Iniciativa x Alberic denuncia davant el jutjat la licitació de l’aigua pel govern local

0
356
Ajuntament d’Alberic

L’alcalde d’Alberic, Antonio Carratalá, anuncià en el darrer plenari que “ l’IBI, baixarà un 10% en l’any 2014,  tal com va dir mesos en darrere, pero degut a estar immersos en el Pla d’Ajustos que marca el Govern Central, havien de fer una modificació, i seguir en l’augment d’este impost, la qual cosa es fa ara una Modificació del coeficient de càlcul de l’IBI, per a poder, aplicar la baixada del 10%, perquè si seguim en el Pla d’Ajustos, haurien d’haver fet el contrari, pujar l’impost, per a això modifiquen el coeficient,, per a poder aplicar la baixada.”

En el torn de rèplica,Miquel Pallarès, d’Ixa, ha dit que la baixada de l’IBI, podrà suposar al voltant de 30 €, però per contra, la mitjana del rebut de l’aigua serà de 45/50 €, per el que ix perjudicat el contribuent que es el que té que pagar els rebuts.

Javier Cervelló, de C.V. i de l’equip de govern, ”encara que es puja el valor cadastral, al baixar el tipus de coeficient, s’aconsegueix, mantindre la baixada del 10 %. I deixant de recaudar 232.000 €”, a continuat dient Cervelló, “que encara que no s’haguera fet lo de l’aigua, açò s’haguera fet igual, perquè s’havia promès hi ha temps, i es va passar a comissió abans de que es licitara l’aigua, i açò s’haguera fet igual, perquè estava passat a comissió i hui es porta a Ple.”

Xaro Lázaro, de PSOE, li replica a Cervelló, diguin-li, “açò no ens ho imposen, sinó que són els ajuntaments els que ho sol·liciten, si no ho haguéreu sol·licitat, si que seria una baixada del 10%”.

L’alcalde li contesta, que es una imposició del govern central per al 2014-15, i si no es fà, teu apliquen ells.

Tot gira en torn al projecte de l’aigua a 25 anys, diu Miquel, i el ple de condicions, la part econòmica diu, que el retorn de 1.650.00 €, que ens avancen ara, hi ha que tornar-los durant ixe temps + de 120.000 €, durant 25 anys.

Per a Miquel, está clar que el contribuent, entre l’IBI i l’aigua, a partir de l’any que bé, va a pagar mes, i rematà dient,

el Contenciós Administratiu sobre la licitació de l’aigua, es va presentar a finals de novembre, per tant, està ja en el Jutjat.”

El punt 4, ha tractat sobre la prorroga del conveni “Major a Casa” de la Conselleria de Benestar Social, per als anys 2014 i 2015, de 5.014 €, per al 14 i 3.647 €, per al 15. Ha matisat la secretaria, que el 2.015 es menys, perquè el conveni s’acaba en octubre.Un total de 12 persones s’han acollit a este programa.

En el apartat nº 5, referit a les Mocions dels diferents grups, IXA, presentà una referida a la Xopà de Mustieles, per a que es fera un  projecte i demanar declarar-la com un Paratge Fluvial Municipal, i que l’ajuntament adquirirà el compromís de mantindre-la en condicions.

Abans de pasar a votació, l’alcalde va intervindre diguent que ixi paratge es propietat privada i té les competències la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per a qualsevol actuació que es faç-a, i que segons el tècnics consultats, l’ajuntament no té ninguna competència, però va proposar elevar una consulta a la C.H.J., per a que es digueren que es podria fer. Una vegada rebuda a contestació, actuar en conseqüència.

Preguntes dels Grups Municipals

Juan Merino del PSOE, va fer diferents preguntes relacionades amb la calefacció en Centres Públics, com el Col·legi Rafael Comenge, on els grups IXA i Faustino Sala, del grup No Adscrits, coincidien en senyalar el mal estat de la caldera de la calefacció, on hi ha dies, que els escolars pa-sent fred, així mateix passa en el Teatre Liceu i la Casa de la Cultura, on els músics i educands els passa el mateix.

