Albert i Calatayud denuncien «l’incompliment» del plec de condicions per l’empresa del fem

12
244

Ana Calatayud i Carles Albert

L’equip de govern de Carcaixent, format pel PP-PSD va rebutjar en el passat ple del mes de juny, iniciar l’expedient administratiu per a la modificació del contracte existent amb l’empresa que presta el servici d’arreplega del fem i en el que s’ha detectat que l’Ajuntament paga des de l’ inici d’ eixe contracte (30 juny del 2009) servicis que l’empresa no presta.
Els regidors Carles Albert i Ana Calatayud afirmen que des de l’ inici de la prestació del servici, l’empresa va incomplir amb allò que s’ha acordat en el plec de condicions i hi ha informes tècnics que avalen els incompliments contractuals i denuncien un agravi comparatiu respecte a la resta d’aspirants en el procés de licitació; l’equip de govern ha mirat per a un altre costat i mai ha advertit a l’empresa per estos incompliments; fets que suposen un “pelotazo” per a l’empresa i una estafa per als veïns».
La sospita d’un presumpte tràfic d’influències i l’aportació d’informació privilegiada cap a l’empresa ha sigut una constant en la relació entre empresa i equip de govern; ja que este ha permés a l’empresa entre altres coses, ocupar unes quantes naus per a fer les transferències de residus sense les preceptives llicències, no prestar des de l’inici del contracte el servici de «quita i pon» en les urbanitzacions a pesar que l’Ajuntament ho està pagant, no complir amb la freqüència de neteja dels contenidors, no realitzar el servici d’arreplega de pila i mercurials, olis de cuina i així un llarg etcètera de servicis que l’Ajuntament paga i no li són prestats. A estos i molts més incompliments contractuals se sumen les deficiències en la manera d’execució en la prestació del servici; com són les constants infraccions del codi de circulació per part dels vehicles que presten el servici o el persistent incompliment de les normes de prevenció de riscos laborals.
Davant de tots estos i molts altres gravíssims fets, C. Albert i Ana Calatayud ja van proposar al novembre de 2012 la creació d’una comissió d’investigació d’estos fets que va ser denegada pel vot en contra del PP, PSD i Bloc-Compromís. Ara en el ple de Juny i vist que la situació persisteix, han presentat una moció perquè s’iniciaren els corresponents expedients sancionadors que vénen estipulats en el plec de condicions, que es requerisca a l’empresa perquè en el terme d’un mes corregisca les deficiències detectades en la prestació del servici, que es procedisca a la reclamació de les quantitats pagades pels servicis no prestats i que s’inicie immediatament el corresponent expedient per a modificar el contracte amb l’empresa ajustant-se únicament i exclusivament als servicis prestats.

És per tot açò i davant de la negativa de l’equip de govern hi ha realitzar tals accions; quan Albert i Calatayud han decidit sol·licitar al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que revise el contracte d’adjudicació del servici d’arreplega de residus a Carcaixent i el compliment d’este; ja que a simple vista es veu la gravetat dels fets i l’enorme perjuí que açò suposa per a les arques públiques.
Ambdós regidors afirmen que l’actuació de l’equip de govern només és intel·ligible en un clima de confluència d’interessos amb l’empresa; ja que a pesar que des del principi tenien coneixement del la no prestació de la totalitat dels servicis els han estat pagant (620.000€ anuals). Este fet demostra la gravetat de l’assumpte, la falta de responsabilitat i la nefasta gestió que realitza l’equip de govern, que per les seues inaccions ha repercutit negativament en l’economia municipal.
“Açò no es pot quedar així, la seua mala gestió ha costat milers i milers d’euros a tots els ciutadans de Carcaixent i no ens resignem a donar eixos diners per perduts. Volem que l’equip de govern reclame a l’empresa les quantitats pagades indegudament i que tot seguit assumisquen la seua responsabilitat política i dimitisquen».

