La Coordinadora d’AMPA reclama un educador per als alumnes amb necessitats especials

0
261

La Coordinadora d’AMPA de centres d’ensenyament públic de Carcaixent vol denunciar públicament la situació de deteriorament de l’atenció educativa que des de principi de curs estan patint alguns alumnes de la nostra comunitat escolar per falta d’una plaça d’educador/a per a alumnat amb necessitats educatives especials.

En el CEIP Navarro Daràs ha estat creada per al curs escolar 2013/14, una unitat especifica de Comunicació i Llenguatge

Membres de l’AMPA en el plenari

(CiL). Esta unitat CiL acceptada pel Consell Escolar de Centre, requerix, per normativa, del següent personal: Un mestre/a de Pedagogia Terapeutica, un/a mestre/a especialista en Audició i Llenguatge i un/a educador/a especial. El curs 2013-1014 s’han matriculat a aquesta unitat set xiquets i xiquetes d’un total de 8 que marca la normativa.

A hores d’ara, la figura de l’Educador encara no ha sigut coberta tal i com marca aquesta resolució, i les seues funcions les estan assumint, per ordre de l’inspector de zona, l’educador que realitza les seues tasques al CEIP Navarro Daràs. Al mateix temps, aquesta ordre de la inspecció inclou que l’atenció de l’alumnat amb necessitats específiques d’aquest centre educatiu siguen cobertes, provisionalment, per l’educador del CEIP Víctor Oroval, que passaria a atendre els dos Centres a raó de dues jornades escolars senceres en un i tres en l’altre.

Actualment, sí està concedida la figura de l’educador d’educació especial als CP Víctor Ororval i Navarro Daràs és per a l’atenció correcta i adequada de les seues necessitats específiques, no tan sols a nivell educatiu, sinó també a nivell de seguretat, higiene i alimentació que té alumnat matriculat a aquest centres. El fet que aquest alumnat presente un dictamen per part de l’òrgan corresponent, suposa un pes significatiu de les seues necessitats d’atenció en aquest sentit.

Aquesta decisió provisional per part de la inspecció educativa significa què, tant en una escola com en l’altra, no hi ha atenció d’aquest alumnat per part de l’educador durant dues i tres jornades escolars senceres a la setmana, respectivament. Atenció que refereix a tots els contextos educatius de l’escola, des de l’aula al menjador, passant pel temps de descans o les eixides i activitats programades tant dins com fora del Centre, etc.

A la Coordinadora som sabedors que no existeix una adscripció educador-centre en tots els casos, i que segons marca l’ORDRE de 16 de juliol de 2001, aquest “desenrotllarà les seues funcions legalment establides –amb la finalitat d’optimitzar el recurs– a nivell de localitat i/o zona”. Aleshores, podem entendre aquesta distribució dels educadors entre les dues escoles, però sempre amb la intenció de cobrir provisionalment unes funcions. Des de la Coordinadora no acceptem que es deixe d’atendre a una part de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, tal i com s’està fent ara.

La comunitat educativa de Carcaixent ha fet les reclamacions necessàries davant les instàncies adequades, com presentar un escrit des dels Consells Escolars de cadascuna de les dos escoles afectades adreçat a la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, el 4 d’octubre les AMPA dels dos centres han adreçat un escrit demanant a la regidoria d’Educació de Carcaixent que fera gestions davant l’administració per a reforçar la petició de la dotació immediata de l’Educador d’Educació Especial que li correspon per normativa a l’aula de Comunicació i Llenguatge adscrita al CEIP Navarro Daràs, que permeta tornar a fer efectiva una adequada atenció educativa a tot l’alumnat amb necessitats educatives especials de les dues escoles, mitjançant el treball que realitzen els educadors corresponents. El dia 18 d’octubre es va adreçar un escrit en el mateix sentit, lliurat en una visita personal realitzada per les AMPA dels centres al desptax de l’inspector de zona a València. El dia 31 d’Octubre es va aprovar, per unanimitat, al plenari de l’Ajuntament de Carcaixent una moció del grup Bloc-Compromís que demanava a la Conselleria d’administració pública (encarregada del nomenament dels educadors) que a la major brevetat possible siga assignat un educador/a a l’aula CIL per tal que els dos que hi havia assignats als dos centres esmentats abans puguen fer la tasca a temps complets als llocs que ocupaven fins ara.

En finalitzar el plenari, tant la regidora d’Educació com l’alcaldesa de Carcaixent s’acostaren al grup de mares, pares i mestres de l’escola pública que havien acudit al plenari per a oferir-se a que alguna persona representant de la Coordinadora les poderen acompanyar a fer les gestions davant l’administració segons l’acord acabat d’aprovar per unanimitat.

Abans d’això, una representant de la Coordinadora d’AMPA, amb el suport de tota la comunintat educativa, mestres i diferents AMPA de col.legis públics tant afectats com no afectats per la falta de l´educador, va fer les següents declaracions:
“En primer lloc, volem destacar que la creació d’una aula CiL a Carcaixent és una bona notícia i un bon recurs pedagògic que beneficia el nostre poble. Ara bé, perquè aquesta oferta educativa siga realment efectiva ha de ser dotada dels recursos necessaris, cosa que no s’ha fet de manera adequada. No s’ha fet la dotació que calia i la gestió posterior ha sigut totalment improvisada i negativa. Ha suposat llevar un recurs, que tenen des de fa molt de temps, a uns alumnes que tenen moltes necessitats. Sabem que són temps difícils però la falta d’un educador suposa deixar d’atendre necessitats bàsiques de molts alumnes en el seu dia a dia. Reflexionem si la despesa que implica aquest recurs és tan gran com el greuge que genera no tindre’l. Per això hem de dir amb satisfacció que la classe política de Carcaixent ha donat una lliçó de servei al Poble per damunt d’interessos partidistes aprovant l’acord que reclamarà a les instancies corresponents la dotació correcta d’educadors per a les famílies de Carcaixent que ho necessiten.”

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here