Si tenien previst quan s’acabaria la Casa de la Joventut, i si anaven a augmentar el pressupost de 500 € que tenen ara Protecció Civil, al tindre necessitat de material, ara que disposen de un nou lloc

La regidora d’educació i cultura, Mª Dolors Palomares, li contestà en relació a la calefacció de Rafael Comenge, que la caldera estava ja per a canviar, i en cara que era competència de Conselleria, cada vegada que s’ha espatllat han estat en contacte amb la direcció del centre per a solucionar el tema.

Per a solucionar la calefacció del Teatre Liceu, ha explicat que hi ha un projecte per a substituir la caldera i conduccions, per import de 170.000 €, i quan l’ajuntament dispose dels diners, i que estan a l’espera d’una subvenció, escometran ixi projecte.

La Casa de la Cultura, hi ha un projecte de la instal·lació elèctrica per adaptar-la a les actuals necessitats, entre elles la calefacció.

Els menuts del Jardí Musical, passaran a la Guarderia Nanos, que està dotada d’aire a-condicionat. Açò ja s’ha comunicat a l’Escola de Música.

S’ha presentat un estudi de l’actual estat de les instal·lacions escolars, que és molt lamentable, davant de Conselleria, perquè realitze les oportunes reparacions, i ja ens han donat dia.

Juan Merino, es dirigeix a l’alcalde, per a demanar-li que els informe als portaveus dels diferents grups, i no a través de la premsa, com ve sent habitual, en temes importants, com la licitació de l’aigua, l’IBI, i altres anteriors.

Sobre la Casa de la Joventut, i Casa de la Música

Merino, psoe, li pregunta a l’alcalde, ¿quan tindrem o acabarem la Casa de la Joventut?, i li respón, que s’està fent l’expedient per a finalitzar-la, perquè la Generalitat Valenciana, s’ha compromès amb l’ajuntament, que pagarà la resta de les obres, i que es finalitzen en el pròxim exercici

La mateixa pregunta li ha fet, sobre la Casa de la Música, i li ha contestat, “Ójala ho saber-a”,

 i ¿per a quan tindran els músics el local, que els va prometre en l’homenatge a la banda?

Li contesta, “en agost del pròxim any, tindran un local con las condiciones adequades per a que puguen assetjar de de manera definitiva, fins que es pugi acabar la Casa de la Música.

Protecció Civil

Xaro Làzaro, psoe.- A la pregunta a l’alcalde, si se ha dotat una assignació econòmica per a realitzar la seua llavor, li ha contestat l’alcalde, que enguany tenien una, i per l’any que bé, es tornarà a augmentar, i que havien rebut una ajuda de la Conselleria de Governació, de la Direcció General d’Emergències, per a pagar assegurances i despeses.

 

Incident al final del Ple Ordinari a Alberic

 Quan ja s’estava en precs i preguntes per als veïns, Josefa Piqueres, veïna d’Alberic, va increpar l’alcalde Antonio Carratala, diverses vegades dient-li que havia fet «abús de poder” en els municipals, segons Josefa, l’alcalde va enviar a requeriment del director (germà d’ell) de la sucursal d’un banc d’Alberic a la Policia Local.

Al contestar-li l’alcalde, que va ser perquè ella estava armant escandal, li contestà varies vegades, de que era “mentida”, i que ella i posteriorment el seu fill, estaven fent unes gestions i reclamant coses que no els pareixia bé.

La tensió va pujar de tó, i hagué moments de forta tensió, per l’acusació ferma que feia en contra de la actuació que va fer l’alcalde, i fins 6 vegades li va negar el parlar amb ell posteriorment. I volia que els regidors heu saberen

Per a finalitzar direm, a a preguntes d’un veí de la Urbanització Sant Cristòfol, l’alcalde, informà que a partir del 1 de gener del 2014, el servici d’arreplega-ment de fem, el farà l’ajuntament, que poc a poc anirà assumint altres competències, complint la sentencia dictada per la justícia.

Eduardo Sala/Ribera Express

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here