Xerrada explicativa sobre el cost de la retirada del fem a Alberic

0
385

¿Quant costa retirar el fem i residus que genera, Alberic?

 “Xarrada explicativa”, que va tindre lloc en el saló de plens de l’ajuntament d’Alberic, el passat 17 d’octubre.

El Consorci Ribera (Alta i Baixa) i Valldigna (Tavernes, Benifairó, Simat i Barx), amb la col-laboració de l’ajuntament d’Alberic, davant la inquietud entre el veïns, per la taxa de fem i tractament  del residus,

Assistiren al voltant de 20 persones, comptant a l’alcalde i regidors/es. Pocs assistents, davant una informació que afecta les butxaques de tots els veïns d’Alberic, incloses les urbanitzacions.

 Poc a poc la legislació amb el medi ambient, a anat avançant, i posant al nostre abast, llocs on tirar tots els nostres rebutjos, com contenidors, mitjans de transport, plantes de tractament de residus, abocadors i eco-parcs

Però, tot això té un cost, que ix de la butxaca dels contribuents, es a dir, dels ciutadans.

 La Xerrada explicativa, la va fer

Benjamin Martínez, director-gerent del:

Grup Imedes, “format per un grup d’empreses que treballa en dos sectors fonamentals per al nostre planeta i per a les persones que ho habitem: el medi ambient i el benestar social”. Ha sigut l’encarregat del procés d’arreplega, transport i tractament del nostre fem urbà, i el dels eco-parc, d’explicar tot el procés i costos.

Ha començat dient, que abans, cada Ajuntament gestionava el fem sense cap control ambiental. Es tiraven els fems en camps, a les afores dels pobles, on en el millor dels casos s’anaven cremant per a la seua disminució i evitar la presència d’animals indesitjables.

La planta de tractament de residus urbans de Guadassuar, situada en la Ribera, va nàixer en 1989, per a donar una solució al problema dels nostres fems i residus, ha anat creixent per a poder escometre els treballs del Consorci Ribera i Valldigna. La Planta, va incorporant noves tecnologies, per a millorar la classificació dels nostres fems.

 «Tan controvertida….com necessària»

 ¿Què fa la Planta?

Cada Ajuntament porta obligatòriament els residus que arreplega a la Planta de Guadassuar, on es tracta adequadament. S’aprofita tot el que és aprofitable, es composta la matèria orgànica, i es gestiona correctament la fracció restant que anirà al depòsit ecològic.

 Dades de producció de fem, ¿què podíem fer, davant tant de fem?

Cada ciutadà de la Comunitat Valenciana produeix una mitjana de 1,4 kg de fem al dia, una família de 4 membres produeix 5, 6 kg al dia, 39,2 kg a la setmana una persona 511 a l’any.

En el nostre Consorci es produeixen 135.607,83 Tn de  fem a l’any, que ha de ser tractada.

 ¿qué es podia fer, davant tant de fem?

Era una pregunta, que es feien els ajuntaments, davant de la magnitud d’este problema, que afectava el medi ambient i a la salut dels ciutadans.

El seu dilema era:

.- Continuar tirant-ho com abans, i agredint el medi ambient, i contaminant el nostre sòl.

O, crear les plantes i abocadors controlats

La decisió raonable era fer les plantes i els abocadors, perquè, calia complir les normatives europees, estatals i comunitàries.

La Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana, en l’articule 6t, relatiu a les Competències Municipals, abreviadament diu:

.- Correspon als municis, la prestació dels servicis públics d’arreplega, transport, valoració i eliminacions dels servicis urbans municipals.

.- Municipis de mes de 5.000 habitants, estaran obligats a implantar sistemes d’arreplegues selectives.

.- Els municipis gestionaran els servicis d’arreplega, transport, valoració i eliminació en matèria de residus urbans, bé per si mateixos, o per mitjà d’agrupacions, o mancomunitats.

Vist per damunt el que fèiem en els fems urbans, ens centrarem en el cost i

 “Perquè paguem, el que Paguem”

La normativa mediambiental europea i la Comunitat Valenciana, aposten per la reducció de generació de residus.

El ciutadà ha de saber el cost exacte del tractament dels residus que genera.

Abans, un rebut únic per part de l’ajuntament. Ara dos rebuts

 ¿qué paguem en cada rebut, i en concepte de què?

