Les escoles públiques ofegades pels deutes del Consell / Opinió: Paco Sanz

0
293

A punt d’acabar l’any 2012 la Conselleria d’Educació deu importants quantitats a les escoles públiques el que està posant en una situació molt delicada la seua economia, especialment als menjadors escolars que es troben en números rojos. El deute global amb els 3 centres escolars d’infantil i primària de l’Alcúdia supera els 170.000 euros en distints conceptes.

Torna a repetir-se i agreujar-se la situació que es va donar a principi d’any quan els impagaments de la Conselleria d’Educació ocasionaren problemes importants als centres escolars.

Respecte als menjadors escolars la Conselleria no ha pagat les beques corresponents al 3r trimestre del curs passat ni al 1r de l’actual. Tampoc ha abonat les despeses de funcionament d’aquests menjadors corresponents als 2n i 3r trimestre del curs passat ni al 1r del present curs. El total del deute amb els menjadors escolars de l’Alcúdia puja a 135.000 euros.

És a dir la Conselleria no ha abonat les beques de menjador des de l’1 d’abril ni les despeses de menjador des de l’1 de gener de l’any que estem a punt de finalitzar.

Pel que fa a les despeses de funcionament dels centres escolars, és a dir, el manteniment ordinari per atendre a despeses tals com fotocòpies, folis, clarió o paper higiènic, la Conselleria deu les corresponents al segon i tercer quadrimestre del present any, la qual cosa, en el cas de l’Alcúdia suposa una quantitat d’uns 35.000 euros, el que ha fet que les restriccions de compres de material per part de les escoles siguen cada vegada majors.

A més no s’han abonat encara les despeses d’altres capítols com les corresponents a la Compensatòria Educativa o distints programes acordats per les escoles com el Programa Contracte o el de Formació Permanent del Professorat.

Aquesta situació, torna a posar en qüestió la política educativa de la Generalitat Valenciana, que no es capaç ni de complir amb els compromisos de manteniment de despeses dels centres escolars i que està abocant als menjadors escolars al tancament.

A aquesta situació d’impagaments s’afegeix  la reducció per segon any consecutiu del pressupost destinat per Conselleria a beques de menjador amb la modificació i enduriment dels requisits per accedir a una beca íntegra, condemnant a milers d’alumnes sense recursos a pagar el menjador. Això es veu reflectit a l’Alcúdia, on els alumnes becats amb el 100% s’ha reduït dràsticament, ja que sols un 20% dels alumnes que l’any passat tenien la beca íntegra la tenen també aquest curs.

A punt de finalitzar l’any, la Conselleria d’Educació tampoc ha abonat les beques de llibres de Primària i Secundària del present curs, ni les de Secundària del curs passat.

Paco Sanz / Compromís per l’Alcúdia

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here