L’Alcúdia aprova una moció del PSPV contra les retallades a l’ensenyament musical

0
343

El plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia ha aprovat, per unanimitat, una moció del PSPV-PSOE contra les «brutals» retallades a l’ensenyament musical reglat.

Moció
“Els centres de música autoritzats i els conservatoris municipals vénen patint des de l’any 2009 una forta retallada del seu finançament, passant dels 5,15 milions d’euros en 2009 als 2,35 milions en 2010 (-54%), 2.31 en 2011 (-55%), 3.4 en 2012 (-34%)

Per a l’any 2013, el retall en el finançament aplicat per Mª José Català, consellera d’Educació, Formació i Ocupació, per aquests centres és del -73% , la qual cosa deixa la quantitat assignada en 1,4 milions d’euros.

Aquesta mesura suposa un cop de destral més al sistema educatiu musical de la Comunitat Valenciana en el seu nivell intermedi perquè alguns centres tenen pendents el cobrament de 2010, i cap no ha rebut la dotació corresponent a 2011.

A aquesta situació, ve a sumar-se el retard de quatre mesos de la Conselleria en la resolució de la convocatòria de 2012, la manca de criteris d’igualtat en les baremacions, la falta de resposta a les propostes de finançament i la convocatòria d’ajudes i l’absència de data de reunió de la mesa per al mapa educatiu musical previst per a gener. A més a més, Català, que assegurà que pagaria abans de l’estiu, va corregir el seu compromís per deixar-lo per a “abans de la fi d’any”.

Segons la Federació de Centres de Música Autoritzats i Conservatoris de la Comunitat Valenciana, aquests retalls permanents provocaran el col·lapse econòmic i els subsegüent tancament de molts dels centres i conservatoris actuals i posarà en perill els 1.200 llocs de treball directes i un nombre indeterminat d’indirectes.

En el mateix sentit, cal apuntar que la Generalitat Valenciana tal sols cobreix entre un 12% i un 19% de les despeses totals dels esmentats centres educatius que, actualment, ja no poden atendre la demanda que des del 2009 s’ha vist incrementada en un 5%.

Amb aquestes dades, el curs 2012-2013 torna a ser una incògnita, igual que ho és el futur dels 10.000 alumnes de tota la Comunitat Valenciana o dels 1.200 professors i professores. El que sí resulta evident és el col·lapse que la política regressiva i mesquina de la Conselleria d’Educació està provocant, també, en el sistema educatiu musical valencià i d’una oferta musical sense ànim de lucre que ha demostrat la seua eficàcia i eficiència.

Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista proposa els següents:

ACORDS:

1. Deixar sense efecte les retallades del 73% per a 2013 del finançament als centres de música autoritzats i els conservatoris municipals de tota la Comunitat Valenciana, per tal d’evitar el tancament de molts dels 62 centres actuals, així com la pèrdua de part dels 1.200 llocs de treball directes i un nombre indeterminat d’indirectes.

2. Finançar adequadament els centres d’ensenyament musical sense ànim de lucre que supleixen, de manera eficaç i eficient, l’absència d’una oferta pública que done resposta a la demanda dels estudiants d’escoles de música que volen cursar estudis de música oficials d’Ensenyament Elemental i volen continuar amb els d’Ensenyament Professional.

 

Centre Professional de Música 

En el cas del Centre Professional de Música de l’Alcúdia, de 2009 a 2013, la subvenció de la Generalitat ha passat de ser 55.800 € a només 12.000 €, es a dir que ha baixat en un 78,5%.

A més d’això, la Generalitat encara no ha pagat les subvencions dels dos anys anteriors (2011 i 2012), que pugen un total de 57.000 €.

Evidentment, la situació no és gens alentidora, cosa que està passant a nivell de totes les escoles de música municipals i centres professionals.

En aquest moment , l’economia del centre Professional de l’Alcúdia està “controlada”, principalment gràcies al suport de l’Ajuntament de l’Alcúdia i de l’associació musical La Filharmònica Alcudiana, i també gràcies al paquet de mesures que la junta directiva i l’equip directiu del centre varen acordar al curs 2009-2010 (congelar els sous dels professors, unificar assignatures grupals, optimitzar recursos, etc) per tal d’estar preparats per si venien circumstàncies pitjors (com ha segut el cas).

A hores d’ara, hi ha una pòlissa bancària avalada a nivell personal per algun membre de la Junta Directiva, que està permetent el funcionament del Centre en tant s’espera cobrar els endarreriments de la Conselleria.

 

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here