Calatayud pregunta al plé pel cobrament de dietes i plusos dels directius de Mestre Vert

9
493

Ana Calatayud

El Grup Municipal d´Units per València de l´Ajuntament de Carcaixent plantejarà en el ple municipal del mes d´abril dues mocions sobre el suposat cobrament indegut de dietes i plusos de direcció per part de l´equip directiu del Conservatori Mestre Vert; del qual forma part, com a cap d´estudis, el regidor del Partit Popular Juan I. Barrachina. 

El Reial Decret 462/2002 regula el cobrament de dietes que les Administracions Públiques han de pagar als seus treballadors i representants i dictamina que pel que fa als desplaçaments realitzats durant la jornada laboral, s´abonarà el quilometratge (a raó de 0,19 euros per quilòmetre) quan s´utilitze el vehicle propi.
El nostre Grup Municipal ha comprovat que en la majoria de les dietes a les que ha tingut accés fins ara, falten els justificants en les fulles presentades i que, a més a més, també s´ha produït el cobrament d´una dieta sencera (72,34 euros per dieta) per desplaçaments a València, quan en estos caos només està estipulat que es pague el quilometratge.
A banda d´això, en el formulari del Conservatori Mestre Vert que s´ ompli com a justificant, s´assenyalava de manera incorrecta com a dietes de manutenció la indemnització que inclou l´import corresponent al 100% de la dieta (53,34 euros). En la majoria dels casos ni es justifica ni es dedueix la necessitat del cobrament de cap dieta, ni tan sols el 50% de la mateixa; donat que en cap moment s´acredita la tornada a Carcaixent posteriorment de les 16 hores, puix la pràctica totalitat dels desplaçaments s´han produït per la gestió de documentació o per actes en organismes oficials, on el tancament és sempre abans de les 15 hores.
UxV Carcaixent també demanarà mitjançant un altra moció que els membres de l´equip directiu del Conservatori reintegren a les arques municipals les quantitats percebudes pels plus de direcció corresponents als mesos de Juliol i Agost, que ascendeixen a prop de 4500 euros i que, al nostre parer, van cobrar indegudament a finals de Juny, abans de la data de finalització dels nomenaments de tots els funcionaris docents interins, en aplicació del Decret Llei 1/2012 del Consell de mesures per a la reducció del dèficit.
També demanem que s´aclarisca perquè l´equip directiu del Conservatori Mestre Vert cobra un plus de direcció molt superior al que establix la Conselleria d´Educació. Trobem excessius els imports de 943,74 euros/mes que en este concepte se li abonen al director del centre i de 642,50 euros/mes que rep el secretari i cap d´estudis, càrrec que com hem dit abans, ocupa el regidor popular Juan I. Barrachina.
En aquest sentit, també hem plantejat una moció sobre la possible incompatibilitat en que pot estar incorrent el regidor popular Juan I. Barrachina, per ser d´una part regidor de l´Ajuntament i per altra ser cap d´estudis del Conservatori; ja que al nostre entendre s´ incompleix l´article 178.2.B) de la Llei Orgànica de Règim Electoral i també perquè volem la total garantia d´ independència e imparcialitat en la prestació dels serveis públics, cossa que al ser “jutge i part” no es compleix.
Per finalitzar, UxV Carcaixent plantejarà en les mocions citades que els servicis jurídics municipals i l´Interventor de l´Ajuntament emeten un informe que aclarisca este cobrament de dietes i plusos presuntament irregular i que els membres de l´equip directiu del Conservatori reintegren totes les quantitats cobrades indegudament en els últims anys.

9 Comentarios

 1. Evidentment si es de veres cal demanar que tornen tot lo que han cobrat de mes i que se notifique eixca en prensa el nom de cada u de ells. Ya esta bé de parar la má mes de lo que toca.

 2. Solo hay que ver con que prepotencia y soberbia defendía el concejal Barrachina el que el Conservatorio Mestre Vert primero tenía que dar cuentas al Patronato y después al Ayuntamiento, que ellos no tenían que estar sujetos a normas ni imposiciones de ningún tipo, pero será posible este individuo que para el cazo por donde pasa, solo le faltaba gestionar urbanismo, -ojo con el c,,,o que no nia niun bo-.

 3. ¡¡¡¡ Collins con el Concejal de urbanismo !!!!

  Sueldo de profesor de música + sueldo de jefe de estudios + asistencias a juntas de gobierno + asistencias a comisiones + asistencias a Plenos + dietas en el Conservatorio + dietas por comisiones de servicios en el MIA +………………puffffffff

  » Se oyen un estruendo de campanas » y la azafata del un , dos , tres , con casi sin aliento dice : 7 respuestas acertadas a » ya veremos cuento » cada una , suman un total de ( ¡¡¡ ¿ muuuuuucho , no ? !!!! ) TOC TOC TOC

  ¿ Y desde cuando lleva esta gente cobrando de esa forma ? ¿ Porqué no se ha denunciado nunca ? ¿ Porqué hemos tenido que esperar a UxV para denunciar esto ? ¿ porqué con todo pasa igual ?

  ¿ El interventor municipal es el que tiene que emitir un informe ?
  jaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaa jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Interventor , entre Botella y Calatayud te van a » matar »
  ¡¡¡¡ que estrés , por favor !!! TOC TOC TOC.

  • Ahhh ¡¡¡¡ perdonar falta el plus de la Mancomunidad que también creo que está metido allí, por eso tanto empeño en colocarnos tantas cosas de la mancomunidad… como por ejemplo las bicis famosas que nos cuestan un ojo de la cara a todos los ciudadanos…

   • Pues aún quedan más cositas por aclarar
    ¿ Alguien tiene información sobre las causas que han provocado que nunca algunas plazas de profesorado del Conservatorio hayan sido cubiertas por funcionarios con oposiciones ?
    ¿ Tendrá algo que ver con que el jefe de estudios sea funcionario interino?
    ¿Alguien tiene constancia de que esas plazas salen a concurso para poder ser cubiertas ?
    ¿ No les parece un poco raro raro raaaaaro esta situación ? TOC TOC TOC

 4. Barrachina, un espabilat més del gran equip de govern que tenim a Carcaixent….Què trist….

 5. Les places del mestre vert no ixen en el concurs de trasllats. Per tant no es poden cubrir amb funcionaris definitius. En la legislatura 99-03 quan encara no era Barrachina regidor, van arribar a eixir. Pero un acord del ple de l’ajuntament ho va tombar. El PP no tenia majoria en aquell moment.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here