Al Ajuntament.- Servici d’arreplega domiciliària i manteniment dels contenidors de residus mesclats. (Contenidors verds)

Al Consorci.- Tractament i eliminació controlada de residus .- Manteniment de l’eco-parc

 ¿qué es fà en la Planta?

El tractament que es fa en la planta de Guadassuar,es: Separar, la qual cosa no s’ha separat a casa, i aprofitar els subproductes aprofitables: metalls, fèrrics, fustes, plàstics, pet, vidre, film, briks. Convertir la matèria orgànica en compost de qualitat.-Procedir al rebuig controlat i mínim del no aprofitable.

Al no tindre en propietat una vegada tractat el residu en la Planta de Guassuar, es porta a l’abocador controlat, situat a Novelda (Alacant El Consorci es gasta 2.638.792 euros, en despeses d’eliminació a l’any i 1.474.938 EUR, en transport. Cada camió des de la Planta, recorre al dia 230 km fins a Novelda i tornar, per a depositar els rebutjos.

 Cost al ciutadà

 Tones de residus tractats que aporta l’ajuntament a la Planta de Guadassuar X Cost per tona (65,33 €): (dividit), per nº de unitats fiscals del municipi + Cost del eco-parc (15,69€).

Costos fixes: que paga el ciutadà encara que no els utilitze: Cost per Tona i Eco-parc.

Costos variables: es paga en funció de les tones de residus tractats, que aporta l’ajuntament a la Planta, i nº de unitats fiscals del municipi.

Aclaració: Les unitats fiscals, es refereixen a les vivendes, sense tindre en compte, la quantitat de persones que visquin en ella, o no visca ningú.

 Dades referides a Alberic

2013.- Generarem, 4.364,92tones de fem – Rebut de la Taxa: 68,77 €/unitat fiscal

2014.- Generarem, 4.071,28 tones de fem – Rebut  de la Taxa: 66,46 €/unitat fiscal

En 2014, ha tingut, una disminució de -2,30 €/unitat fiscal, per la reducció d’aportacions de fem a la Planta de Guadassuar.

Població: 11.288 h.          Unitats fiscals: 5.372

Rebut total sense cost tractament:                68,77 €/any

Rebut total amb cost tractament   :               42,23 €/any

 Despeses del Consorci

.-Tractament:         7.496.445 €  – 59%

.- Transport:          1.474.938 €  – 12%

.- Gestió:                  294.268 €  –   2%

.- Eco-parcs:          3.109.284 €  – 25%

.- Consorci:               290.000 €  –   2%

 Com podriem abaratar el cost del rebut

 Reciclant.- Quan menys tones de fem es comptabilitzen en la Planta a nom d’Alberic, menys pagarem. Hi ha que tindre en compte, que de reciclar no es paga res, es a dir que ixes tones que representen no anirien al contenidor verd.

El contingut de les bosses de fem, té un contingut majoritàriament de productes reciclables, com: Paper (periòdics, revistes, envasos, caixes de cartró, etc), Envasos (envasos, botelles i bosses de plàstic, et), Vidre.

En Transport

Si es construirà una planta en la zona d’influència del Consorci, per a emmagatzemar els productes que traslladem a Novelda, estaríem reduint sensiblement el quasi milió i mig d’euros, que actualment paguem. Utilitzar els eco-parcs, perquè el paguem el utilitzem, com que nó.

Els eco-parcs, sols podem utilitzar-los els veïns del poble, es a dir, al d’Alberic, sols es permet el que porten els que viuen en el poble. Per a poblacions de menys de 5.000 habitants que no estan obligat a tindre un eco-parc fixe, se fan servir per un eco-parc-mòbil, que es desplaça, a les poblacions que heu sol·liciten.

 Tres elements a tindre molt en compte, RECICLAR e intentar eliminar el TRANSPORT.

Reciclar, està en les nostres mans, eliminar part del transport, passa per fer un abocador propi, en terme de Guadassuar, però a un “tir de pedra” de Massalavés, i al costat de la Sèquia Reial del Xúquer, que apart de portar aigua per a regar, subministra a Valencia per al consum humà, que es troba immers en, Informes tècnics de viabilitat

Eduardo Sala   

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here