La Mesa pel Xúquer es mobilitza davant la discriminació de la Ribera en el Pla Hidrològic

0
459

 

Reunió de la Mesa a Sueca

En la reunió de la Mesa pel Xúquer participaren distints representants de grups ecologistes, sindicats, regants o ajuntaments. Hi havia regidors i alcaldes del PSPV, Compromís i EUPV, entre ells els alcaldes d’Albalat, Corbera i Riola; o el diputat Joan Baldoví. Així mateix participà en la reunió el president de la Comunitat de Regants de Sueca, José Pascual Fortea.

La coincidència va ser total en que el Pla Hidrològic, que es troba en consulta pública, no resolia els problemes del Xúquer, incomplia la Directiva Marc de l’Aigua i tornava a repetir els mateixos errors que el pla vigent de 1998.

Transvasament des d’Antella

El Pla obri les portes a un nou transvasament cap Alacant des de Cortés de Pallàs o des d’Antella al canviar el terme “recursos sobrants”, per “recursos excedents”, introduint la possibilitat de que eixos excedents es puguen produir no al final del riu sinó aigües amunt.

L’esborrany consagra la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental i, per tant, la del propi riu, assignant als regants d’Albacete 400 hm3/any (320 d’aigües subterrànies més 80 d’aigües superficials per substitució de bombejos) i 65 hm3 més de reserva, els mateixos que contemplava el pla de 1998, encara que el propi document reconeix que la recàrrega de l’aqüífer es de 232 hm3/any. És a dir s’extrauran a l’any 80 hm3 més dels que entren.

 Abastiment discriminat

No es resol, en absolut, l’abastiment d’aigua potable a la Ribera, que quedarà clarament discriminada respecte a València, Albacete i Sagunt, ja que l’assignació a la Ribera estarà lligada a una permuta amb els pous de sequera dels regants, el funcionament dels quals hauran de pagar els abastiments. A més la quantitat assignada, de 10 hm3/any és insuficient per aconseguir aigua de qualitat. Altres 21’5 hm3/any queden com a reserva per als abastiments de la Ribera, però condicionats a la disponibilitat de nous recursos. A més el Pla no conté cap mesura per a recuperar els aqüífers contaminats, ja que aconseguir el seu bon estat s’ajorna per a 2017 en el de la Serra de les Agulles i indefinidament en el cas de la Plana Sud.

Cabals sacrificats

Els cabals ecològics són els grans sacrificats d’aquest Pla. Per posar un exemple, en l’últim tram del riu, a partir de l’Assut de la Marquesa, el Xúquer es deixarà pràcticament sec, ja que el cabal proposat és de 0’5 m3/segon, reduint a la meitat el metre cúbic contemplat en la proposta inicial, que ja era insignificant. El cabal ecològic assignat a l’Albufera, de 167 hm3/any està molt per baix de les necessitats reals del llac per a la seua recuperació –al menys 250 hm3/any d’aigua de bona qualitat, sense fòsfor.

 De nou, com el Pla anterior, s’assignen i reserven recursos molt superiors als existents els últims 20 anys. En l’apartat de reserves figuren demandes de 140 hm3/any per a les que es diu que no hi ha recursos actuals i en l’article 33, anomenat «Demandes no ateses amb recursos propis», es contemplen demandes de 245 hm3/any per a les que no hi ha recursos disponibles, i de les que es diu es determinarà la procedència externa per a satisfer aquestes demanes, o siga més transvasaments.

Concentració a València 

Entre les mesures aprovades que es posaran en marxa figura una campanya de recollida d’al·legacions que començarà aquest més d’octubre, una petició al Comitè de Peticions europees i es realitzarà una Jornada a Sueca sobre aquest Pla. Respecte a les mobilitzacions es realitzaran abraçades al riu, una baixada popular en piragua i recollida d’al·legacions en els carrers de la comarca. La campanya culminarà amb una concentració a València l’1 de febrer per lliurar les al·legacions replegades. 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here