Una nova sentència obliga a Alzira a pagar 1,2 milions pel PAI de la Carretera d’Albalat

0
382
L’alcaldessa esta vesprada
Carretera d’Albalat

El consistori té només un termini de dos mesos per complir una sentència desfavorable que l’obliga a indemnitzar en 1,2 milions d’euros l’empresa urbanitzadora del PAI Carretera d’Albalat per impagament de  la quota de les empreses d’aquest polígon. Unes quotes que davant el tancament de moltes empreses i les dificultats per les que travessen la resta, consideren les autoritats locals que «seran de mol difícil cobframent».

L’alcaldessa d’Alzira, Elena Bastidas, que ha atribuït esta nova sentència «a la mala gestió d’anteriors governs d’esquerres», ha «lamentat» que esta nova condemna absorbirà el superàvit de l’anterior pressupost municipal que tot just sumava la mateixa quantitat ,1,2 milions d’euros.

Els origens del problema es troben en l’any 1.999 quan la corporació municipal va aprovar el projecte de la urbanització de la Carretera d’Albalat, amb l’abstenció del PP. L’empresa paralitzà les obres, any i mig després en no pagar les corresponents quotes les més d’un centenar d’emrpeses ubicades al polígon, disconformes amb la dimensió i el cost de les obres.

Rebutjat pel jutge el recurs de casació de l’ajuntament, la última resolució judicial obliga al consistori a indemnitzar l’empresa urbanitzadora (UCA) com a gestor del projecte.

Bastidas ha manfiestat que l’actual govern municipal «acabarà les obres», després de reduir «al mínim» els costos d’urbanització del PAI. I ha declarat als mitjans de comunicació que requerirà, en el pròxim plenari, a la secretària local del PSPV-PSOE, Isabel Aguilar que «demane perdó» als veïns d’Alzira per esta nova «desfeta».

Amb esta nova sentència sumen, ja, un total de 16 milions d’euros els que, segons la primera autoritat local, s’ha vist obligada a pagar l’Ajuntament d’Alzira per «la mala gestió d’anteriors corporacions».