El govern local va contractar «a dit» els uniformes de la policia segons Més Algemesí

0
341

Després de mirar la memòria anual comptable d’anys anteriors MÉS ALGEMESÍ ha pogut descobrir que no sols en 2013 s’atorgà sense concurs els vestuari de la policia, sinó també en 2011. En aquella ocasió es comprà el vestuari, no sols a l’empresa INSIGNIA UNIFORMES SL, sinó sobretot a l’empresa ANTONIO GIL DE LOS RÍOS SL, que curiosament té la mateixa seu que la primera. Es tracta, en realitat de la mateixa empresa amb dos noms comercials i socials diferents, ja que el fundador de la primera és Antonio Gir de los Ríos. En 2011 les compres a ANTONIO GIL DE LOS RÍOS SL foren superiors als 18.000€ més IVA que permet la llei per a contractes menors i per això intervenció informà negativament el 20 de juliol. En relació a la relació comptable número 119/2011 la Interventora indica un “reparo a la factura FA 111000026/11 que presenta Antonio Gil de los Ríos SL junt amb a la factura FA 111000027/11… ambdues excedeixen de la quantitat permesa per la Llei 30/2007… Per tant, procediria la tramitació d’un procediment negociat atesa la quantia d’ambdues factures.” Malgrat tot, la Junta de Govern Local aprovà el seu pagament. En 2011 es facturaren 3.734’86 € a INSIGNIA UNIFORMES SL, i la resta fins a 30.685,74€, a l’altre nom comercial, ANTONIO GIL DE LOS RIOS SL, tot i aquestes factures no les hem vistes. En tot cas se li comprà mésde 18.000€ més IVA.

És per això que resulten abjectes i repulsives les paraules del 2n Tinent Alcalde al respecte. En el darrer plenari, en el torn de precs i qüestions, i sense citar al portaveu de MÉS ALGEMESÍ pel seu nom, sinó adreçant-se a la persona que havia dit que “l’Ajuntament havia contractat a dit 40.000€ a una empresa de subministraments” afirma que el que havíem dit era mentida. Textualment indicà el 2n Tinent Alcalde que “és mentida que s’haja contractat a dit 40.000€ a ninguna empresa, s’ha fet seguint el protocol que hi havia.. eixa informació el que va dir això la té, perquè em costa que la tenia. Això són acusacions falses”. MÉS ALGEMESÍ no realitza acusacions falses, i menys intencionadament. En 2013 es contractà “a dit” (contracte menor) el vestuari de la policia, i el màxim responsable polític és ell, que és qui signà l’autorització per a pagar les factures. En el seu contradictori relat admeté que havia un “reparo” de la interventora, però s’oblidà de dir que dies abans el portaveu de MÉS ALGEMESÍ havia demanat un informe de la Cap del Servei de Contractació. En l’informe de data de 2013 la Cap de Servei indica que “Consultats els arxius del Servei consta durant el període 2010-2013 tan sols la contractació realitzada en l’any 2012”. També menteix la Cap de Servei? En el mateix informe indica que és un “contracte anual, i sense superar la consignació de 33.893’30€ més IVA”. Consultat pel portaveu de MÉS ALGEMESÍ el plec de contractació PN3/2012 es pot veure com en el contracte signat el 29 de juny de 2012 pel Sr. Alcalde i el representant de l’empresa, en la casella “FINS” s’indica 2012.
Contràriament al que indica el 2n Tinent Alcalde tot i que el contracte es signà en juny de 2012 la duració era fins 2012 o fins que es gastaren els 40.000€ (33.893’30€ més IVA), quantitat que es gastà en 2012. Cap dels següents 40.000€ de 2013 no estaven emparats per aquest contracte tot i fóra la mateixa empresa, tal i com ens volgué fer creure. El 2n Tinent Alcalde, que cobra dels ciutadans, no mentí sols al portaveu de MÉS ALGEMESÍ, mentí, i ocultà la informació sobre 2011, als qui li donen de menjar, cosa que és de ser desagraït.
El 2n Tinent Alcalde acusà al portaveu de MÉS ALGEMESÍ de fer política “rastrera”, quan el que va mentir descaradament, va ocultar l’informe de la Cap de Servei i va ocultar que també en 2011 s’havia adjudicat “a dit” el contracte (com a contracte menor) fou ell. Allò més rastrer és que, a més, no es dóna l’oportunitat de defendre’s al regidor que s’estava desqualificant. A més a més, cal afegir que el portaveu de MÉS ALGEMESÍ ha demanat còpies compulsades de l’informe de la Cap de Servei i de la Interventora per demostrar que no està mentit, i se li ha denegat. El Partit Popular d’Algemesí basa el seu govern en la mentida, en els atacs personals i en l’ocultació d’informació. Resulta hipòcrita negar la còpia d’un informe que demostra que estem dient la veritat i després publicar en internet un informe de la interventora quan els interessa demostrar que el PSOE s’enganya.
Hem de recordar que nosaltres no hem acusat ni al 2n Tinent Alcalde ni a ningú de res. Simplement hem posat en coneixement de la ciutadania, i de qui hem considerat oportú, unes irregularitats administratives i financeres que han estat constatades pels tècnics. En cap moment hem qüestionant ni l’honorabilitat personal del 2n Tinent Alcalde ni de l’equip de govern, ni extraiem altres conseqüències que la de que no s’estan fent bé les coses i que són uns gestors pèssims. Han de ser altres instàncies les que busquen, si escau, altre tipus de responsabilitats. La nostra és informar.

Josep Bermúdez
Portaveu del grup municipal MÉS ALGEMESÍ

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here