Convocada la VI edició del «Premi Malva Alzira de Poesia Infantil»

0
230

L’Associació Cultural Falla Plaça Malva, amb el suport i el patrocini de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira i l’Acadèmia Atenea, dóna continuïtat al present concurs, el qual s’adequa a la llarga trajectòria d’activitats culturals que, des de fa anys, portem a cap amb una especial atenció al món infantil i educatiu de la nostra ciutat: la convocatòria de la sisena edició del Premi Malva Alzira de Poesia Infantil.

Volem, tal com fem amb el nostre Concurs de Narrativa Infantil i Juvenil, donar suport al treball exemplar del professorat en la tasca difícil de promoure la lectura i de millorar l’expressió escrita de l’alumnat. Però en aquesta ocasió amb l’objectiu de fomentar la lectura i l’escriptura del gènere poètic entre els escolars, tal com, en diverses ocasions ens ha estat sol·licitat per part d’alguns professors i professores.
Pretenem també que els escolars de la nostra ciutat escriguen i lligen més, sobretot en la nostra llengua. Aportem, d’aquesta manera, el nostre estímul per a avançar en la promoció i en l’ús del valencià, ja que incitem a redactar poemes que promoguen la riquesa i la creativitat del llenguatge.
Per tant, gràcies a la col·laboració i suport del departament d’Educació de l’Ajuntament d’Alzira, ens afegim a la planificació de les activitats de l’Agenda Educativa d’Alzira que, des de fa anys, es planifica per a cada curs escolar. A més, hem de remarcar que els treballs guardonats seran publicats en el llibre infantil de la Falla Plaça de la Malva 2015.
Esperem també, amb il·lusió, que la convocatòria aprofite per a descobrir les inquietuds de futurs poetes, ja que, les entitats organitzadores, es comprometen a divulgar les produccions guardonades en aquest premi en què col·laboren altres entitats, institucions i personalitats de l’àmbit cultural alzireny.

Bases
Poden participar-hi tots els escolars de centres educatius públics, concertats i privats d’Alzira que durant el curs 2013-2014 estiguen en els nivells educatius en què es classifiquen les categories dels premis d’aquest concurs.
Els poemes que s’hi presenten han de ser escrits en valencià i la temàtica dels escrits versarà sobre el lema “Els meus somnis i desitjos”. Per tant, els poemes faran referència als pensaments i sentiments que sovint tenim per fer realitat un món millor, o bé als somnis que volem aconseguir perquè la societat siga més justa, o els desitjos per compartir la vida amb els amics i la família, etc. En conseqüència, el tema és obert i hi poden expressar emocions dirigides tant a les persones, com als seus animals o objectes preferits. I sempre que siga possible, els poemes s’acompanyaran d’una fotografia il·lustrativa del text que, naturalment, pot també haver-lo inspirat. La fotografia, per altra banda, no necessàriament ha de ser original, ja que, encara que es pot fer per a l’ocasió, es podran utilitzar també altres imatges disponibles lliurement en llibres, revistes o Internet.
Els treballs s’han de presentar a la Casa de la Cultura d’Alzira (Centre d’Informació Juvenil), carrer de les Escoles Pies, 4, de dilluns a dijous de 17 a 19:30 hores i de dilluns a divendres de 10 a 14 hores, fins al dia 24 de gener de 2014, amb el títol del poema escrit de manera destacada i el nom i els cognoms de l’autor o autora, el curs, el centre, l’adreça i el telèfon de contacte, tot fàcilment llegible. Per triplicat (original i dos còpies).
El lliurament dels premis és farà en un acte públic, que tindrà lloc el divendres 7 de febrer del 2014, als 19:30 h a la Casa de la Cultura, anteriorment es notificarà per part del departament d’educació, els alumnes que han aconseguit algun premi.

Categories
Primera categoria per a l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.
Segona categoria per a l’alumnat de 5é i de 6é de Primària.
Tercera categoria per a l’alumnat de 3r i 4t de Primària.

Premis per categories
Primera categoria
Primer premi: 50 euros, diploma, un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
Segon premi: 25 euros, diploma i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual gratuïtament.

Segona categoria
Primer premi: 50 euros, diploma, un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
Segon premi: 25 euros, diploma i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Tercera categoria
Primer premi: 50 euros, diploma, un curs de mecanografia assistit per ordinador a l’Acadèmia Euler i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.
Segon premi: 25 euros, diploma i ser membre de la comissió fallera durant l’exercici actual, gratuïtament.

Premi especial: obsequis per gentilesa d’APP Informática.com i llibreria “Trentacinc formiguetes” a l’escola amb el nombre proporcional de treballs presentats més gran. És a dir, es tindrà en compte el nombre d’alumnes inscrits oficialment al centre en relació amb el nombre de treballs que hi participen.

El jurat podrà atorgar, si ho estima convenient, com a màxim, dos accèssits, i es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs presentats així ho requerirà.
Els treballs no premiats podran ser arreplegats en el Departament d’Educació, carrer Rambla s/n a partir del 20 de febrer de 2014. Els treballs no arreplegats en el termini d’un mes quedaran en propietat de l’Ajuntament d’Alzira.
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol discrepància o interpretació d’aquestes serà resolta pel jurat i la resolució que en faça serà inapel·lable.
Els poemes premiats passaran a ser propietat de la comissió organitzadora que els podrà editar en qualsevol publicació pròpia o gestionada amb una editorial.
Este concurs està organitzat per l’Associació Cultural Falla Plaça de la Malva i patrocinat per l’Ajuntament d’Alzira, regidoria d’Educació, l’Academia Atenea amb la col·laboració del Centre d’Informació Juvenil d’Alzira, Biblioteca Pública Municipal d’Alzira, Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Centre d’Estudis Euler, APP Informàtica.com, llibreria “Trentacinc formiguetes” i Edicions Bromera.
Associació Cultural Falla Plaça Malva

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here