Compromís critica l’elevat cost d’una urbanització a La Barraca

0
266

Fa unes setmanes veïns i veïnes de La Barraca d’Aïgues Vives feren arribar a Compromís per Alzira la seua inquietud com a parts implicades sobre l’estat de tramitació d’un PAI a la mateixa Entitat Local Menor. Es tracta de la Unitat d’Execució ARI-91, situat al costat del Barraca Park – a la part esquerra de l’entrada a la Barraca des d’Alzira. La previsió és de sòl industrial i té un cost de 993.500,80 euros.

Comentaven aquestes persones que, se’ls demanaven unes quantitats de quotes d’urbanització que havien augmentat considerablement des de l’aprovació del PAI i que, donat el moment actual, difícilment podrien fer front. També afectaria negativament a l’economia de l’entitat local menor Barraca d’Aigües Vives donat que hi ha una empresa que trobaria moltes dificultats per a continuar.

L’aprovació definitiva d’aquest PAI va ser en abril de 2007. Han transcorregut, per tant, 6 anys i la situació econòmica d’aquell moment no és l’actual. La situació de crisi afecta a la demanda de sòl, tant residencial com industrial que hui per hui és escassa per no dir que és inexistent. En conseqüència des de Compromís per Alzira consideren que careix de sentit continuar amb la tramitació d’aquest projecte sino compta amb el consens dels propietaris.

També cal tindre en compte les dificultats econòmiques per les que travessa l’empresa promotora que va presentar aquest PAI com Agent Urbanitzador que dificulta o impossibilita a curt termini afrontar l’execució del PAI. A més, la promotora és propietària d’una part important dels terrenys junt a la entitat Bankia – també propietària de terrenys en el sector i que actualment és propietat del Estat.

Per tot això, el grup municipal Compromís per Alzira, una vegada escoltats diversos afectats i en el període d’informació pública de la reparcel·lació forçosa del sector, ha presentat al·legacions davant l’Ajuntament d’Alzira per a que acorde la revisió d’aquest PAI des del punt de vista del seu cost econòmic i se revisen els paràmetres del mateix amb el consens dels propietaris.

Aquest sector, junt a un altre ubicat a l’altra part de la carretera de caràcter residencial es veu molt perjudicat per la quantitat de propietaris amb dret a edificar i des de Compromís per Alzira demanem que es done una solució de forma immediata en el procés de revisió del nou Pla General d’Ordenació Urbana.
Carles Aranda
Responsable de Política Municipal
Compromís per Alzira

 

 

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here