EU insta Bastidas a defensar els serveis socials municipals

0
343

El col·lectiu d’EU-Alzira porta a l’Ajuntament les reclamacions d’associacions, treballadors i usuaris dels serveis socials. I reclama que paren les retallades de les administracions i que es garantisca per llei un pressupost suficient. Al mateix temps, EU exigeix a Bastidas que defense les competències de serveis socials de l’Ajuntament davant l’atac del govern central, que amb la Llei de Règim Local les desarma completament.

A Alzira, com en la resta del País Valencià, estem patint una situació d’emergència social: amb prop del 30% d’atur, 5.500 aturats només en la nostra ciutat, dels quals la meitat de persones no tenen cap ingrés. La crisi econòmica que s’allarga des del 2007 ha produït un considerable augment de la pobresa (prop d’un 28% de la població valenciana). S’estima que més del 25% de la població valenciana, és a dir, una de cada quatre perones rep anualment atenció dels serveis socials bàsics. Prop d’1.300.000 persones al País Valencià.
I a això cal sumar les retallades en tots els pilars de l’Estat de Benestar, que ha agreujat la situació: el desarmament de la llei de dependència, l’eliminació de les beques de llibres o de menjador, etc.
De fet, l’Ajuntament d’Alzira destina a polítiques socials quasi 5 milions d’euros (1 de cada 6 euros que s’ingressen), i això no obstant, no està sent suficient per atendre la greu situació que patim. Bona mostra d’això és que en estiu s’han hagut d’habilitar els menjadors escolars o incrementar en un 50% determinades partides de benestar social. Les retallades en la resta d’administracions, especialment per part de la Generalitat Valenciana, han provocat que siguen els serveis socials municipals que s’hagen fet càrrec de situacions familiars dramàtiques, sense que hi hagen hagut recursos suficients.
EUPV, arreplegant les iniciatives i propostes de diverses entitats i associacions, demanarà que des dels ajuntaments i també el nostre s’exigisca que el Sistema Públic de Serveis Socials, que és competència municipal i un dels pilars l’Estat de Benestar, siga reconegut com una part fonamental del sistema de protecció i siga finançat i gestionat adequadament amb un augment pressupostari no subjecte a cap tipus d’inestabilitat. I que no es privilegie el pagament del deute en front de la inversió en polítiques socials.
A més d’això, demanarem a la Sra. Bastidas, com a Alcaldessa del principal ajuntament de la comarca però també com a Presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que encapçale el rebuig a la nova Llei de Règim Local plantejada pel govern central. Aquesta nova mesura s’afegeix a les retallades en les polítiques socials i desarma per complet les competències municipals.
L’article 7 de l’Avantprojecte de la nova llei de règim local lleva les competències pròpies que tenien els ajuntaments, que seran mers “avaluadors” de les situacions de risc social, i es lapida tota l’experiència de trenta anys d’ajuntaments democràtics.
En la proposta de nova Llei s’observa que, en l’únic punt de l’articulat on es fa referència als Serveis Socials de forma clara i directa, és en l

Elena Bastidas

‘article 27.2 on s’estipula que: “l’administració de l’Estat i les de les comunitats autònomes podran delegar en els Municipis de més de 20.000 habitants”. Les competències en els municipis menuts desapareixen i en ciutats com Alzira passaran a ser delegades per la Generalitat Valenciana, sense cap obligació pressupostària i sense garantir el sistema.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here