L’Alcúdia aprova una moció socialista per exigir al Govern les ajudes a les gelades

0
416

“El Ple de l’Ajuntament de l’Alcúdia aprovà el 29 de febrer de 2012, amb el vot a favor de tots els regidors, la moció presentada pel Grup Popular, per la qual s’acordava: “1.- Sol·licitar al govern espanyol l’aplicació del mòdul zero en la declaració del IRPF a tots aquells agricultors i ramaders que han patit els efectes de les gelades i la consegüent destrucció i caiguda del preu de les seues produccions. 2.- Sol·licitar al govern espanyol la declaració de l’exempció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) Rústic per a tots aquells termes municipals de la Comunitat Valenciana on s’hagen registrat gelades d’importància en el mes de febrer de 2012. 3.- Sol·licitar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la posada en marxa de crèdits bonificats al 100% per a tots els agricultors i ramaders que s’hagen vist afectats per este episodi de climatologia adversa. 4.- Instar a la Generalitat Valenciana a establir una línia d’ajudes similars a les establertes en el Decret 22/2005, del Consell, de 4 de febrer”. En eixa mateixa sessió del plenari, s’aprovà també una moció de Compromís per l’Alcúdia de petició del deute existent per part del govern de la Generalitat als llauradors valencians.

Per altra part, el mateix plenari, en sessió celebrada en data 25/04/2012 aprovà, també per unanimitat de tots els grups, una moció manifestant el següent: “PRIMER.- Reiterar davant la Generalitat Valenciana i el govern espanyol la totalitat de les peticions fetes en la moció aprovada el 29 de febrer de 2012. SEGON.- Denunciar la falta de resposta mostrada pels dos governs amb competències en la matèria per a donar solucions urgents als problemes patits pels llauradors de la comarca com a conseqüència de les gelades patides el passat mes de febrer”.

Per ordre de 24 de juliol de 2012, de la Conselleria d’Agricultura, s’aprovaren ajudes per a pal·liar els danys produïts en determinats cultius per les baixes temperatures patides el passat mes de febrer, però eixa convocatòria es limità a preveure préstecs bonificats als titulars d’explotacions agrícoles dedicades al cultiu dels cítrics, sense incloure les situacions d’ajuda directa a explotacions sense cobertura d’assegurança, com si que va fer el Decret 22/2005.

En canvi, el govern estatal no ha aprovat cap de les mesures que foren instades pel plenari municipal i pel conjunt dels col·lectius agraris, com eren l’aplicació del mòdul zero en la declaració del IRPF i la declaració de l’exempció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) Rústic.

Eixa situació cal afegir-la, com han denunciat les organitzacions agràries més importants valencianes (Unió i AVA), a la crisi generalitzada que arrossega el camp valencià i que fou objecte d’una moció aprovada per unanimitat de tots els grups municipal en sessió celebrada el 29 de febrer de 2012, a la greu situació que està patint el sector agrícola valencià com a conseqüència de l’enorme deute que te pendent de pagament als llauradors valencians (es calcula que afecta a més de 25.000), que arriba a uns 120 milions d’€, que afecta a deutes amb comunitats de regants, subvencions per danys de temporals i gelades d’anys anteriors, agrupacions de defensa sanitària, ajudes per reconversions varietals i de lluita contra plagues.

És per això que, es proposen els següents acords:

PRIMER.- Reiterar novament davant la Generalitat Valenciana i el govern espanyol la totalitat de les peticions fetes en les mocions aprovada el 29 de febrer i el 25 d’abril de 2012.

SEGON.- Denunciar novament la falta de resposta mostrada pels dos governs amb competències en la matèria (valencià i espanyol) per a donar solucions urgents als problemes patits pels llauradors de la comarca com a conseqüència de les gelades patides el passat mes de febrer.

TERCER.- Exigir al govern valencià el pagament de les quantitats adeutades per la Generalitat als agricultors valencians.

QUART.- Notificar aquest acord al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a la Honorable. Sra. Consellera d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua de la Generalitat Valenciana, als grups polítics de les Corts Valencianes i de les Corts Espanyoles, a les organitzacions agràries més representatives i als ajuntaments de la comarca.”

 

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here