PP-PSD rechazan modificar el contrato de la recogida de basura para pagar sólo los servicios prestados.
El equipo de gobierno de Carcaixent, formado por el PP-PSD rechazó en el pasado pleno del mes de junio, iniciar el expediente administrativo para la modificación del contrato existente con la empresa que presta el servicio de recogida de basura y en el que se ha detectado que el Ayuntamiento viene pagando desde el inicio de ese contrato (30 junio del 2009) servicios que la empresa no presta.
Los concejales Carles Albert y Ana Calatayud afirman que desde el inicio de la prestación del servicio, la empresa incumplió con lo acordado en el pliego de condiciones y hay informes técnicos que avalan los incumplimientos contractuales y denuncian un agravio comparativo respecto al resto de aspirantes en el proceso de licitación; el equipo de gobierno ha mirado para otro lado y nunca ha apercibido a la empresa por estos incumplimientos; hechos que suponen «un pelotazo para la empresa y una estafa para los vecinos».
La sospecha de un presunto tráfico de influencias y la aportación de información privilegiada hacia la empresa ha sido una constante en la relación entre empresa y equipo de gobierno; ya que este ha permitido a la empresa entre otras cosas, ocupar varias naves para hacer las trasferencias de residuos sin las preceptivas licencias, no prestar desde el inicio del contrato el servicio de “quita y pon” en las urbanizaciones pese a que el Ayuntamiento lo está pagando, no cumplir con la frecuencia de limpieza de los contenedores, no realizar el servicio de recogida de pila y mercuriales, aceites de cocina y así un largo etcétera de servicios que el Ayuntamiento paga y no le son prestados. A estos y muchos más incumplimientos contractuales se suman las deficiencias en la manera de ejecución en la prestación del servicio; como son las constantes infracciones del código de circulación por parte de los vehículos que prestan el servicio o el persistente incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales.
Ante todos estos y otros muchos gravísimos hechos, C. Albert y Ana Calatayud ya propusieron en noviembre de 2012 la creación de una comisión de investigación de estos hechos que fue denegada por el voto en contra del PP, PSD y Bloc-Compromís.
Ahora en el pleno de Junio y visto que la situación persiste, han presentado una moción para que se iniciaran los correspondientes expedientes sancionadores que vienen estipulados en el pliego de condiciones, que se requiriera a la empresa para que en el término de un mes corrija las deficiencias detectadas en la prestación del servicio, que se proceda a la reclamación de las cantidades pagadas por los servicios no prestados y que se inicie de inmediato el correspondiente expediente para modificar el contrato con la empresa ajustándose única y exclusivamente a los servicios prestados.

Es por todo esto y ante la negativa del equipo de gobierno ha realizar tales acciones; cuando Albert y Calatayud han decidido solicitar al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que revise el contrato de adjudicación del servicio de recogida de residuos en Carcaixent y el cumplimiento de este; ya que a simple vista salta la gravedad de los hechos y el enorme perjuicio que esto supone para las arcas públicas.
Ambos concejales afirman que la actuación del equipo de gobierno sólo es entendible en un clima de confluencia de intereses con la empresa; ya que pese a que desde el principio tenían conocimiento del la no prestación de la totalidad de los servicios los han estado pagando (620.000€ anuales). Este hecho demuestra la gravedad del asunto, la falta de responsabilidad y la nefasta gestión que realiza el equipo de gobierno, que por sus inacciones ha repercutido negativamente en la economía municipal.

“Esto no se puede quedar así, su mala gestión ha costado miles y miles de euros a todos los ciudadanos de Carcaixent y no nos resignamos a dar ese dinero por perdido. Queremos que el equipo de gobierno reclame a la empresa las cantidades pagadas indebidamente y que acto seguido asuman su responsabilidad política y dimitan”.

