El Consell declara «microreserva de flora» al paratge Els Cingles de Llaurí

0
398

La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha declarat, recentment, set noves microreserves de flora a la província de València, entre la que destaca la que a partir d’aquests moments coneixerem al nostre poble com a microreserva de flora “Els Cingles”. Aquesta figura de protecció pretén regular la protecció d’espècies de flora amenaçades a la Comunitat Valenciana, unes espècies que es troben documentades al Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçada i que requereixen de mesures addicionals de protecció.

zonificació els cinglesCom veiem a la imatge adjunta la zona protegida ocupa una extensió de 15’4 hectàrees a la zona del Cingle Blanc, una àrea geogràficament caracteritzada per cingleres i vessants de forta pendent, amb una vegetació molt densa i on destaquen espècies protegides i d’altres vulnerables com,Antirrhinum valentinumPteris vittata,LaurusnobilisAnarrhinum laxiflorum,Trisetum velutinum subsp. cavanillesianum,Peucedanum officinale subsp. stenocarpumArenaria valentina,Teucrium buxifolium subsp. buxifolium,Campanula hispanicaAsplenium trichomanes subsp. Inexpectans.

antirrhinum-valentinum-joan-aguadoDins d’aquest entorn s’han valorat un conjunt d’unitats en les que cal donar-li major prioritat de protecció com són les zones arborescents deLaurus nobilis (llorers) i també les unitats relacionades amb les pendents rocalloses calcaries amb vegetació casmotífica(espècies rupícoles, generalment).

Per altra banda, a l’Orde del govern valencià, també s’hi destaca que cal realitzar algunes actuacions necessàries per abastir els objectius de la declaració i entre d’altres, cal realitzar censos de les espècies més vulnerables com són,l’Antirrhinum valentinum i la Pteris vittata,però també, es valora el control de la Rubus ulmifolius (mores) i d’altres espècies vegetals invasores.

Finalment la protecció d’aquest espai duu implícites un conjunt de mesures destinades a la protecció d’aquest espai i que implica una prohibició per a tots aquells que s’apropen a aquests espais. En concret es prohibeix qualsevol activitat que implique una afectació directa sobre les espècies protegides, però també es limita l’accés a les zones on s’assenten aquestes espècies.

Amics de la Muntanya de Llaurí

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here