Els socialistes de la Ribera traslladaran a Brussel.les la problemàtica de l’aigua

0
402
F. Andújar, R. Martínez i F. Pascual

Els alcaldes i portaveus socialistes de la Ribera traslladaran la problemàtica de l’aigua a Brussel.les on s’entrevistaran el proper 2 de desembre amb el Comisari d’Aigües perquè la Unió Europea inste al govern espanyol a que contemple una concessió d’aigua per al consum humà dels municipis riberencs.

Els representatns del PSPV entregaran les 4.000 signatures recollides entre els 13 municipis afectats. Prèviament el 16 de novembfre els alcaldes i regidors socialistes es concentraran el 16 d’este mes en la planta potabilitzadora que es ficarà en marxa abans de finalitzar l’any segons han reiterat des del gover autonòmic.

El secretari comarcal del PSPV, Robert Martínez ha explicat als mitjans de comunicació l’al.legació presentada davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Una al.legació que passa per «modificar el Pla de Conca» en mostrar-se contraris a «un intercanvi amb els regants de la comarca». Martínez ha significat que reclamen una concessió de les aigües superficials del Xúque com gaudixen els habitans de València, Sagunt i Albacete.

Els dirigents socialistes de la Ribera han denunciat que els veïns d’ Alzira es gasten al voltant de 4 milions d’euros anuals en comparar aigua embotellada en no disposar d’aigua potable de qualitat a les seues aixetes. Una problemàtica derivada del contingut de nitrats alguns municipis riberencs arrosseguen des de fa 18 anys.

AL.LEGACIÓ DEL PSPV DE LA RIBERA ALTA 

SRA. PRESIDENTA

CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER
…. Portaveu del Grup Socialista de l’Ajuntament de …., amb domicili a efectes de comunicació, carrer… nº… CP…, formula la següent AL·LEGACIÓ en relació amb els documents de «PROPOSTA DE PROJECTE DE PLA HIDROLÒGIC» I «INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL» DEL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA CORRESPONENT A LA DEMARCACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER, sotmesos al procediment d’informació pública segons resolució de la Direcció General de l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (publicada en el BOE de data 07/08/2013):

En el document sotmès a informació pública NO QUEDA GARANTIT EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE QUALITAT ALS POBLES DE LA COMARCA: INNEXISTÈNCIA DE CONCESSIÓ D’AIGUA SUPERFICIAL PRÒPIA DEL XÚQUER PER ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA DE LA RIBERA DEL XÚQUER, i això es posa de manifest sobre la base dels següents:

ANTECEDENTS:

Es torna a caure en el mateix defecte que el vigent Pla que aprovà també el govern del PP l’any 1998, al no garantir una concessió pròpia d’aigua superficial del riu Xúquer, per a l’abastiment d’aigua potable als municipis de la comarca, que pateixen de contaminació per herbicides i nitrats,

Per a la major part de la comarca de la Ribera del Xúquer es delimiten dos zones bàsiques o “Unidades de Demanda Urbana” (UDU).

Per una part l’anomenada UDU “Superficiales de la Ribera”, que compren l’àmbit territorial de tretze municipis (Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà, Riola i Sueca), per una població total de 185.550 habitants, i que actual rep el seu subministrament d’aigua potable exclusivament de masses subterrànies (Aqüífers de la Plana de València i de les Agulles), amb un volum anual d’aigua subministrada de 20,58 Hm3. Les aigües que actualment s’extrauen dels aqüífers estan contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per l’OMS) i puntualment per herbicides (cas dels municipis Alzira, Carcaixent i Corbera).

Per altra part l’anomenada UDU “Subterráneos de Pla de Valencia Sur”, que compren l’àmbit territorial dels municipis d’Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón, per una població total de 88.017 habitants, i que actual rep el seu subministrament d’aigua potable exclusivament de masses subterrànies, amb un volum anual d’aigua subministrada de 8,76 Hm3. Cal fer constar que, en el cas puntual d’alguns dels pobles referits, les aigües que actualment s’extrauen dels aqüífers estan contaminades per nitrats (amb nivells superiors al permesos per l’OMS) i puntualment per herbicides (cas del municipi de Carlet – urbanització Ausias March) i que existeix el risc que eixa situació acabe afectat a la resta de captacions dels pous dels que es nodreixen eixos subministres.