 

 

 

 

 

 

 

12 Comentarios

 1. ¡¡¡¡ Hay que ver de las cosas de las que nos estamos enterando !!!!
  Entiendo que los ciudadanos estamos pagando unos servicios que no nos prestan
  ¿ y eso porqué ? ¿ cual será el motivo ? ¿ quien tendrá intereses en esa empresa para que le convenga hacer eso ? ¿ a quien le interesa perjudicar al ciudadano y beneficiar a esa empresa ?
  ¿ Quien es el responsable de eso , el político o el funcionario que no pone reparos?
  ¿ Y compromis ? ¿ porqué nunca habrá denunciado esto ?
  ¿ porque no quiere abrir una comisión de investigación ?
  ¿ que no le interesa saber lo que ocurre con el dinero del ciudadano ?
  ¿ tendrán intereses en ello ?
  ¿ Tendrán algún pacto con el PP-PSD ?
  jaaaaaa jaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Hay que ver la cantidad de hechos que nos estamos enterando que demuestran lo que ha estado pasando en la política municipal durante muchos años.
  ¿ que hemos hecho los ciudadanos para merecer esto ?
  ¿ que pensará la gente que confío en compromis como la gran oposición al PP?
  ¿ que pensará esa gente que consideraba al compromis como una opción de gobierno ?
  Deben de estar desolados , desengañados y sentirse muy estafados.
  Ahora algunos empiezan a entender muchas cosas que han ocurrido :
  – Compromis nunca ha pedido la dimisión de la alcaldesa
  . Compromis siempre perdona a la alcaldesa
  – Compromis siempre intenta quitar fuego a los errores graves cometidos
  por el PP
  – Compromis no quiere que se denuncien presuntos delitos cometidos en
  el seno del MIA.
  – Compromis no quiere saber nada de desvíos de dinero público.

  ¡¡¡ Menudos representantes políticos hemos elegido en Carcaixent !!!

  Lo gracioso , es que nos enteramos de todo lo que ha acontecido y que acontece en la política municipal gracias a sólo 2 concejales ( uno de UxV y otro no adscrito ). Pienso que el pueblo de Carcaixent les debe bastante a estos señores , porque de no haber sido por ellos , nunca nos hubiéramos enterado de todo esto.
  Desde aquí , aprovecho para agradecer a Calatayud y Albert por la labor y el tiempo dedicado a defender los derechos y los intereses de todos los ciudadanos de Carcaixent.

 2. Sr. Kiki:

  Tengo entendido que el Sr. Albert está con la Sr. Calatayud por puro interés, pero que cuando se aproximen les elecciones locales le va a dar una puñalada por la espalda. ¿Sabe usted algo de esto?

  • Pues en esta vida todo lo mueve el interés , así que es muy posible que en el Sr. Albert exista cierto interés ( aunque no puedo precisar de que tipo ) de realizar algún tipo de investigación junto a Calatayud.
   Para mi lo importante es que el ciudadano de Carcaixent se pueda beneficiar de ese trabajo conjunto.

   Sobre las puñaladas , creo que son bastante habituales en la política y Calatayud seguro que ya tiene alguna que otra experiencia TOC TOC TOC

   En los últimos años los ciudadanos nos hemos estado dando cuenta de que tipo de personas fululan por la política , cuales eran sus aspiraciones y hasta donde estaban dispuestos a llegar por conseguirlos. Sabiendo eso , supongo que Calatayud guardará algún que otro as en la manga como forma de defensa ante posibles ataques ( porque no tiene pinta esta señora de ser muy tonta ).
   El poder esta en manos de unos pocos y manejan los hilos de la política a su antojo y es por ello que los partidos no buscan gente fiel sino sumisa ( la que ni siquiera sabe pensar , sólo sabe obedecer ). Y así nos va en este pueblo con los representantes que tenemos , que nos han arruinado para una buena temporada de años y los ciudadanos aún no se han enterado hasta que punto.

