CCOO assegura que el lloc de treball del personal de l´UTE «no perilla» en cas de reversió de l´Hospital

0
246

Davant de les informacions contradictòries, interessades i tendencioses sobre la reversió dels Hospitals valencians que se gestionen per concessió administrativa, el sindicat CCOO té a bé realitzar les següents consideracions:
1. CCOO sempre ha defensat la SANITAT PÚBLICA, GRATUITA I UNIVERSAL com a garantia d’equitat en l’accés de la població a l’atenció sanitària i de qualitat assistencial, pels controls i la regulació legislativa que la caracteritzen.
2. CCOO sempre ha considerat que les privatitzacions dels serveis públics, entre ells la sanitat, és una forma de derivar diners dels impostos dels contribuents per a que les empre
moment que el servei que se dona siga més eficient, ni menys barat. Després d’anys de privatitzacions, ja estan apareixent informacions de que esta forma de gestionar és molt més cara que el sistema públic i menys eficient (Ressonàncies magnètiques).
3. CCOO sempre ha considerat que hi ha una falta d’informació i transparència en la manera en la que es regulen i controlen les empreses concessionàries i que moltes vegades es realitzen plecs de condicions a la mida de les empreses privades i no com a forma de millora del
servei públic: En 2003 davant de que la UTE que gestionava l’Hospital de La Ribera des de 1999, amb una capità anual de 204€, perdia diners (1 milió d’€), la Conselleria de Sanitat rescatà amb diners públics, 25 milions d’€, a l’empresa concessionària i li atorgà una altra vegada la gestió de tota la sanitat pública, primària i especialitzada, augmentant la càpita anual a 379€, quant la despesa més gran que tenia el plec de condicions era l’edifici de l’Hospital de La Ribera i ja estava construït i indemnitzat amb els 25 milions d’€. En l’actualitat la càpita és de 670€, més del triple que en el primer concurs.
4. CCOO sempre ha demanat que es creara una Borsa de Treball amb criteris d’inscripció transparents en els Hospitals privatitzats, com a garantia d’igualtat i equitat en la contractació de personal i no compartint l’arbitrarietat que des del primer moment s’ha utilitzat per part de les empreses privades per a la contractació del personal. Estes Borses de Treball si que funcionen en els organismes públics i deurien de funcionar en estes empreses concessionàries, ja que estan finançades amb diners públics.
5. CCOO sempre ha denunciant que es deriven pacients d’altres comarques a realitzar-se proves complementàries i intervencions quirúrgiques a este Hospital privatitzat, pensem que són diners que es deixen d’invertir en els Hospitals Públics per a desviar-los a les oncessions
administratives, evidenciant amb les decisions polítiques que pren el Govern Valencià des de l’any 1995, que ni creuen ni defenen el sistema públic de prestacions, si no tot el contrari, la seua política es caracteritza per privatitzar serveis per a injectar diners públics a empreses privades.
6. CCOO és un sindicat de treballadors i treballadores que té com a finalitat millorar les condicions laborals de totes les persones, treballen per a una empresa privada o pública, per lo que CCOO defensa tant al personal laboral que treballa per a la UTE, com al personal estatutari que treballa per a la Conselleria de Sanitat.
7. CCOO considera que és una irresponsabilitat política que en este moment s’intente negociar amb les empreses concessionàries l’ampliació del termini de les explotacions establert en el Plec de condicions i que lo que deuria de fer el Govern Valencià és un estudi rigorós
del sistema de les concessions administratives per avaluar la relació qualitat /cost/efectivitat, per saber si són “tan rentables” com publiciten en les seues campanyes. Sindicat Comarcal de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de La Ribera C/ Salvador Perles,34 Alzira 46600 Telèfon 962417795 Fax: 962402658 www.pv.ccoo.es/sanitat • laribera-sanitat@pv.ccoo.es
8. CCOO vol denunciar la campanya de desprestigi que està realitzant-se en contra del sindicat, acusant-lo de no voler respectar les condicions laborals del personal de l´UTE per continuar apostant per la reversió de la sanitat privatitzada al sistema públic. CCOO denuncia que la informació que s’està transmetin al personal de que si no guanya el PP les eleccions autonòmiques perilla la continuïtat del seu lloc de treball és falsa, ja que en el plec de condicions pel que se regís l’Assistència Sanitària de La Ribera, article 17.2, es regula la forma en la que quedarà el personal laboral que hui treballa per a la UTE i que serà l’aplicació de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors (subrogació de tots els drets i obligacions laborals del personal), per lo que no està en mans de CCOO decidir que es farà en el personal laboral que treballa per a la UTE, sino que el mateix Govern Valencià del PP va decidit quin va a ser el seu futur quan va realitzar els plecs de condicions. CCOO en tot moment velarà per a que s’acompleixca la normativa vigent que respecte i mantiga tots els llocs de treball.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here