contactats en Espanya per l’empresa de Qatar VALOR DECOR, qui té socis espanyols. I el més sagnant és que les irregularitats en les contractacions, així com el retard en el pagament de salaris, sembla que continua ocorrent, tal i com ens han comunicat els propis afectats”. Esquerra Unida insta al Govern a intervenir d’immediat “per resoldre aquesta situació en la màxima celeritat possible”.

València, 12 de febrer de 2014
GABINET DE PREMSA EUPV
El Gobierno niega conocer la estafa que sufrieron trabajadores de Algemesí y Alberic por parte de una empresa en Qatar

Los afectados informaron de los hechos a Inspección de Trabajo y a la embajada de Qatar en Madrid y siguen denunciando que continúan las contrataciones ilegales

El diputado de EUPV-Los Verdes en el Congreso, Ricardo Sixto, ha recibido una respuesta parlamentaria a la batería de preguntas que presentó el pasado mes de noviembre, en las que pedía conocer si el Gobierno estaba al corriente de la situación que habían sufrido varios trabajadores valencianos de Algemesí, Alberic y Torrella, estafados por una empresa en Qatar durante el pasado verano. Estos trabajadores acudieron a Doha-Qatar con engaños para colocar piezas de mármol en un edificio de Al Jazeera Sport TV, y una vez allí la empresa no les regularizó sus contratos. A pesar de las denuncias de los trabajadores a la Inspección de Trabajo y a la embajada de Qatar en Madrid, el Gobierno no ha ejecutado ninguna acción, y en su respuesta a Esquerra Unida, niega que otra embajada, la de España en Doha, tuviera conocimiento de los hechos. “Es increíble que incluso nos digan que será ahora, a partir de nuestra pregunta, cuando empiecen a hacer gestiones”, lamenta Sixto.

Para el parlamentario de izquierdas, el Gobierno “se ha cruzado de brazos ante estos hechos que, recordemos, tuvieron lugar hace meses. Resulta vergonzoso que ahora el Gobierno diga que son los propios afectados los que tienen que comunicar de nuevo los hechos a la embajada de España en Doha, cuando tanto Inspección de Trabajo, como la embajada de Qatar en Madrid ya son conocedoras de estas contrataciones ilegales”.

Sixto recuerda, además, que los trabajadores “fueron contactados en España por la empresa de Qatar VALOR DECOR, quien tiene socios españoles. Y lo más sangrante es que las irregularidades en las contrataciones, así como el retraso en el pago de salarios, parece que continúa ocurriendo, tal y como nos han comunicado los propios afectados”. Esquerra Unida insta al Gobierno a intervenir de inmediato “para resolver esta situación con la máxima celeridad posible”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here