EU proposa que Alzira compte amb un defensor dels veïns

1
461
Iván Matínez regidor d’EU

Des del col·lectiu d’EU-Alzira proposem que l’Ajuntament d’Alzira compte amb un Defensor dels Veïns que vetlle pels drets dels veïns i veïnes en relació amb els serveis municipals, així com de l’actuació de l´Administració municipal i dels organismes que en depenen.

En aquest sentit, EU proposa a l’Ajuntament la figura del Defensor o Defensora dels Veïns per a la defensa dels drets dels ciutadans en l’administració municipal amb total independència i objectivitat per a resoldre en el temps i la forma deguts les queixes, reclamacions o suggeriments que li formulen les veïnes i veïns d’Alzira respecte dels serveis municipals i la millora de l’administració local.
Des d’EU-Alzira fem notar que aquesta figura està arreplegada en la Llei Valenciana de Règim Local des del 2010, però encara no ha sigut desenvolupada en la nostra ciutat. En canvi, altres municipis al País Valencià sí que disposen de Defensor del Veïns: Paterna, Alboraia, Potries… I també està arreplegat en la legislació europea i està present en altres comunitats autònomes. Seria l’equivalent a la Sindicatura de Greuges en la Generalitat Valenciana o el Defensor del Poble a nivell estatal.
Des d’EUPV d’Alzira entenem que el Defensor dels Veïns no hauria d’estar al servei de cap partit, per això proposem que siga triat entre els presidents de les Associacions de Veïns. Aquesta figura servirà per reunir i exigir informació, i transmetrà les propostes, les queixes i els suggeriments a la regidoria corresponent.
Des d’EU demanem que s’elaboren uns estatuts que ho regulen, es redacten models de reclamacions i s’establisquen els terminis de resposta, especificant la idoneïtat o el rebuig raonat a les peticions, temps d’aplicació de cadascuna d’elles en cas de ser acceptada, etc. I tot això ha de ser públic perquè els ciutadans puguen controlar la disposició política a escoltar-los i atendre’ls. De fet, en altres ciutats es pot accedir a tota la informació i les resolucions en els portals web dels ajuntaments.
Al mateix temps, des d’EU demanem, com arreplega la legislació, que es cree un consell municipal que servisca d’assessorament i supervisió del Defensor dels Veïns, al qual es done comptes periòdicament i en què estiguen presents entitats, partits, associacions i particulars de la nostra ciutat. En efecte, tot i que altres àrees de l’Ajuntament (promoció econòmica, participació ciutadana, educació o benestar social) sí que compten amb un consell municipal assessor, no existeix un com a tal per als serveis municipals (per a qüestions com l’aigua, el fem, l’autobús urbà, ORA, serveis informàtics, etc.). De la seua activitat s’hauria de donar compte també al plenari de forma habitual.
Per a Ivan Martínez, regidor d’EU a l’Ajuntament d’Alzira: “La participació és un element clau en la transformació de la societat, un dret que tenim els ciutadans i les ciutadanes, no és una qüestió de mer tràmit. Per això, és l’administració la que té el repte, i l’obligació, de trobar els canals necessaris per a motivar i fer atractiva la participació dels ciutadans/es en els assumptes públics”.
Segons Martínez: “La participació ha d’entendre’s com un camí de dos direccions, d’anada i tornada, entre administració i veïns, i és imprescindible el diàleg, a la negociació i el treball en comú. Per aquests motius, cal un servei de recollida de reclamacions o suggeriments ciutadanes on aquests puguen fer efectiu el dret d’opinió i que al mateix temps comporte una immediata atenció o resposta per part dels serveis municipals. En definitiva, EU proposa crear mecanismes per acostar l’administració municipal a la ciutadania, i al mateix temps per millorar els serveis de la nostra ciutat i fer-los més eficaços i eficients.”

1 Comentario

  1. Hola.
    Interesante y creo que muy aceptable la petición.
    Las cosas no funcionan como toca y con esta figura tendríamos alguna defensa más para el ciudadano, que la verdad no haría falta alguna, si no fuese porque cada vez tenemos menos derechos y más pagos.
    Lástima que tengamos que pensar en buscar otras alternatvas, para defendernos e informarnos.
    Un saludo

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here