El PSPV denuncia que el Consell deixa sense subvenció els municipis de menys de 20.000 habitants

0
332

El PSPV de la Ribera Alta denúncia que la Generalitat ha deixat sense subvenció en l’ajuda en gastos corrents als municipis de menys de 20.000 habitants.El secretari d’organització dels socialistes de la Ribera Alta, Fernando Pascual considera que una vegada mes patixen la roïna gestió del PP els Ajuntaments amb menys recursos i a ells els han deixat sense l’ajuda en llum i aigua que tenien a fins a este any.
Pascual informa que la Conselleria de Presidència de la Generalitat, mitjançant Ordre 8/2012, de 21 de març (publicada al DOCV de data 22/03/2012) convocà per a l’any 2012 una línia de subvencions destinada al sosteniment de despeses corrents en els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana de menys de 20.000 habitants. La dotació pressupostària per a eixa ajuda va ser establerta inicialment en el Pressupost de la Generalitat per al 2012 en un total de 3.067.310 €
Segons Pascual eixa línia d’ajudes dirigida als ajuntaments valencians de tamany menut i mitjà (menys de 20.000 habitants), estava articulada com a substitut del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana previst en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i que, malgrat el fet de ser un compromís adquirit l’any 1999 pel que en aquell moment era president de la Generalitat, i estar previst en la llei actualment vigent, continua encara a hores d’ara sense crear-se.
Pascual explica que per Ordre 14/2012, de 28 de maig de la Conselleria de Presidència (publicada al DOCV de data 04/06/2012) es va minorar en la meitat la partida pressupostària prevista per a l’ajuda comentada, deixant-la en 1.533.655 €. Com a conseqüència, i a la vista de les peticions formulades pels ajuntaments de menys de 20.000 habitants, per resolució del conseller de Presidència de data 13/06/2012 (publicada al DOCV de data 26/06/2012), es van assignar les subvencions als peticionaris, atorgant-se a en concepte de despeses de subministrament elèctric, gas, combustible i material d’oficina corresponents a l’exercici de 2012.
Segons Pascual la Conselleria mitjançant Ordre 17/2012, de 5 de desembre (publicada al DOCV de data 20/12/2012) convocà per a l’any 2013 una nova línia de subvencions destinada al sosteniment dels gastos corrents en els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana, però limitant l’àmbit dels possibles beneficiaris a aquells amb una població de menys de 3.000 habitants, amb la qual cosa quedaren fora de la convocatòria els ajuntaments que tenen una població entre 3.001 i 20.000 habitants.
El dirigent socialista afirma que la conseqüència ha sigut, per una part, que els ajuntaments que tenen una població entre 3.001 i 20.000 habitants han quedat totalment fora la convocatòria de les ajudes, i que els que tenen menys de 3.0

Càrrecs socialistes en Benimodo

00 habitants han vist molt reduïda l’aportació de l’ajuda a rebre per part de la Generalitat.
Segon Pascual a eixa situació cal sumar la no convocatòria per a l’exercici de 2013 de la línia d’ajudes que tenia establerta fins a l’any 2012 la Generalitat per al finançament d’equipaments, senyalitzacions i mobiliari urbà en municipis i ens locals de la Comunitat Valenciana de menys de 1.500 habitants.
El responsable socialista considera que la situació dels deutes pendents de la Generalitat amb als ajuntaments sols es pot qualificar com de caòtica i insuportable. No sols no s’ha creat el tantes vegades promès Fons de Cooperació Municipal, de caràcter no finalista, i que ha sigut demanat per la FVMP, amb una dotació estimada en uns 350 milions d’€, sinó que s’han pràcticament eliminat les ajudes que es donaven als ajuntaments valencians per al seu funcionament ordinari.
Pascual anuncia que els socialistes presentaran mocions en tots els ajuntaments de la Ribera Alta exigint a la Generalitat la convocatòria per a l’any 2013 una línia de subvencions destinada al sosteniment dels gastos corrents en els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana de menys de 20.000 habitants, amb una dotació mínima igual que la dels darrers anys, de 1,5 Milions € i el compliment de la Llei, amb la creació del Fons de Cooperació Municipal, de caràcter no finalista amb una dotació anual de 350 milions de €.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here