   Yo tengo otra pregunta para usted ¿ quien no va a querer darle una puñalada a Calatayud a las próximas elecciones ? TOC TOC TOC
   ¿ quien se la va a querer dar de verdad y quien va a disimular que se la da ?
   jaaaaaaa jaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
   ¿ cual será la postura de compromis ?
   ¿ cual sera la postura del Psoe ?
   ¿ Cual sera la postura del PP ?
   ¿ Cual sera la postura de los ciudadanos con todo lo que nos estamos enterando ? TOC TOC TOC

  • Ahhh si!!! Pues ya sabe más que yo.

   Lo que yo se a día de hoy, es que Ana Calatayud y yo somos compañeros de consistorio y que además de compañeros, compartimos postura política de como se han hecho las cosas en el Ayuntamiento durante estos años (Terriblemente mal); de que hay que hacer para parar esto (Sacar a la luz todos los trajimanejes de esta gente y no callar como llevan callando otros desde hace ya bastante tiempo) y que hay que ofrecer a la ciudadanía de Carcaixent propuestas y proyectos alternativos a los que viene ofreciendo el tripartito del equipo de gobierno.

   A partir de aquí diga usted lo que quiera. Si quiere malgastar su tiempo difamando, hagalo, estamos en un estado de derecho y es libre de hacerlo; pero ya le advierto que por mucha mierda que intenten meter van a quedar igual. Yo en cambio es la primera y única vez que le voy a contestar; ya que prefiero emplear mi tiempo en tareas productivas y en ofrecerle al ciudadano una alternativa a lo que ha habido hasta ahora.

   Saludos.

   • Mire señor Albert, que afirme usted que otros difaman y… ¿cómo dice? «meten mierda» (bonito lenguaje para todo un concejal) y que a la vez coree usted aquí el bulo del tripartito a sabiendas que es del todo falso no es precisamente muy coherente por su parte, pero en fin, más se perdió en Cuba. Ya le vimos en el PSOE, ¿dónde recalará usted próximamente? No responda, ya lo vemos.
    En la cantinela del tripartito también coincide usted con la sra Calatayud y Kako y su larga lista de seudónimos. Los tres se repiten más que el ajo, y no por ello tienen ustedes razón. Creo que este verano deberían ustedes renovar su argumentario si aspiran a un poco de credibilidad.
    Pero no me haga caso. Ni Kako ni Ana atendieron mis sugerencias. Veo claro que usted tampoco lo hará. ¿Me equivoco?

 3. Gracias Ana, gracias Albert, aunque nunca os he votado, creo que estais haciendo la política honesta y trasparente que deben hacer o mejor dicho deberían hacer todos los concejales, es decir supervisar y no malgastar.
  Si la buena Ana, precisa alguna vez de los consejos de algún ciudadano, yo estoy dispuesto a ayudarle en todo lo que precise.
  Adelante Ana, a por ellos que son pocos y cobardes.

 4. Cuánto tardaran la señora Calatayud y el señor Albert en montarse un partidillo juntos? Lo digo porque deberan hacerlo cuanto antes. Y así, de paso, rentabilizan eso de «Reiniciem Carcaixent». Cual de los dos dejará de lado su afiliación (Ana UxV / Carles PSOE) para irse con el otro? Y mira que Ana es de toda la vida de UxV, eh!
  En fin, que donde dije digo digo Diego…Ahora resulta que el liberalismo-regionalismo de UxV encaja con la izquierda-federalista.
  Y mientras tanto, los nacionalista comiendo terreno. Y los españoles seguimos sin hacer nada.

