El PP vol tancar «fraudulentament» el tema de l’aigua segons Més Algemesí

0
343

Els ajuntaments implicats en el mal anomenat “Conveni de la Comunitat d’Usuaris de la Ribera” han rebut la setmana passada un fax de la Direcció General d’Aigües (DGA) indicant-los que eixa Direcció General de l’Aigua “no ha recibido confirmación de ese ayuntamiento aceptando la propuesta de convenio”. MÉS ALGEMESÍ considera totalment irregular i no ajustada a la legalitat el procés que s’està seguint per constituir eixa Comunitat. D’aquesta manera, de manera procedimentalment fraudulenta, el PP intenta tancar un tema que no ha sabut resoldre en 15 anys.

D’entrada cal recordar que la Direcció General d’Aigües no és l’organisme competent per a liderar aquest procés ja que no té competència aspectes relacionats amb la gestió de l’aigua. Per ser la del Xúquer una conca intercomunitària la competència relativa a la gestió i ordenació dels recursos hídrics és exclusiva del Govern Central i en concret de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) La DGA no té competències per redactar estatuts ni per tramitar la constitució d’aquesta Comunitat.
És per això davant l’anuncia fet per l’equip de govern sobre que signarà aquest conveni fraudulent, que MÉS ALGEMESÍ, per tal de defensar els interessos dels ciutadans d’Algemesí, reclamarà demà un informe de legalitat al Secretari de l’Ajuntament sobre diferents punts d’aquest conveni que infringeixen la Llei d’Aigües i la Directiva Marc de l’Aigua, i especialment sobre la competència de la DGA sobre el tema. Tal i com es pot llegir en el document oficial que envien als ajuntaments la pròpia DGA indica que “nos hemos vistos obligados a modificar ciertos aspectos de los estatutos”. És evident doncs que la DGA està extralimitant-se. Paral·lelament en els propers dies també presentarem un escrit de denúncia a la CHX per tal que aquesta sancione o prohibisca a la DGA continuar exercint un paper que no li pertoca. El procés i el propi conveni són irregulars, si no fraudulents, i per això crida molt l’atenció l’actitud de la CHX que s’ha mostrat totalment aliena i passiva. És més que sospitós el mutisme de la CHX sobre aquest tema i que ella d’ofici no cride l’atenció a la DGA i no tinga res a dir sobre el propi conveni. Resulta vergonyós que l’organisme encarregat de vetlar per la gestió de l’aigua eludisca covardament la seua responsabilitat. MÉS ALGEMESÍ considera que si la presidenta de la CHX no fer la seua feina i s’inhibeix de la seua responsabilitat el millor que podria fer és abandonar el càrrec i deixar a altre que faça la feina que ara o està fent. La CHX que s’ha de pronunciar sobre la competència de la DGA per a gestionar el procés de constitució de la Comunitat i sobre la legalitat dels estatuts que s’hi presenten. A la presidenta de la CHX, però no sols l’estan torejant la DGA sinó que també ho fan els capitosts dels regants. El propi conveni envaeix competències de la CHX ja que aquest conveni pretén subrogar pel òrgans de decisió d’aquesta Comunitat competències exclusives de la CHX, com és l’assignació de recursos hídrics als usuaris i la tramitació de la perduda del dret superficials concedits en el cas que un municipi no abone l’import establert per la Comunitat d’Usuaris i, a més a més, sense tindre cap mena de mecanisme que garantisca cap possibilitat de tutela judiciald’ús dels recursos superficials.
La Direcció General de l’Aigua, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i els alcaldes del PP –entre ells el d’Algemesí- que volen signar aquest conveni estan simplement permetent que es viole clarament l’article 9.1 de la Directiva Marc de l’Aigua. Front al que aquest article indica sobre que totes les actuacions dels Estats Europeus deuen de ser de “conformitat amb el principi de qui contamina paga” el conveni que la Sra María Ángeles Ureña sembla que va a tolerar es basa en el principi de que la víctima de la contaminació paga. Si la CHX, màxima responsable de la regulació de les concessions i de la qualitat de l’aigua, permet aquest conveni demostrarà que no està capacitada per al càrrec que obstenta i que el negoci d’1 milió d’euros anual que amaga aquest conveni pot més que les normes i directives vigents.
MÉS ALGEMESÍ no considera que estem davant d’un conveni d’usuari ni davant cap regulació del domini hídric sinó davant de l’encobriment sota la forma d’una falsa Comunitat d’Usuaris d’un pur negoci de compra-venda d’aigua dels regants cap els ajuntaments i la fallida del dret prioritari a l’aigua de l’abastiment a població i al caràcter de domini públic de l’aigua. Entenem que aquest mercadeig no pot ser tolerat per la CHX que deu aturar-lo. La pròpia Llei d’Aigües, en el seu article 55.1 faculta al propi organisme de conca a realitzar la substitució d’aigües subterrànies per superficials sense necessitat de tenir que procedir a cap tipus de compensació; i més quan en l’actualitat s’utilitzen per al reg molts menys hectòmetres dels concedits a priori.
Per tot això si en el proper plenari l’equip de govern vota a favor d’aquest fraudulent conveni MÉS ALGEMESÍ no sols no votarà en contra, sinó que impugnarà l’acord. En la propera reunió de COMPROMÍS PER L’AIGUA, de la qual formem part, proposarem encarregar a un ganivet jurídic un estudi de legalitat per veure quins passos legals caldrà donar per recórrer aquest conveni per la via contenciós-administrativa.

Josep Bermúdez
Portaveu del grup municipal MÉS ALGEMESÍ

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here