Sueca, El Perelló, El Mareny i la Llei de Bases

0
410

Ja són massa mesos i anys que vivim i patim el suposat conflicte que hi ha entre Sueca, El Perelló i el Mareny i sembla que tot es redueix (així ho pretenen alguns) a què l’Ajuntament del poble gran vol fer la traveta als dels pobles menuts. Properament hi haurà una manifestació a Sueca de les dues entitats menors per posar en relleu el seu malestar.

En primer lloc, cal destacar que en cap cas es vol allargar el problema o, simplement, boicotejar les EATIMS. La nostra ferma voluntat es transferir allò que s’estime just a ambdues poblacions i, hui per hui, no els manca cap necessitat.

Però, ¿estan fent el que toca El Perelló i el Mareny per tal que se’ls transferisca el 75% de la seua potencial recaptació al seu àmbit territorial?

Ja fa molts mesos que l’ajuntament de Sueca des del Departament d’Intervenció demanà reiteradament la documentació adequada per dur-ho a terme i, en la que ens van presentar, es barrejaven competències que no es tenen assumides, els percentatges pressupostaris no eren els adequats i el desglossament de despeses no era clar, perquè, això sí, la nostra responsabilitat com a representants del poble, ens obliga a saber en què es gasten els diners públics.

Des de Compromís pensem únicament i exclusiva en les persones. Els habitants de El Perelló i El Mareny són, també, Sueca i el fet d’entrar en contenciosos quan no atenen a raons, només debilita les tres administracions perquè el cost econòmic és elevat. Volem un finançament just per a les nostres entitats locals i no tenim cap intenció d’allargar aquest conflicte. Tanmateix, és necessari fer les coses aplicant tots els punts requerits per la llei per no xafar-nos els dits. I, per tal que açò siga possible, El Perelló i El Mareny han de col·laborar i no imposar. Cal que presenten una documentació en ordre, amb criteri, amb seny i objectiva. Tot el contrari és llançar-nos pedres contra el nostre propi sostre. La partida pressupostària d’ambdues entitats locals s’ha incrementat considerablement des del 2011 malgrat estar en “temps de retallades” i és així com a El Perelló se li ha augmentat la partida un 5% i al Mareny gairebé un 10,5% quan a Sueca s’han reduït totes les partides de totes les regidories a causa de la crisi econòmica.
Encara que les dos entitats locals marítimes s’han comparat amb altres com la Xara o Jesús Pobre, cal destacar que aquestes tenen assumides moltes més competències que les EATIMS de Sueca, com ara el cementiri.

¿I en quina situació poden quedar ambdues entitats amb l’aprovació de la nova Llei de Bases?

La nova llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local afecta directament a 6.808 municipis de menys de 5.000 habitants, on s’hi troben les entitats locals menors de El Perelló i El Mareny, i suposa, a banda de la pèrdua de serveis, la recentralització de competències i el desmantellament de la democràcia local. En altres paraules, podrien El Perelló i El Mareny, podríen quedar-se amb competències purament testimonials.

Si férem cas de tot allò que diuen les primeres autoritats de les EATIM, aquesta llei presentada pel Partit Popular seria convenient per als interessos de l’ajuntament de Sueca perquè tallaria de soca-rel el problema. Però, lluny de tot això, Compromís està en contra de la nova Llei de Bases Local i que El Perelló i El Mareny deixen de ser EATIMS. I per això hem presentat diferents esmenes i, en concret, una a l’article 45 del projecte que afecta a les entitats locals menors.

Aquesta llei convida a la desaparició de molts serveis que actualment es presten a nivell municipal, atorga més poder a les diputacions, ataca els principis de proximitat i participació de la ciutadania i pretén retirar quasi totes les competències municipals per a traslladar-les a la Generalitat Valenciana (ajudes a ancians en domicilis i residències, teleassistència, prevenció i inserció social, serveis d’atenció urgent, etc.)

Des de Compromís considerem que des de la Diputació i la Generalitat no es milloraran la qualitat dels serveis prestats fins ara, sinó que faran tot el contrari, ja que el funcionament arbitrari, partidista i poc transparent democràticament en la distribució dels diners ha estat habitual al llarg dels darrers anys.

Trobem legítim i necessari que tota localitat puga gestionar els seus tributs i existeix la ferma voluntat de millorar el finançament mitjançant un conveni que satisfaça les tres administracions, però cal, obligatòriament, acomplir tot el protocol administratiu per dur-ho a terme sense exigències perquè el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment.

Tanmateix, ara toca manifestar-se, però no per tindre més del que ja es té, sinó per unir forces contra una llei que, en la pràctica, porta a la irrelevància de El Perelló i El Mareny com a Entitats Locals Menors.

COMPROMÍS PER SUECA

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here