L’Alcúdia publica les bonificacions de taxes i impostos als veïns

0
428

En els darrers anys de crisi, l’Ajuntament ha anat acumulant una sèrie de bonificacions en el pagament d’impostos i taxes, que suposen molts avantatges per al contribuent. Davant la possibilitat què molts veïns no els coneguen, s’han publicat en un Ban que serà distribuït per totes les cases del poble, amb la intenció que totes aquelles persones que estiguen en les circumstàncies previstes puguen sol·licitar-les , ja que tenen caràcter pregat.

Les bonificacions i exempcions més importants són les següents:
1.- Impost sobre els bens immobles.
Ÿ Bonificació del 90% de la quota per a la vivenda habitual de les famílies nombroses.
Ÿ 50% de la quota per a les VPO durant els tres primers anys.

2.- Impost sobre vehicles.
Ÿ Bonificació del 25%, 40% i 50% als vehicles de 25, 30 i 35 anys respectivament.
Ÿ Els vehicles amb emissions inferiors a 120 g/km de CO2, 90% el primer any de matriculació, 50% el segon i 20% els anys successius.
Ÿ 50% per als majors de 65 anys que cobren la pensió mínima no contributiva.

3.- Plusvàlues.
Ÿ Bonificació del 50% als major de 65 anys que cobren la pensió mínima no contributiva.
Ÿ 95% per a transmissions derivades de desnonament de la vivenda pels bancs.

4.- Impost sobre construccions.
Ÿ Bonificacions entre el 30% i el 90% de l’impost per a obres d’edificis catalogats.
Ÿ Exempció del 100% per a obres d’instal·lació d’elevadors en edificis plurifamiliars.
Ÿ Exempció del 100% per a obres d’instal·lació d’elevadors o supressió de barreres arquitectòniques en vivendes unifamiliars on habiten discapacitats o persones majors.

5.- Taxes.
Ÿ Exempció del pagament de la recollida de fem en immobles amb un consum d’aigua inferior als 2 metres cúbics al quadrimestre.
Ÿ Bonificació del 50% de les entrades per a desocupats i posseïdors del carnet jove als espectacles de la Casa de la Cultura.
Ÿ Exempcions en funció de la situació econòmica de l’alumne en les taxes de l’escola d’adults, i cursos gratis en alfabetització i neolectors.
Ÿ Bonificació del 50% per a jubilats i pensionistes a l’escola d’adults.
Ÿ Bonificació del 50% en entrades per al pavelló i piscina d’estiu per a desocupats.
Ÿ Bonificació del 100% per instal·lació de rètols, si estan escrits en valencià.
Ÿ 50% en la quota per llicència d’obertura per a totes les activitats ubicades al municipi, excepte entitats bancàries i grans superfícies.
Ÿ Bonificació del 30% en l’escola infantil per a dos o més germans matriculats. També 30% per als fills de famílies nombroses.
Finalment, els alcudians es poden beneficiar també de la fragmentació dels pagaments dels principals impostos, com ara l’IBI. Pel simple fet de tindre domiciliats els rebuts, el pagament ja es cobra en dues vegades, però si el veí o veïna necessita fragmentar-lo més, pot fer-ho fins en sis terminis, només cal acudir a l’oficina de pagament municipal i demanar-ho.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here