 5. ¡¡¡ Como se nota que muchos de estos contertúlios son políticos y listos !!!
  ¿ como se habrán dado cuenta que el Kako utiliza varios nicks ?
  jaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  ¿ acaso sera para que no le acusen de promover campañas particulares ?
  TOC TOC TOC

  Modesta , si muchísimos ciudadanos saben lo del tripartito municipal ¿ como no va a saberlo Carles Albert ? ¿ y Calatayud , lo sabrá Calatayud ?
  jaaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  Hay que ver lo preocupados que están algunos contertulios por saber la relación que existe entre Ana y Carles y , por el contrario , parece que les importa un pito que la empresa que presta los servicios de recogida de basura , nos esté presuntamente estafando y desde el gobierno municipal tripartito se le esté consintiendo desde hace mucho tiempo.
  Señores políticos quiero que se le devuelva la pasta ,que se nos ha cobrado de más, a Carcaixent y déjense de federalismos ,regionalismos, liberalismos , derechismos e izquierdismos. ¡¡¡ más pasta para el ciudadano y menos monsergas !!!!
  Ahhhhhhhh y menos tripartitos
  jaaaaa jaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaa
  Compromis R.I.P

 6. Sr. Albert i sra. Calatayud no fagen ni cas. Cada vegada es més evident que els
  del Bloc han estat a la sopa boba de la alcaldesa. Com sino a’ explica que en casos tan greus com els del camp de golf, on una Associació afí, ho portara als jutgats i el Grup municipal del bloc no? (Encara que al guanyar el bloc s’ haga atribuit els merits).
  Mentrestant es claven en sí un partit o en un altre vostés continuen fent la tasca que estàn fent i no dubten que molts ciutadans li estàn agraits que d’ una vegada per totes hi haga oposició a carcaixent i la gent a’ entere de tot el que sospitaem que feia Lola Pero que ningú ens contaba. Enhorabona i molts ànims.

 7. Anem a vore senyores/rs;
  Vostes perque están tan preocupat (mes bé diria ocupats) en no veure més enllà dels seus nassos??
  Tanmateix dona en aquestos moments els pactes o no que puguen fer el sr albert ila sra. Calatayud..en compte de dedicar-se a fer càbales al respecte, mes els valdria del que realment preocupa que és qui està malgobernant (pp-psd) aquest poble.i no sols qui el malgoberna sino qui per l’espatlla traíx els seus fidels votants (bloc). Sr. Albelda tan preucupat que està per la pujada de 3 euros del rebut i que ha fet el seu partit per a evitar la pujada de 20, 40, 50, 100 euros del ibi de tots els carcaixentin??? Demagògia la justa….

 8. La veritat és que saben vostés desviar l’atenció molt bé; ja que com no els interessa parlar d’esta notícia en qüestió…
  Jo en canvi parlaré de la notícia que dóna molt de si i demostra una vegada més la ineficàcia i la mala gestió de l’equip de govern.

  Com a ciutadana estic completament idignada en este assumpte. Com que s’està pagant per servicis no prestats? Açò és una absoluta vergonya. L’equip de govern ho sabia? Si l’equip de govern ho sabia perquè no han fet al respecte. Perquè al seu dia PP-PSD i Bloc no van voler una comissió d’investigació d’estos fets. Que els feia por investigar? Un altre escàndol més del PP i una altra cosa més que li tapa el Bloc.

  Mentrestant, els ciutadans cada vegada pagant més pels rebuts de fem i de tot en general. Ja està bé, els ciutadans d’este poble ens hauríem d’alçar contra tot açò i exigir la dimissió de tota esta gent. Açò i mai millor dit, OL MALAMENT.

 9. Me temo que este tema va a dar que hablar, estar pagando a alguien por no trabajar y encima el PP recibe el apoyo de los presuntos nacionalistas para que no se investigue sobre el tema.

  Esto si que son sobresueldos, se paga de más, se denuncia y nadie contesta, todos se ponen de perfil tanto el PP como el Compromís.

  Y después se quejan de que la oposición (la real, no la de los carteles), acuda a los tribunales a presentar hechos sospechosos de delito. Lo que pasa en Carcaixent no pasa en ninguna otra parte, se está derrochando nuestro dinero con el apoyo de la oposición (de los carteles)

  Saludos

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here