Encara que es reconeix que la demanda d’aigua potable de la UDU “Superficiales de la Ribera” serà en pocs anys de 20,6 Hm3/any (vore – tabla 207: “demanda de las principales UDU del sistema de explotación Júcar” de l’annex VI del document de “Sistemas de Explotación y Balances”), el document no contempla cap previsió de dotació d’aigua superficial del riu Xúquer per al subministrament de les demandes urbanes d’eixes poblacions (vore – tabla 220: “volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU” de l’annex VI del document de “Sistemas de Explotación y Balances”).

El document contempla en el quadre abans indicat la satisfacció de la demanda urbana d’aigües superficials del riu Xúquer per a les àrees urbanes d’Albacete, Manchuela, Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Àrea Metropolitana de València), amb una demanda total d’aigua inicial en l’escenari 1 de 143,30 Hm3/any.

Per a la UDU “Superficiales de la Ribera” (els 13 municipis de la comarca que representen prop del 80% de la seua població), en l’anomenat escenari 1 (el més restricitiu en la disponibilitat d’aigua del riu), sols es garanteix un cabal d’aigua del riu de 10 hm3/any des de la potabilitzadora que està construint-se (en el terme municipal d’Alzira del Canal Xúquer – Túria), vinculat a una permuta amb els pous de sequera dels regants tradicionals de la zona (vore full 296 de l’annex VI del document de “Sistemas de Explotación y Balances”), i es determina que per a la resta de les necessitats dels veïns (fins a arribar a cobrir la demanda de 20,6 Hm3/any) la solució que dona el Pla és la mescla d’eixes aigües superficials del riu amb l’actual aigua contaminada per nitrats o herbicides que s’extrau dels pous municipals que la capten dels aqüífers, amb la finalitat d’aconseguir així un resultat d’aigua amb uns nivells sanitàriament tolerables.

El Pla arriba a contemplar la ficció, en l’anomenat escenari 2 (vore el full 321 de l’annex VI del document de “Sistemas de Explotación y Balances”), que s’ha de ser conscient que és difícil d’aconseguir, de que els altres 10 hm3/any necessaris, que es preveu que mentre tant seguiran obtenint-se dels pous que tenen els municipis, podran ser obtinguts en un futur d’aigües superficials del riu Xúquer, sempre que apareguen (no es diu d’on s’aconseguiran) nous recursos o es prenguen mesures futures que ho permeten.

Per tant, es DEMANA el següent:

1r.- Que, a l’igual que està previst per a les àrees urbanes d’Albacete, Manchuela, Mancha Oriental, Consorci del Camp de Morvedre i EMSHI (Àrea Metropolitana de València), es contemple per a tots els escenaris establerts (1, 2 i 3) una assignació pròpia, en règim de concessió, d’aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al subministrament de les demandes urbanes de la UDU “Superficiales de la Ribera”, que compren dels municipis d’Albalat, Algemesí, Alzira, Benicull, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà, Riola i Sueca, que haurà de contemplar-se en la tabla 220: “volumen de demanda en los tres escenarios de las UDU” de l’annex VI del document de “Sistemas de Explotación y Balances”.

2n.- Que es determine la previsió d’una reserva d’aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts (2 i 3), per a la UDU “Subterráneos de Pla de Valencia Sur”, que compren l’àmbit territorial dels municipis d’Alcúdia, Alginet, Almussafes, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Carlet, Gavarda, Guadassuar, Massalavés, Sant Joanet, Senyera, Sollana i Villanueva de Castellón.

3r.- Que s’elimine la referència la previsió continguda en el document (full 296 de l’annex VI del document de “Sistemas de Explotación y Balances”) respecte a “el abastecimiento a las comarcas de la Ribera con la que pretende sustituir bombeos para el abastecimiento de los municipios de la Ribera con aguas superficiales del Júcar mediante el intercambio con los regantes de la zona”, donat que l’objectiu és aconseguir una assignació pròpia, en règim de concessió, d’aigua superficial del riu Xúquer de 20,6 hm3 per al subministrament de les demandes urbanes de la UDU “Superficiales de la Ribera” i una reserva d’aigua superficial del riu Xúquer de 8,76 Hm3, per als escenaris establerts per a la UDU “Subterráneos de Pla de Valencia Sur”

Fdo…
Portaveu del Grup Municipal Socialista

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here