El PSPV contra la retirada del finançament gratuït de medicaments als discapacitats

0
350

 

Executiva comarcal del PSOE

El secretari general del PSPV de la Ribera Alta, Robert Martínez, ha denunciat l’eliminació, per part de la Generalitat Valenciana, del finançament gratuït dels medicaments, ajudes tècniques i productes ortopèdics a les persones discapacitades majors de 18 anys i amb un grau minusvalidesa superior al 65%, així com també als menors de 18 anys amb un grau de minusvalidesa superior al 33%, i que fins ara estaven exempts del pagament d’estes prestacions en virtut de la que establia l’art. 16 de l’Estatut de la Persones Discapacitades de la Comunitat Valenciana.

El líder dels socialistes de la Ribera Alta, es va reunir a Antella amb la mare de la jove a qui amb una discapacitat del 98% la Conselleria li obliga a pagar els medicaments i això és intolerable.

Martínez ha criticat que més de 1300 persones discapacitades de la Ribera Alta es veuran afectades per este nou retall que únicament busca recaptar i perjudicar novament un dels col·lectius socials més desfavorits de la nostra societat.

Segons ha explicat ara se’ls aplicaran a les persones discapacitades els mateixos barems que a la resta dels ciutadans a l’hora de pagar els medicaments, ajudes tècniques o productes ortopèdics.

El responsable socialista afirma que les famílies més afectades seran les que tinguen algun fill discapacitat, a l’haver de pagar segons el seu nivell de renda, fins al 50% del cost dels medicaments o dels pañals, entre altres productes.

El dirigent socialista alerta que amb esta nova mesura de retall hi haurà persones que opten per no continuar prenent els medicaments que necessiten per no poder fer front al pagament dels mateixos, o decidir si continuar utilitzant, per exemple, els productes d’ortopèdia que fins ara se’ls havia subministrat gratuïtament.

Martinez afirma que este retall és un nou atac per part del Govern Valencià a les persones discapacitades i a les seues famílies, a més d’una burla imperdonable i inacceptable cap aquelles persones més vulnerables i necessitades ajuda.

Segons Martínez des de l’executiva comarcal desenrotllarem en les pròximes setmanes, una sèrie de mesures i actuacions en defensa de les persones discapacitades, de les seues famílies, d’entitats socials i de professionals que treballen i atenen a este col·lectiu i a favor dels seus drets socials.

Martínez anuncia que com a primera mesura, els socialistes presentarem en tots els municipis de la Ribera Alta una moció en suport i defensa de les persones discapacitades. I no permetrem que el Partit Popular aniquile els drets a les persones més desfavorides.
El PSPV denuncia que la Generalitat retire la financiación gratuita de medicamentos, ayudas técnicas y productos ortopédicos a los discapacitados de la Ribera Alta.
El secretario general del PSPV de la Ribera Alta, Robert Martínez, ha denunciado la eliminación, por parte de la Generalitat Valenciana, de la financiación gratuita de los medicamentos, ayudas técnicas y productos ortopédicos a las personas discapacitadas mayores de 18 años y con un grado minusvalía superior al 65%, así como también a los menores de 18 años con un grado de minusvalía superior al 33%, y que hasta ahora estaban exentos del pago de estas prestaciones en virtud de lo que establecía el art. 16 del Estatuto de la Personas Discapacitadas de la Comunitat Valenciana.
El líder de los socialistas de la Ribera Alta, se reunión en Antella con la madre de la joven a la que con una discapacidad del 98% la Conselleria le obliga a pagar los medicamentos y eso es intolerable.
Martínez ha criticado que más de 1300 personas discapacitadas de la Ribera Alta se verán afectadas por este nuevo recorte que únicamente busca recaudar y perjudicar nuevamente a uno de los colectivos sociales más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Según ha explicado ahora se les aplicarán a las personas discapacitadas los mismos baremos que al resto de los ciudadanos a la hora de pagar los medicamentos, ayudas técnicas o productos ortopédicos.
El responsable socialista afirma que las familias más afectadas serán las que tengan algún hijo discapacitado, al tener que pagar según su nivel de renta, hasta el 50% del coste de los medicamentos o de los pañales, entre otros productos.
El dirigente socialista alerta que con esta nueva medida de recorte habrá personas que opten por no seguir tomando los medicamentos que necesitan por no poder hacer frente al pago de los mismos, o decidir si seguir utilizando, por ejemplo, los productos de ortopedia que hasta ahora se les había suministrado gratuitamente.
Martínez afirma que este recorte es un nuevo ataque por parte del Gobierno Valenciano a las personas discapacitadas y a sus familias, además de una burla imperdonable e inaceptable hacia aquellas personas más vulnerables y necesitadas de ayuda.
Según Martínez desde la ejecutiva comarcal vamos a desarrollar en las próximas semanas, una serie de medidas y actuaciones en defensa de las personas discapacitadas, de sus familias, de entidades sociales y de profesionales que trabajan y atienden a este colectivo y a favor de sus derechos sociales.
Martínez anuncia que como primera medida, los socialistas vamos a presentar en todos los municipios de la Ribera Alta una moción en apoyo y defensa de las personas discapacitadas. Y no vamos a permitir que el Partido Popular aniquile los derechos a las personas más desfavorecidas.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here