La factura d’Algemesí investigada correspón als honoraris d’un advocat familiar d’una regidora

0
333

En relació a la informació donada a conéixer el passat dia 27 de gener sobre l’obertura de diligències d’investigació penals per part de fiscalia, MÉS ALGEMESÍ vol deixar ben clar, que aquestes s’obrin pel pagament, en contra del que indica la llei, d’una factura a un gabinet jurídic en el qual participa el cònjuge de la 1r Tinent Alcalde. Aquesta factura correspon a la seua actuació com a advocat defensor d’un tècnic municipal d’urbanisme en un procés penal que posteriorment va ser sobresegut.

El que qüestionem en tot moment és el procediment que s’ha seguit a l’hora de pagar la factura i que la defensa, que anava a pagar l’Ajuntament, la portés una persona presumptament afectada per la llei d’incompatibilitat. En cap moment MÉS ALGEMESÍ qüestiona l’obligació que té l’Ajuntament d’assumir la defensa d’aquest funcionari o de qualsevol altre funcionari.
De tot el procés, el primer que ens resulta molt cridaner és que tenint una assegurança que cobreix les responsabilitats de tècnics, funcionaris i polítics, la qual inclou també la defensa jurídica, no es faça ús de l’assegurança. És precisament per això que tenim una assegurança, per cobrir, amb els serveis jurídics que ens proporcionen, l’assistència jurídica.
Malgrat aquesta possibilitat a “cost zero”, perquè ja està pagat en la pòlissa, s’acaba pagant amb diners públics els serveis d’un gabinet on participa un advocat familiar de primer grau d’un polític local. Però no sols això ens crida l’atenció, sinó en realitat l’excessiva quantia de la factura, 28.100€, que a més excedeix el màxim que marca la llei com a contracte menor.
Per a MÉS ALGEMESÍ allò políticament inacceptable i moralment qüestionable és la quantitat cobrada en relació a la feina feta. Estem parlant de la intervenció en unes diligències prèvies, ni tan sols unes diligències d’instrucció, diligències que, a més, acabaren amb el sobreseïment. En concret estem parlant que l’advocat en qüestió assistí en 5 dies diferents a 5 vistes (3 d’elles per assistir a tres declaracions, una per a aportar proves, i l’altra en la vista final de conclusions en la qual es sobreseu el cas). En total 5 assistències a vistes d’un judici que li costen 28.100€ als ciutadans, o el que és el mateix per cada dia que l’advocat anà al jutjat el contribuent paga 5.600€. Això és, des del punt e vista polític i moral inacceptable. Quede clar que no qüestionem la legalitat de la factura, ja que és totalment d’acord amb el barem que estableix el Col·legi d’Advocats. El que qüestionem des del punt de vista polític és que la no existència d’un procediment clar d’actuació en aquests casos haja permés que per assistir a 5 sessions d’un judici es facture 1500€ i per la “responsabilitat civil” que se li exigia al tècnic, la resta de 26.500€. No oblidem que es tractava d’unes diligència prèvies i que el cas no va a arribar a fase d’instrucció.
La factura en sí serà legal, però el procediment per designar en concret l’advocat i la manera de pagar la factura considerem que no és, presumptament, el que pertocava. De fet l’expedient de pagament és pràcticament inexistent i es redueix a la factura i a l’informe negatiu d’intervenció. No existeix cap informe o petició del funcionari designant advocat, cap pressupost del que anava a costar, cap vistiplau o conforme del regidor responsable indicant que s’acceptava pagar a eixe advocat, cap resolució d’alcaldia designant el nomenament d’advocat… En l’administració les coses no es fan així, i per abonar una factura cal respectar unes lleis i uns procediments que entenem que no s’han seguit i això ha perjudicat les arques públiques. El fet que en última instància l’advocat siga triat pel tècnic no és raó suficient per aixecar la incompatibilitat ni per saltar-se el procediment.
No oblidem que és la pròpia fiscalia qui ha obert les diligències per esclarir què ha passat, i tot i que MÉS ALGEMESÍ no ho pot confirmar de manera fefaent, sembla ser que hui mateix han continuat les diligències d’investigació amb la prestació de declaració de dos funcionaris i un regidor en fiscalia. Amb independència del recorregut judicial que tinga l’assumpte, és evident que els polítics de l’equip de govern deuen canviar radicalment la seua forma tan particular que tenen de gestionar els diners públics, forma que permet pagar 28.100€ per assistir a 5 sessions d’un judici. Estem segurs que els polítics que votaren a favor d’aquest pagament amb diners públics no haveren, ni negociat ni pagat mai 5.600€ per cada sessió d’assistència si els diners haveren estat els seus.

Josep Bermúdez
Portaveu del grup municipal MÉS ALGEMESÍ

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here